Logo Przewdonik Katolicki

Patron Kowala

Jadwiga Janicka
Fot.

Niewiele jest w Polsce miejscowości, których patronem jest rodak, w dodatku wyniesiony do chwały ołtarzy. Jedną z nich jest Kowal; miasto, w którym urodził się bł. Dominik Jędrzejewski kapłan, męczennik Dachau, beatyfikowany w gronie 108 męczenników II wojny światowej przez Ojca Świętego Jana Pawła II, 13 czerwca 1999 r. w Warszawie. Dla mieszkańców Kowala w...

Niewiele jest w Polsce miejscowości, których patronem jest rodak, w dodatku wyniesiony do chwały ołtarzy. Jedną z nich jest Kowal; miasto, w którym urodził się bł. Dominik Jędrzejewski – kapłan, męczennik Dachau, beatyfikowany w gronie 108 męczenników II wojny światowej przez Ojca Świętego Jana Pawła II, 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

Dla mieszkańców Kowala – w ich liczbie także mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – beatyfikacja ks. Dominika Jędrzejewskiego była darem Bożej Opatrzności. Modląc się w kościele parafialnym św. Urszuli i w kaplicy DPS, prosili błogosławionego o wstawiennictwo u Boga we wszystkich potrzebach. W 60. rocznicę śmierci bł. ks. Jędrzejewskiego, 25 września 2002 r., w świątyni został poświęcony jego wizerunek. Od tej pory pensjonariusze DPS odbywają pielgrzymki do kościoła, za pośrednictwem błogosławionego proszą Boga o potrzebne łaski. Pewnie wszyscy mieszkańcy Kowala mają obrazek z wizerunkiem bł. Dominika Jędrzejewskiego i modlitwą.

Z czasem wspólnota DPS przedstawiła inicjatywę ustanowienia bł. ks. Dominika patronem Kowala. Poparcia udzielił ówczesny proboszcz ks. prał. Henryk Ambroziak, organizacje społeczne i wielu mieszkańców miasta. Wniosek poparły również władze miejskie. Można więc było rozpocząć procedurę zmierzającą do tego, by Stolica Apostolska wyraziła zgodę na patronat bł. Dominika Jędrzejewskiego nad jego rodzinnym miastem.

W sierpniu 2005 r. burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski i proboszcz par. św. Urszuli ks. Piotr Głowacki przedłożyli biskupowi włocławskiemu Wiesławowi Alojzemu Meringowi prośbę o poparcie wniosku władz i mieszkańców Kowala w interesującej ich sprawie. Pasterz diecezji zaaprobował wybór patrona miasta i podjął dalsze czynności: w piśmie z 19 grudnia 2005 r. poprosił Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej o ustanowienie bł. ks. Dominika Jędrzejewskiego patronem miejsca jego urodzenia. Wyrazem zgody na prośbę był dokument Stolicy Apostolskiej z datą 20 czerwca 2006 r.

Uroczysta proklamacja bł. ks. Dominika Jędrzejewskiego patronem Kowala odbyła się 8 października 2006 r. Dokonał jej ks. bp Wiesław Mering. Dekret Stolicy Apostolskiej został odczytany na posiedzeniu Rady Miasta Kowala oraz podczas uroczystości w kościele św. Urszuli, gdzie witając pasterza diecezji, burmistrz Gołembiewski przedstawił historię starań o patronat. Następnie duchową sylwetkę błogosławionego przybliżył wiernym ks. Piotr Głowacki.

Eucharystii przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. bp Mering. Z pasterzem diecezji Najświętszą Ofiarę sprawował ksiądz proboszcz i ks. Krzysztof Karpiński – kowalanin. Uczestniczyli w niej kapłani pochodzący z Kowala, dekanatu kowalskiego i Włocławka. Wśród wiernych obecni byli członkowie rodziny bł. ks. Dominika (najstarsza jej przedstawicielka składała świadectwo o krewnym podczas sesji rady miasta). Szkoły wystawiły poczty sztandarowe.

W liturgię włączyli się nauczyciele miejscowych szkół (czytania mszalne), schola, przedstawiciele grup parafialnych. Psalm i „Ave Maria” Donicettiego wykonały śpiewaczki Opery Bydgoskiej Joanna Tkaczuk-Łukaszewicz i Marzenna Markiewicz (obydwie pochodzą z Kowala). W modlitwie wiernych odwoływano się do wstawiennictwa patrona miasta, modląc się za Kościół, Ojca Świętego, o wzrost Królestwa Bożego, za dzieci, rodziny i o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Eucharystię zakończyło odśpiewanie hymnu „Boże, coś Polskę” z towarzyszeniem orkiestry.

Na zgromadzonych patrzył z obrazu bł. ks. Dominik, przedstawiony z różańcem w ręku, na tle obozowych drutów kolczastych i płomieni Dachau. Wysoko przed prezbiterium umieszczono napis: „Bł. Dominiku, módl się za nami”. Obyśmy zapamiętali przesłanie homilii, którą 8 października wygłosił ks. bp. Mering: jesteśmy zobowiązani do naśladowania patrona naszego miasta, który jest wzorem trwania przy Chrystusie niezależnie od okoliczności, wzorem wierności aż do końca.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki