Logo Przewdonik Katolicki

Kontakt

Redakcje

Redakcja

ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań tel. 61 659 37 20 (sekretariat wew. 725, fax wew. 721)
przewodnik@swietywojciech.pl  


Redakcja w Bydgoszczy

ul. ks. Malczewskiego 1,
85-104 Bydgoszcz 
tel. 667 299 997       
e-mail: jarzembowski@swietywojciech.pl

Redakcja w Gnieźnie

ul. Kolegiaty 5
62-200 Gniezno 
tel. 61 426 49 44; 601-920-404 
e-mail: pkgniezno@wp.pl

Formularz kontaktowy

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu z administratorem, którym jest Święty Wojciech Dom Medialny sp.z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań oraz uzyskania od Administratora informacji lub oferty. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanego celu.
Dane przetwarzane będą w okresie niezbędnym do udzielenia informacji, przekazania oferty lub załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Osoby kontaktujące się z administratorem maja prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania przez te osoby, że Ich dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.
W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem bezpieczeństwa informacji (od 25 maja br. Inspektorem Ochrony danych): email: daneosobowe@swietywojciech.pl., telefon: 61 6593783

Dojazd do wydawcy

Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo do skracania i opracowywania tekstów, a także publikacji na stronach internetowych "PK". Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. 

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w siedzibie spółki – kontakt telefoniczny 61 6593 783.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki