Logo Przewdonik Katolicki

Tajemnice światła

ks. Maciej K. Kubiak
Fot.

Tajemnica pierwsza Chrzest Pana Jezusa Nad Jordanem rozległ się głos z nieba: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3, 16). Rozważając słowa Boga Ojca, możemy sami postawić pytanie: komu chcę się podobać? Dziś tak wielu ludzi zabiega o to, by zachować jak najdłużej piękno swojej urody i sprawność ciała. Nie jest to zła postawa. Podobanie się...

Tajemnica pierwsza Chrzest Pana Jezusa
Nad Jordanem rozległ się głos z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 16). Rozważając słowa Boga Ojca, możemy sami postawić pytanie: komu chcę się podobać? Dziś tak wielu ludzi zabiega o to, by zachować jak najdłużej piękno swojej urody i sprawność ciała. Nie jest to zła postawa. Podobanie się Bogu wyraża się jednak w czym innym. Bóg przez proroka Izajasza mówił: Ten lud czci Mnie wargami, ale sercem daleko jest ode Mnie (por. Iz 29, 13). Tak naprawdę Bogu możemy podobać się tylko sercem. Dbajmy o nie.

Tajemnica druga Objawienie Jezusa na weselu w Kanie
Nowożeńców z Kany Galilejskiej zasmucił brak wina. „Nie mają już wina...” – Maryja z troską zwróciła się do Syna. Cud dokonany przez Jezusa przywrócił wszystkim radość. Co pewien czas czegoś nam brak: zdrowia, czasu, cierpliwości, pieniędzy… Jeśli jednak nigdy nie brakuje nam wiary, to mamy wiele! Pan Jezus, czyniąc cuda, mówił: „Idź, twoja wiara cię ocaliła...” (Łk 7, 49), „Jeśli będziecie mieć wiarę...”. Dziś wszystko można kupić, gdy się ma pieniądze. Każdy niedostatek zostanie zaspokojony. Gdy będziemy mieć wiarę, wszystko od Boga otrzymamy.

Tajemnica trzecia Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Tajemnica głoszenia Ewangelii i wezwania do nawrócenia stanowią jedno. Jeśli serce z ufnością przyjmie Słowo Boże, to wyda owoc nawrócenia. Nawracamy się naprawdę tylko mocą łaski Bożej. Ona zawarta jest w Słowie Bożym, które poucza, oświeca, umacnia, oczyszcza, ukazuje sens życia. Przemija postać tego świata, a Słowo Boże trwa na wieki.

Tajemnica czwarta Przemienienie na górze Tabor
Na górze Tabor św. Piotr powiedział do Pana Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy” (Mk 9, 5). Co to znaczy, że jest nam gdzieś dobrze? To znaczy, że jest bezpiecznie, spokojnie, radośnie... Na ziemi żadne miejsce nie może nam tego na trwałe zapewnić. Stąd wezwanie św. Pawła: „szukajcie tego co w górze…” (Kol 3, 1). Wiara w niebo pomaga żyć, świadomość wypływająca z wiary, że w domu Ojca jest mieszkań wiele, nadaje sens nawet cierpieniu. Góra Tabor nadal istnieje. Nie trzeba na nią wchodzić, by powiedzieć Bogu: „dobrze, że tu jesteśmy”…

Tajemnica piąta Ustanowienie Eucharystii
Pan Jezus powiedział: „oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Do końca was umiłowałem (por. J 13, 1). Te zapewnienia wypełniają się w Eucharystii. W dzień i w noc w każdym kościele wieczna lampka świadczy, że tu jest Pan. Nie można wobec tego przejść obojętnie. Ta rzeczywistość jest święta i jedyna. Wszystko się zmienia, ale On trwa. Gdy umierają nasi bliscy i kochani, często tak trudno nam się z tym pogodzić. Pan Jezus już nie umiera, pozostał w Eucharystii na zawsze. Dla mnie, dla ciebie, na każdy czas i na całą wieczność.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki