Logo Przewdonik Katolicki

Kult patrona uwielbieniem Boga

Jadwiga Janicka
Fot.

Święci i błogosławieni, uczestniczący przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie w świętości Boga, należą do istoty Kościoła. To oni ukazują nam drogę do zjednoczenia z Bogiem. Naśladujemy ich wiarę i inne cnoty, przyzywamy ich pomocy i wstawiennictwa. Poprzez kult świętych uwielbiamy Boga. Prastary Kowal należący do diecezji włocławskiej naznaczony jest ważnymi wydarzeniami...

Święci i błogosławieni, uczestniczący przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie w świętości Boga, należą do istoty Kościoła. To oni ukazują nam drogę do zjednoczenia z Bogiem. Naśladujemy ich wiarę i inne cnoty, przyzywamy ich pomocy i wstawiennictwa. Poprzez kult świętych uwielbiamy Boga.

Prastary Kowal należący do diecezji włocławskiej naznaczony jest ważnymi wydarzeniami historycznymi. Tu urodził się król Kazimierz Wielki i kilka innych wybitnych postaci. Jest w ich gronie bł. ks. Dominik Jędrzejewski, jeden z grona 108 męczenników drugiej wojny światowej, 13 czerwca 1999 r. beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II. Dzięki modlitwom i usilnym staraniom wiernych z Kowala, których prośbę biskupowi włocławskiemu Wiesławowi Meringowi przedłożyli proboszcz par. św. Urszuli w Kowalu ks. Piotr Głowacki i burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, błogosławiony został patronem swojego rodzinnego miasta. Stosowny dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej opatrzony jest datą 20 czerwca 2006 r. Uroczysta proklamacja odbyła się w Kowalu 8 października 2006 r.

Od tamtej pory kult bł. ks. Dominika Jędrzejewskiego szerzy się coraz bardziej i wyraża w różnych formach. Przed wizerunkiem błogosławionego, znajdującym się w kościele św. Urszuli wierni proszą go o pośrednictwo u Boga w różnych potrzebach. Tak samo czynią mieszkańcy miejscowego Domu Pomocy Społecznej; w kaplicy znajduje się obraz patrona, będący podarunkiem gwiazdkowym od burmistrza Gołembiewskiego. Wizerunek ten 20 stycznia 2007 r. poświęcił ks. Piotr Głowacki, który jest także kapelanem DPS. Mieszkańcy domu modlą się w różnych intencjach. Pomocą są im słowa umieszczone na obrazku z podobizną bł. ks. Dominika, który każdy ma na własność. Stało się zwyczajem, że obrazek otrzymują przyjeżdżający z całej Polski do DPS w Kowalu uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych. Sprzyja to szerzeniu kultu błogosławionego. Przyczyniła się do tego homilia wygłoszona przez pasterza diecezji włocławskiej podczas Mszy św. w kościele św. Urszuli 18 lutego 2007 r., transmitowana przez TV Polonia.

Celem szerzenia czci patrona niżej podpisana przybliżała jego postać uczniom kowalskich szkół. Poznali oni nie tylko dzieje życia kapłana, ale i fakty świadczące o jego mężnej postawie wobec przeciwności losu. Otrzymali też wspomniane już obrazki. Do rąk znacznej liczby mieszkańców Kowala i okolic trafiła publikacja „Błogosławiony ks. Dominik Jędrzejewski” pióra ks. Zbigniewa Zarembskiego, wydana w 2001 r. przez Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników we Włocławku.

Ku patronowi myśli jego rodaków kierują wiersze miejscowych poetów: Marzenny Lewandowskiej „Nocą sierpniową” i Mirosława Glazika „Kochany ojczulek”. W „Ładzie Bożym” ukazują się poświęcone mu artykuły; tak samo w czasopiśmie samorządowym „Informator Kowalski”. Jego imieniem Rada Miejska w Kowalu nazwała główną ulicę nowego osiedla mieszkaniowego Na Górce, które będzie „sąsiadować” z kościołem św. Urszuli; tym, w którym został ochrzczony późniejszy kapłan, bł. męczennik Dachau. W najbliższym czasie odbędzie się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy ku jego czci, umieszczonej w parafialnej świątyni. Wysoką frekwencją cieszą się pielgrzymki do Lichenia, gdzie znajduje się kaplica dedykowana 108 męczennikom drugiej wojny światowej.

W szczególny sposób wierni z Kowala i mieszkańcy DPS modlą się do św. patrona w rocznicę jego śmierci (29 sierpnia 1942). W tym roku, podczas Mszy Świętych: w kościele na rozpoczęcie roku szkolnego oraz na cmentarzu – w intencji poległych obrońców Ojczyzny – ksiądz proboszcz wskazał bł. ks. Dominika jako wzór do naśladowania.

Należy mieć nadzieję, że kult patrona będzie się rozrastał i przysłuży się pogłębieniu życia religijnego parafii Kowal. Ufam, że przyczyni się do tego m.in. prośba umieszczona nad prezbiterium kościoła: „Błogosławiony Dominiku, módl się za nami”.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki