Logo Przewdonik Katolicki

Zaczyn nowej żywotności

Agnieszka Matkowska
Fot.

13 czerwca 1999 r. w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej. W ich gronie znaleźli się również duszpasterze z Osięcin ks. kan. Wincenty Matuszewski (proboszcz w latach 1918-1940) i ks. Józef Kurzawa (wikariusz w l. 1936-1940). Duszpasterzy zabili Niemcy, nocą 24 maja 1940 r., na drodze w odległości ok. 5 km od Osięcin,...

13 czerwca 1999 r. w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej. W ich gronie znaleźli się również duszpasterze z Osięcin – ks. kan. Wincenty Matuszewski (proboszcz w latach 1918-1940) i ks. Józef Kurzawa (wikariusz w l. 1936-1940). Duszpasterzy zabili Niemcy, nocą 24 maja 1940 r., na drodze w odległości ok. 5 km od Osięcin, strzelając do nich z pistoletu. Męczeństwo księży stało się potwierdzeniem i dopełnieniem wybranej przez nich drogi życia.

Dzięki staraniom par. Opieki Matki Bożej w Osięcinach i miejscowych władz samorządowych, bł. kapłani zostali ogłoszeni patronami gminy Osięciny. Uwieńczeniem trwających dwa lata przygotowań była uroczysta Msza św. koncelebrowana 18 lutego 2007 r. pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. 7 czerwca 1999 r. w Bydgoszczy, Jan Paweł II mówił: „Męczennicy są dla nas przykładem, byśmy tak jak oni dawali świadectwo wierności Krzyżowi Chrystusa. [...] Dzisiaj chcemy oddać im cześć za to, że nie lękali się podjąć tej próby i za to, że nam pokazali drogę, którą trzeba iść w nowe tysiąclecie”. Liczną obecność duchowieństwa i wiernych świeckich na Eucharystii w kościele Opieki Matki Bożej w Osięcinach należy odczytać również jako odpowiedź na papieskie słowa. Z pasterzem diecezji liturgię celebrowali kapłani diecezjalni z ks. inf. Leonardem Urbańskim i ks. Arturem Niemirą – kanclerzem Kurii Diecezjalnej Włocławskiej na czele oraz kapłani dekanatu bądkowskiego. Wśród wiernych (przybyłych również z miejscowości ościennych) obecni byli członkowie władz powiatowych, władze i pracownicy Urzędu Gminy w Osięcinach, rodziny bł. księży Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy, delegacje służb mundurowych, firm i szkół z pocztami sztandarowymi. Podczas Mszy św. śpiewał Chór Chłopięcy z Torunia, grała Orkiestra OSP z Osięcin.

Po słowie wprowadzającym w liturgię nastąpiło ogłoszenie dekretu Stolicy Apostolskiej, na mocy którego błogosławieni męczennicy Eucharystii i jedności kapłańskiej zostali patronami gminy Osięciny. Najpierw proboszcz parafii ks. kan. Zbigniew Cabański przedstawił dzieje życia bł. ks. kan. Wincentego Matuszewskiego i ks. Józefa Kurzawy, po czym ks. inf. Leonard Urbański odczytał treść dekretu po łacinie, a ks. Artur Niemira – w języku polskim.


Ks. kan. Wincenty Matuszewski

W homilii ks. bp Wiesław Mering apelował do zgromadzonych, by wiernie podążali drogą Ewangelii, drogą miłości do wszystkich ludzi, także nieprzyjaciół: „W urzeczywistnianiu powszechnego powołania do miłości orędują nam błogosławieni męczennicy, których dziś w szczególny sposób wspominamy” – mówił. Pasterz diecezji podkreślił, że w życiu należy kierować się również prawdą, sprawiedliwością, odpowiedzialnością za słowa i czyny. Trzeba też racjonalnie postrzegać rzeczywistość.

Po Komunii św. przedstawiciele Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół i ks. proboszcz złożyli na ręce ks. bp. Meringa wyrazy wdzięczności i zapewnienie, że będą dokładali starań, by kult błogosławionych patronów był żywy i szerzył się. Urzędnikom i dyrektorom pasterz diecezji wręczył kopie dekretu Stolicy Apostolskiej, a na zakończenie Mszy św. udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Ostatnim akordem uroczystości była procesja z lampionami. Wspólnie udano się do miejsca, gdzie stoi pomnik ku czci Błogosławionych Kapłanów. Na miejscu, w atmosferze powagi i pobożności, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Treść dekretu Stolicy Apostolskiej została odczytana w parafiach leżących na terenie gminy, jak i należących do dekanatu bądkowskiego, aby znana była wszystkim okolicznym wiernym. Powszechna jest wiara, że kult patronów przetrwa pokolenia; umocni to, co słabe, stanie się fundamentem zgody i miłości, zaczynem nowej żywotności gminy. Wspólnoty, którą tworzą ludzie.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki