Logo Przewdonik Katolicki

Pod nowym dachem

Marcin Jarzembowski
Fot.

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej zainaugurowano nowy rok akademicki. Uroczystości po raz pierwszy odbywały się w nowych budynkach, które diecezja kupiła od władz miasta. Na wszystkich latach naukę rozpoczęło 56 kleryków. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Grzegorz Barth, wykładowca bydgoskiego seminarium i adiunkt Wydziału Teologicznego KUL. Inaugurację rozpoczęto...

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej zainaugurowano nowy rok akademicki. Uroczystości po raz pierwszy odbywały się w nowych budynkach, które diecezja kupiła od władz miasta. Na wszystkich latach naukę rozpoczęło 56 kleryków.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Grzegorz Barth, wykładowca bydgoskiego seminarium i adiunkt Wydziału Teologicznego KUL. Inaugurację rozpoczęto od Mszy św. w katedrze, której przewodniczył bp Jan Tyrawa.

Dobra formacja
– Dzisiaj zanosimy do Boga dziękczynienie za to, że możemy być u siebie i rozpoczynać kolejny rok akademicki w seminarium. Również prosimy o światło dla tych, od których zależy rozwój tego dzieła oraz dla tych, którzy będą z niego korzystać – powiedział hierarcha. Ordynariusz diecezji bydgoskiej w swojej homilii podkreślił rolę i zadania, przed którymi każdego roku staje uczelnia. Jednocześnie skierował swoje słowa do kleryków pierwszego roku. – Przekonacie się, że w tym miejscu będziecie odczuwać satysfakcję, radość i zadowolenie. Dzisiaj tyle mówi się na temat kryzysów stanu kapłańskiego. Jeżeli chcecie się przed nimi bronić, nieustannie powracajcie i odkrywajcie tę głębię, z którą przychodzi do was Kościół. Z radością wypełniajcie tę misję. Przed Panem Bogiem nie ma ucieczki – dodał bp Jan Tyrawa.

Seminarium duchowne rozpoczęło w historii diecezji czwarty rok działalności formacyjnej. – Jest to jeden z najpiękniejszych dni, jaki można sobie wyobrazić. Serce znalazło odpowiednie warunki do swego funkcjonowania i daj Boże, aby służyło całemu Kościołowi bydgoskiemu. Z tą nadzieją rozpoczynamy nowy rok formacji w naszym seminarium – powiedział rektor ks. dr Wojciech Szukalski, dla którego najważniejszym zadaniem jest odpowiednia formacja. – Często wydaje się, że człowiek, który ma maturę, jest kimś samodzielnym i dojrzałym. Jednak doświadczenie uczy, że musimy pracować nad sobą aż do śmierci. Dlatego chcemy naszym braciom, przygotowującym się do kapłaństwa, towarzyszyć szczególnie u początków formacji, we wzroście w człowieczeństwie – dodał.


Rektor seminarium – ks. dr Wojciech Szukalski

Przełomowy moment
Wśród osób, które złożyły uroczystą immatrykulację, znaleźli się Sebastian Walczak i Michał Kilichowski z Bydgoszczy. – Ten dzień jest rozpoczęciem innego życia. Dzięki „byciu klerykiem” wchodzimy w zupełnie nowy etap. To jedna z najważniejszych chwil w życiu. Pragniemy ją przeżyć jak najgodniej, aby zapadła w naszej pamięci na całe życie – powiedzieli.

Razem z seminarium rok akademicki zainaugurował także Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. – Niewątpliwie, nowe budynki to coś wielkiego i wspaniałego, z czego cieszy się cała diecezja. Jednocześnie jest to wielki prezent nie tylko dla seminarium, ale także dla Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, który w tym roku będzie obchodził 25. rocznicę istnienia. Na ten jubileusz otrzymujemy wspaniałe zaplecze dydaktyczne, co jest rzeczą bardzo ważną – powiedział dyrektor instytutu ks. dr Rafał Grabowski.

Prace adaptacyjne w nowych pomieszczeniach trwały kilka miesięcy. To dopiero pierwszy etap. Na remont czeka jeszcze jeden budynek, w którym mieści się główne zaplecze dydaktyczne. – Do tej pory korzystaliśmy z życzliwości Zgromadzenia Ducha Świętego. Teraz będziemy gospodarzami u siebie – powiedział ekonom diecezjalny, ks. prałat Przemysław Książek.

Marek Murawski, koordynator budowy z ramienia diecezji, wspomina, że prace rozpoczynały się w szalonym tempie. – Teraz robimy wszystko, aby remont zakończył się jak najszybciej. Wysiłek jest niesamowity, ale ludzie nie zawiedli. Dali z siebie wszystko – powiedział.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej zostało powołane w 2004 roku. Mieściło się wówczas w tych samych pomieszczeniach, co seminarium „duchaczy”. Obecne budynki mieszkalne i dydaktyczne są oddalone od katedry zaledwie o kilkadziesiąt metrów.

Noc Świętych

W ramach obchodów wigilii uroczystości Wszystkich Świętych zapraszamy młodzież do kościoła św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy na Noc Świętych. Podczas spotkania różne ruchy i stowarzyszenia młodzieżowe zaprezentują postaci znanych świętych. W diecezji zostanie również zainaugurowana działalność Ruchu Czystych Serc. Początek o godz. 19.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}