Logo Przewdonik Katolicki

Nad Jeziorem Kierskim

Hubert Kubica
Fot.

Kiekrz kojarzy się głównie z jeziorem, nad którym poznaniacy spędzają wolny czas. Obok jeziora, na najwyższym w okolicy wzniesieniu, znajduje się barokowy kościół pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP. Parafia pod tym wezwaniem obejmuje zarówno część Kiekrza włączoną w granice Poznania, jak i Kiekrz wioskę. Oprócz tego w jej skład wchodzą sąsiednie miejscowości:...

Kiekrz kojarzy się głównie z jeziorem, nad którym poznaniacy spędzają wolny czas. Obok jeziora, na najwyższym w okolicy wzniesieniu, znajduje się barokowy kościół pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP.

Parafia pod tym wezwaniem obejmuje zarówno część Kiekrza włączoną w granice Poznania, jak i Kiekrz wioskę. Oprócz tego w jej skład wchodzą sąsiednie miejscowości: Rogierówko, Starzyny, Kobylniki Małe oraz Złotniki, gdzie znajduje się kaplica filialna pw. św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Na terenie parafii mieści się również sanktuarium tej świętej, które prowadzą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.


W prezbiterium obraz św. Michała Archanioła z połowy XIX wieku. Po bokach figury św.św. Archaniołów: Rafała i Gabriela. Ołtarz główny w stylu rokokowym z ok. 1770 r.

Barokowa świątynia
Choć Kiekrz po raz pierwszy występuje w dokumencie z 1386 r., to przypuszcza się, że parafia mogła powstać tu już w XIII lub nawet XII wieku. Za tak wczesnym datowaniem przemawia fakt, że jej patron, św. Michał Archanioł, należał do najpopularniejszych świętych ówczesnej Europy. Z kolei nazwa miejscowości wzięła się podobno od głosów ptaków wodnych, które w dużej liczbie mieszkały nad tutejszym jeziorem.

Pierwotny drewniany kościół postawiono na najwyższym wzniesieniu wioski. Pod koniec XVI w. właściciele Kiekrza zbudowali zachowaną do dziś świątynię murowaną, którą konsekrowano w 1591 r. W 1770 r. została ona gruntownie przebudowana, zyskując styl barokowy.

Potrzeba nowej świątyni
W czasach gdy powstawał obecny kościół, parafia liczyła ok. 800 osób. Aktualnie liczy 4 tysiące i cały czas się powiększa. Według planów budowlanych, w najbliższych latach zamieszkają tu kolejne 4 tysiące osób. Uwidacznia się w ten sposób współczesne zjawisko przeprowadzania się mieszkańców miast na tereny podmiejskie. – Pracując w Poznaniu, spotykałem się na kolędzie z wypowiedziami: „To jest nasza ostatnia kolęda w tej parafii”. Natomiast tutaj słyszę: „To jest nasza pierwsza kolęda”. Wzrasta liczba mieszkańców, a co się z tym wiąże chrztów, ślubów i dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. – tłumaczy ks. proboszcz Andrzej Magdziarz. Parafia stanęła więc przed poważnym wyzwaniem wzniesienia nowej świątyni. Jak podkreśla ks. proboszcz, podejmowane są obecnie działania zmierzające do pozyskania ziemi pod jej budowę. Wzniesienie nowego kościoła planował już poprzedni proboszcz ks. prof. dr hab. Edward Nawrot, który pełnił tę funkcję w latach 1983-2005. W tym okresie wybudował dom parafialny, kościół filialny w Złotnikach, odrestaurował kaplicę w Chybach oraz dokonał generalnego remontu kościoła parafialnego. Dzięki jego inicjatywie zbudowano dwa boiska piłkarskie i reaktywowano parafialny klub sportowy „Arka” Kiekrz, działający pod opieką prezesa Marka Trepki.


Klasztor Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. To tutaj przez ok. trzy miesiące w 1929 roku mieszkała siostra Faustyna

Ślad siostry Faustyny
Na terenie parafii znajduje się klasztor Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Od 7 lipca do października 1929 r. mieszkała w nim św. siostra Faustyna, która przybyła do Kiekrza, by zastąpić jedną z chorych sióstr. W czasie tego pobytu miała widzenie nad Małym Jeziorem Kierskim – rozmawiała z Jezusem Miłosiernym. Dziś siostry, pamiętając o tym niezwykłym wydarzeniu, tworzą diecezjalne sanktuarium św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Podejmują liczne inicjatywy zarówno duszpasterskie, jak i remontowo-budowlane, mające na celu rozwój kultu Miłosierdzia Bożego. Przy klasztorze znajduje się także prowadzony przez zgromadzenie Dom Samotnej Matki.


Kościół filialny pw. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Złotnikach

Zaangażowani w życie parafii
Jak podkreśla ks. proboszcz Andrzej Magdziarz, szczególną cechą wspólnoty w Kiekrzu jest zaangażowanie parafian – także tych nowych – w życie parafii i współtworzenie jej wizerunku. Licznie funkcjonują tu grupy duszpasterskie. Prężnie działają rady: Duszpasterska i Ekonomiczna, które służą pomocą w wielu prowadzonych inwestycjach duszpasterskich i materialnych. Bardzo aktywny jest także Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, składający się w znacznej części z osób młodych. Poprzez prowadzoną formację kształtują oni wśród swoich członków postawy zaangażowania w życie społeczne. Wśród wielu podejmowanych przez nich inicjatyw wyróżnia się Festyn Parafialny, corocznie organizowany z coraz większym rozmachem. Natomiast działający Krąg Kościoła Domowego przyczynia się do pogłębiania życia liturgicznego należących doń małżonków. Oprócz tego funkcjonują Caritas Parafialna, KSM, służba liturgiczna, Żywy Różaniec Kobiet, Mężczyzn i Dzieci oraz Apostolat Maryjny. Przyjaciele misji spotykają się w kołach misyjnych dzieci i dorosłych. Młodsi parafianie śpiewają także w chórku, który upiększa niedzielną Eucharystię ze szczególnym udziałem dzieci. Ważną rolę w parafii odgrywa wychodzące co miesiąc czasopismo „Nasz Kiekrz”. Zawiera artykuły pogłębiające formację chrześcijańską oraz informacje dotyczące życia parafii, bogato ilustrowane zdjęciami.

– Nie poprzestajemy na tych wspólnotach, które już działają. Podejmujemy nowe inicjatywy duszpasterskie i nowe formy duszpasterzowania. Wierzę, że dzięki pomocy patrona parafii św. Michała Archanioła oraz św. siostry Faustyny będziemy właściwie odczytywać znaki czasu i podążać za natchnieniami Ducha Świętego – dodaje ks. proboszcz.Ks. proboszcz Andrzej Magdziarz święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r., proboszczem parafii jest od 8 października 2005 r. Ponadto w parafii posługują: od 7 lat ks. rezydent Stanisław Duda i od 25 sierpnia br. ks. wikariusz Piotr Mańczak.

– Wdzięczny jestem szczególnie tym parafianom, których cechuje pogłębione rozumienie Kościoła i wypływające z niego poczucie odpowiedzialności za jego przyszłość. Ufam, że będzie ono pobudzało coraz szerszy krąg parafian do żywej obecności w życiu naszej wspólnoty – mówi ks. proboszcz.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki