Logo Przewdonik Katolicki

Praca w domu

Justyna Koper
Fot.

Pracę można wykonywać w zakładzie pracy albo w innym miejscu wskazanym w umowie o pracę. Ostatnio coraz częściej mówi się o świadczeniu pracy w domu lub o telepracy. Na czym polega telepraca? Telepraca polega na wykonywaniu obowiązków pracowniczych na odległość, poza zakładem pracy. W praktyce oznacza to pracę w domu lub w innym przeznaczonym do tego celu miejscu. Na przykład,...

Pracę można wykonywać w zakładzie pracy albo w innym miejscu wskazanym w umowie o pracę. Ostatnio coraz częściej mówi się o świadczeniu pracy w domu lub o telepracy.

Na czym polega telepraca?

– Telepraca polega na wykonywaniu obowiązków pracowniczych na odległość, poza zakładem pracy. W praktyce oznacza to pracę w domu lub w innym przeznaczonym do tego celu miejscu. Na przykład, jeżeli pracownik pracuje w zakładzie dwa dni, a w domu trzy i wysyła pracodawcy wyniki swojej pracy, np. przez Internet, to wówczas możemy już mówić o telepracy. Ta forma zatrudnienia ma ułatwić pracownikom pogodzenie życia zawodowego z prywatnym oraz zaoszczędzić pracodawcom kosztów związanych z organizowaniem miejsca pracy.

Czy obowiązują już zasady zatrudniania na odległość?
– Od połowy października zaczynają obowiązywać przepisy o telepracy. W kodeksie pracy znajdzie się nowy rozdział poświęcony zatrudnianiu pracowników w tej formie.

Na mocy nowych przepisów pracodawca ma obowiązek uzgodnić warunki wykonywania telepracy ze związkami zawodowymi, a jeżeli nie ma ich w zakładzie pracy, wówczas pracodawca sam ustala zasady wykonywania telepracy. Wszelkie zasady dotyczące pracy na odległość muszą znaleźć się w regulaminie pracy.

Czy telepracownik będzie miał takie same uprawnienia i obowiązki jak normalny pracownik?
– Ustawodawca wprowadził odmienne uregulowania w stosunku do telepracowników. Na przykład w zakresie bhp. Pracodawca nie będzie musiał zapewnić takim pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedynie obowiązek ten ograniczy się do zapewnienia warunków fitosanitarnych i standardów wynikających z prawa budowlanego. Natomiast pracodawca będzie mógł kontrolować takiego pracownika w domu lub w innym miejscu, w którym wykonuje pracę. Telepracownicy będą mieli pewne gwarancje i przywileje, ale też obowiązki, np. obowiązek ubezpieczenia sprzętu powierzonego pracownikowi przez firmę.

Praca na odległość będzie pracą zadaniową i nie będą obowiązywały nadgodziny.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki