Logo Przewdonik Katolicki

Błogosławieni, którzy rozumieją

Jadwiga Janicka
Fot.

Każdy człowiek ma swoją godność, bez względu na pochodzenie, wykształcenie, wiek, sprawność fizyczną. Godności nie pomniejsza starość, cierpienie ani inne przyczyny. Podkreślił to Papież Jan Paweł II, ustanawiając Światowy Dzień Chorego, a także pisząc list do osób w podeszłym wieku. Od kilku lat (zazwyczaj w maju), pod patronatem starosty włocławskiego, rada i zarząd...

Każdy człowiek ma swoją godność, bez względu na pochodzenie, wykształcenie, wiek, sprawność fizyczną. Godności nie pomniejsza starość, cierpienie ani inne przyczyny. Podkreślił to Papież Jan Paweł II, ustanawiając Światowy Dzień Chorego, a także pisząc list do osób w podeszłym wieku.

Od kilku lat (zazwyczaj w maju), pod patronatem starosty włocławskiego, rada i zarząd powiatu włocławskiego, dyrekcja i Rada Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowalu oraz Polski Związek Emerytów i Inwalidów organizują powiatowe obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość ma służyć przede wszystkim pogłębieniu integracji niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa i uwrażliwieniu na potrzeby ludzi, zwykle uzależnionych od pomocy innych. Dwa lata temu starosta Piotr Stanny powołał się w przemówieniu na myśl Seneki: „Życie ludzkie opiera się na życzliwości i zgodzie, i nie strachem, ale wzajemną miłością wiąże się w sojusz i wspólną pomoc”.

Ludzie chorzy, niepełnosprawni i w podeszłym wieku potrzebują miłości, troski i pomocy. Potrzeby te powinni zaspokajać członkowie ich rodzin i personel domów pomocy społecznej. W uroczystość Wszystkich Świętych 2006 r., głosząc kazania podczas Mszy Świętych w kościele św. Urszuli w Kowalu, ks. Stanisław Stawicki SAC (tutejszy krajan, od 23 lat misjonarz w Rwandzie), życzył opiekunom cierpiących mocy ducha i cierpliwości. Na zakończenie przytoczył parafrazę Ośmiu błogosławieństw. Są to szczególne drogowskazy dla ludzi zdrowych, w ich liczbie dla opiekunów osób niedołężnych i chorych, określające ich chrześcijańską postawę i miarę człowieczeństwa.

1. Błogosławieni, którzy rozumieją utykające nogi i trzęsące się ręce osób starszych.
2. Błogosławieni, którzy rozumieją tych, którzy nie dosłyszą wszystkiego, co się do nich mówi.
3. Błogosławieni, którzy rozumieją tych, których oko słabnie i myśl staje się powolna.
4. Błogosławieni, którzy poświęcają osobom starszym nieco czasu i z uśmiechem z nimi rozmawiają.
5. Błogosławieni, którzy nie powiedzą: „Już trzeci raz opowiadasz tę historię”.
6. Błogosławieni, którzy okazują osobom starszym, że są kochane, szanowane i potrzebne.
7. Błogosławieni, którzy cierpliwie znoszą ich ociężałość, bezradność i zagubienie.
8. Błogosławieni, którzy ułatwiają im trudy dnia i pozostają z nimi na drodze do wiecznej Ojczyzny.

Do nich bowiem należy Królestwo niebieskie! Amen. Jadwiga Janicka

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki