Logo Przewdonik Katolicki

Tylko Bóg, który jest miłością

Jadwiga Knie-Górna
Fot.

O swojej łączności duchowej z uczestnikami VII Dnia Papieskiego w Polsce zapewnił Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież pozdrowił również kard. Tarcisio Bertone, watykańskiego sekretarza stanu, kardynałów, biskupów i pielgrzymów zgromadzonych w sanktuarium maryjnym w Fatimie z okazji 90. rocznicy objawień Matki Bożej. Publikujemy pełny tekst papieskich rozważań....

O swojej łączności duchowej z uczestnikami VII Dnia Papieskiego w Polsce zapewnił Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież pozdrowił również kard. Tarcisio Bertone, watykańskiego sekretarza stanu, kardynałów, biskupów i pielgrzymów zgromadzonych w sanktuarium maryjnym w Fatimie z okazji 90. rocznicy objawień Matki Bożej.

Publikujemy pełny tekst papieskich rozważań.

Drodzy bracia i siostry!
Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje Jezusa, który uzdrawia trędowatych. Tylko jeden z nich, Samarytanin, a więc cudzoziemiec, wraca, by Mu podziękować (por. Łk 17, 11-19). Pan mówi do niego: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19). Ewangelia ta zachęca nas do dwojakiej refleksji. Nade wszystko nasuwa myśl o dwóch wielkich uzdrowieniach: jedno, bardziej powierzchowne, dotyczy ciała; drugie, głębsze, dotyczy głębi człowieka, tego, co Biblia nazywa „sercem”, a stamtąd promieniuje na całą egzystencję. Całkowitym i radykalnym uzdrowieniem jest „zbawienie”. Samo powszechne słownictwo, rozróżniając między „zdrowiem” i „zbawieniem”, pomaga nam zrozumieć, że zbawienie jest czymś znacznie więcej od zdrowia: jest bowiem życiem nowym, pełnym, ostatecznym. Oprócz tego, jak i w innych okolicznościach, Jezus wypowiada tu sformułowanie: „Twoja wiara cię uzdrowiła”. To wiara zbawia człowieka, przywracając jego głęboką relację z Bogiem, z sobą samym i z innymi; wiara zaś wyraża się we wdzięczności. Kto, jak uzdrowiony Samarytanin, potrafi dziękować, pokazuje, że nie traktuje wszystkiego jako coś, co mu się należy, lecz jako dar, który, także kiedy przychodzi za sprawą ludzi bądź natury, w ostateczności pochodzi od Boga. Wiara pociąga więc otwarcie się człowieka na łaskę Pana; uznanie, że wszystko jest darem, wszystko jest łaską. Jaki skarb kryje się w małym słowie: „dziękuję”! Jezus uzdrawia dziesięciu chorych na trąd. Chorobę tę uważano wówczas za „zaraźliwą nieczystość”, wymagającą rytualnego oczyszczenia (por. Kpł 14, 1-37). Zaprawdę trądem, który rzeczywiście szpeci człowieka i społeczeństwo, jest grzech; są pycha i egoizm, które rodzą w sercu człowieka obojętność, nienawiść i przemoc. Tego trądu ducha, który zniekształca oblicze ludzkości, nie może nikt uzdrowić, tylko Bóg, który jest Miłością. Otwierając serce na Boga, osoba, która się nawraca, uzdrowiona zostaje wewnętrznie od zła. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (por. Mk 1, 15). Jezus zapoczątkował swoją publiczną działalność tym wezwaniem, które nie przestaje rozbrzmiewać w Kościele. Także również Najświętsza Panna w swoich objawieniach, zwłaszcza w ostatnich czasach, zawsze ponawiała ten apel. Dziś myślimy szczególnie o Fatimie, gdzie 90 lat temu, od 13 maja do 13 października 1917 roku, Dziewica ukazywała się trojgu pastuszków: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Dzięki transmisjom radiowo-telewizyjnym chciałbym być duchowo obecny w tym sanktuarium maryjnym, gdzie kard. Tarcisio Bertone, sekretarz stanu, przewodniczył w mym imieniu uroczystościom kończącym tę znamienną rocznicę. Serdecznie go pozdrawiam, a także innych kardynałów i biskupów tam obecnych, kapłanów pracujących w sanktuarium oraz pielgrzymów przybyłych z tej okazji ze wszystkich stron świata. Matkę Bożą prosimy dla wszystkich chrześcijan o dar prawdziwego nawrócenia, ażeby konsekwentnie i wiernie głosili i dawali świadectwo wiecznemu orędziu Ewangelii, które wskazuje ludzkości drogę autentycznego pokoju.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki