Logo Przewdonik Katolicki

Kontakt

Redakcje

Redakcja w Poznaniu

 

ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań
tel. 61 659 37 20 (sekretariat wew. 725, fax wew. 721)
przewodnik@swietywojciech.pl  
Facebook Przewodnik Katolicki 

Redakcja w Bydgoszczy
ul. ks. Malczewskiego 1,
85-104 Bydgoszcz 
tel. 667 299 997       
e-mail: jarzembowski@swietywojciech.pl

Redakcja w Gnieźnie 
ul. Kolegiaty 5,
62-200 Gniezno
tel. 61 426 49 44
e-mail: pkgniezno@wp.pl, kruszyk@swietywojciech.pl
Zespół: Monika Białkowska (redaktor odpowiedzialny, tel. 601 920 404), Bernadeta Kruszyk

Redakcja w Łodzi 
ul. ks. Skorupki 7, 90–458 Łódź,
tel. 691 62 55 33,
e-mail: lodz@swietywojciech.pl
Zespół: Łukasz Głowacki (redaktor odpowiedzialny), Adam Kuźmicki (sekretarz redakcji)
Facebook: Przewodnik Katolicki ŁÓDŹ
 


 

 

Formularz kontaktowy

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem, którym jest Święty Wojciech Dom Medialny sp.z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań oraz uzyskania od Administratora informacji lub oferty. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanego celu. 
Dane przetwarzane będą w okresie niezbędnym do udzielenia informacji, przekazania oferty lub załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym lub za pomocą innej formy kontaktu. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z  wyjątkiem  podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających (współpracujących z ŚWDM), którym ŚWDM powierza do wykonania między innymi czynności związane z: przechowywaniem danych na serwerze  i obsługą systemów informatycznych.
Osoby kontaktujące się z administratorem maja prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przez te osoby, że Ich dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem. 
W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:
email: daneosobowe@swietywojciech.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres Administratora.

Dojazd do wydawcy

Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
ul. Chartowo 5, 61-245 PoznańMateriałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo do skracania i opracowywania tekstów, a także publikacji na stronach internetowych "PK". Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. 

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki