Logo Przewdonik Katolicki

Konkurs

PK
Fot.

Pod patronatem honorowym metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza i biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku, Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży Dei Gratia w Gdyni, starosta powiatu turkowskiego, burmistrz Turku, burmistrz Dobrej i wójt gminy Władysławów organizują konkursy:...

Pod patronatem honorowym metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza i biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku, Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży „Dei Gratia” w Gdyni, starosta powiatu turkowskiego, burmistrz Turku, burmistrz Dobrej i wójt gminy Władysławów organizują konkursy: fotograficzny i literacki pt. „Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”.

Celem konkursów jest zebranie świadectw przeżyć ze spotkań z Ojcem Świętym, pobudzenie do refleksji nad życiem Jana Pawła II jako autorytetu naszych czasów oraz upowszechnianie doświadczeń płynących z jego życia i nauczania.

W obu konkursach mogą brać udział mieszkańcy powiatu turkowskiego, kolskiego i konińskiego.

Na konkurs literacki należy nadsyłać opowiadania nigdzie wcześniej niepublikowane. Objętość tekstu – do 10 stron maszynopisu. Na odwrocie każdej strony musi być umieszczone godło autora. W osobnej, zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, ma się znajdować czytelnie wypełniona karta uczestnictwa: imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres domowy, adres szkoły, nr telefonu kontaktowego, e-mail.

Na konkurs fotograficzny należy wysłać jedną pracę w dwóch egzemplarzach. Zdjęcia o formacie 15x21 cm, wykonane techniką analogową lub cyfrową, barwne lub czarno-białe, nie mogą być przetworzone komputerowo ani w żaden inny sposób. Każde musi mieć na odwrocie godło autora. Do przesyłki należy dołączyć kartę uczestnictwa (w identyczny sposób jak na konkurs literacki).

Oceny prac, nadesłanych na konkursy, dokona jury powołane przez organizatorów. Laureaci będą powiadomieni o wynikach i terminie gali finałowej. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy. Wybrane, nagrodzone opowiadania zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie pokonkursowym.

Termin nadsyłania prac:
konkurs literacki
– do 30 marca 2007 r.
konkurs fotograficzny
– do 3 kwietnia 2007 r.


Prace należy wysyłać na adres:
Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”
plac Sienkiewicza 5
62-700 Turek
z dopiskiem:
Konkurs literacki
(lub fotograficzny)
pt. „Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”


Więcej informacji u organizatorów, tel. 665-751-265; 693-954-348.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki