Logo Przewdonik Katolicki

Aby narodowy skarb ocalić

Barbara Sawic
Fot.

Z inicjatywy Rady Europy, pod patronatem Unii Europejskiej, odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa. Koordynatorem EDD w Polsce jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Tegorocznym, piętnastym obchodom, odbywającym się w wielu miejscach Polski, towarzyszyło hasło Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze. Europejskie Dni Dziedzictwa uznawane są za jedno...

Z inicjatywy Rady Europy, pod patronatem Unii Europejskiej, odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa. Koordynatorem EDD w Polsce jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Tegorocznym, piętnastym obchodom, odbywającym się w wielu miejscach Polski, towarzyszyło hasło „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”.

Europejskie Dni Dziedzictwa uznawane są za jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Koordynatorem działań w Polsce jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Na kilkudniowy program składają się imprezy kulturalne najwyższej rangi: wystawy, koncerty, prelekcje, prezentacje. Publiczność ma nieodpłatny dostęp do licznych obiektów kultury, zabytków, muzeów, skansenów, parków itp. miejsc. Inicjatorom przyświeca szczytny cel: chodzi o szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promocję regionalnego dziedzictwa, refleksję nad wspólnymi korzeniami europejskiego dziedzictwa i wzrost świadomości konieczności ochrony zabytków.

Gospodarzami symbolicznej, centralnej uroczystości inauguracyjnej, która odbyła się 8 września br. na Rynku Staromiejskim w Toruniu, byli: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i prezydent Torunia Michał Zaleski. Wśród obecnych był reprezentujący ministra kultury i dziedzictwa narodowego generalny konserwator zabytków i sekretarz stanu w MKiDN Tomasz Merta.

Piękną tradycją Europejskich Dni Dziedzictwa jest przyznawanie przez władze samorządowe regionu nagród osobom zasłużonym dla ochrony dóbr kultury, muzealnictwa i popularyzacji dziedzictwa narodowego. 8 września, podczas uroczystej gali w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, z rąk marszałka Całbeckiego nagrody otrzymało 29 laureatów. Cieszymy się, że w tym zacnym gronie są osoby związane z diecezją włocławską, którym gratulujemy i wyrażamy słowa uznania:

Irena Chirkowska – kierownik Działu Inwentaryzacji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Dorota Kalinowska – kustosz w MZKiD we Włocławku, ks. Marian Kuszyński – proboszcz par.
św. Hieronima w Raciążku, Elżbieta Kraszewska-Sikorska – kierownik Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, Adam Myrta – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej. Wymieńmy też, z racji wiekowych związków Skępego z diecezją włocławską, o. Bolesława Roberta Opalińskiego, gwardiana klasztoru Ojców Bernardynów w Skępem.


Widok na odrestaurowany ołtarz główny w kościele św. Hieronima

Echa toruńskiej uroczystości pobrzmiewały w Raciążku16 września, podczas parafialnych dożynek. Święto dziękczynienia Bogu za plony stało się okazją do wyrażenia wdzięczności ludziom za prowadzone prace remontowe, renowacyjne i restauratorskie w liczącym ponad 400 lat kościele św. Hieronima. Przypomnijmy: w maju br. biskup diecezjalny Wiesław Alojzy Mering poświęcił odrestaurowany ołtarz główny, nowy dach z wieżyczką na kościele i założone z inicjatywy ks. Kuszyńskiego muzeum parafialne im. ks. Stefana Jarzębskiego z cenną kolekcją zabytków. Renowacja obiektu trwa nadal; jest to zasługą duszpasterzy, parafian i konserwatorów sztuki. Zaproszeni na uroczystość dożynkową goście, wśród nich Rafał Skorupa, zastępca kierownika włocławskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (Sambor Gawiński, wojewódzki konserwator zabytków nie mógł przybyć z powodu choroby), przyłączyli się do gratulacji i podziękowań, składanych ks. Marianowi Kuszyńskiemu za inicjatywę i zaangażowanie w przeprowadzenie prac konserwatorskich i na rzecz muzeum parafialnego. Przypomnijmy, że Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ks. Marian Kuszyński otrzymał z podziękowaniem za „ocalanie w pamięci i narodowym skarbcu wielkich i małych dóbr kultury – świadczących o bogactwie naszej historii i tożsamości”.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki