Logo Przewdonik Katolicki

Bezpieczna praca

Justyna Koper
Fot.

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Na podstawie przepisów prawa pracy jest on zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz dbanie o ich stan zdrowia.

Dlatego też pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Obowiązkiem pracodawcy jest też stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym, utrzymywanie w stanie ciągłej sprawności urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska, przeprowadzanie na swój koszt badania i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i udostępnianie ich pracownikom. Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie, na swój koszt, kandydata na pracownika na wstępne badania lekarskie. Ponadto pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej powyżej 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim. Badania te są obowiązkowe. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Lekarz medycyny pracy kieruje pracownika na podstawowe badania, których koszt ponosi pracodawca. Ponadto Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej określa zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, częstotliwość wykonywania badań okresowych, zakres profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz wymagane kwalifikacje lekarzy przeprowadzających te badania. Pracodawca jest zobowiązany – na podstawie orzeczenia lekarskiego – przenieść do innej odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został zaliczony do żadnej z grup inwalidzkich. Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie pracownikom odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dostarczanie niezbędnych środków higieny osobistej i zapewnienia środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki