Logo Przewdonik Katolicki

Pamięć i zawierzenie

Piotr Dogondke
Fot.

Sierpień jest dla nas, Polaków, miesiącem szczególnym, w którym przypominamy sobie ważkie wydarzenia z naszej historii najnowszej: Cud nad Wisłą, czyli bitwa warszawska, która uchroniła Polskę i Europę przed sowietyzacją już w początkach XX wieku, Powstanie Warszawskie z wysiłkiem przywracane świadomości historycznej Polaków po latach komunistycznego zaniedbania; Śluby Narodu Polskiego...

Sierpień jest dla nas, Polaków, miesiącem szczególnym, w którym przypominamy sobie ważkie wydarzenia z naszej historii najnowszej: Cud nad Wisłą, czyli bitwa warszawska, która uchroniła Polskę i Europę przed sowietyzacją już w początkach XX wieku, Powstanie Warszawskie z wysiłkiem przywracane świadomości historycznej Polaków po latach komunistycznego zaniedbania; Śluby Narodu Polskiego ogłoszone z inicjatywy kard. Stefana Wyszyńskiego w sierpniu 1956 roku w Częstochowie, dające siłę narodowi w czasie komunistycznej dyktatury czy Porozumienia Sierpniowe i powstanie „Solidarności” – początek odzyskiwania dzisiejszej wolności.

Z tymi wszystkimi wydarzeniami związana jest nasza Królowa, Matka Boża, której święto Wniebowzięcia obchodzimy 15 sierpnia. Maryja, do której naród wołał w czasie trwogi roku 1920. Warto tutaj przypomnieć, że Polacy zagłuszający radiostację sowiecką w czasie bitwy warszawskiej, nadawali tekst Pisma Świętego. Niemożność odczytania przez Sowietów depesz miała walny wpływ na przebieg bitwy. Duch modlitwy i zawierzenia zawładnął wtedy Polakami i jak wierzymy dał nam zwycięstwo.

W czasie okupacji i powstania – Maryja obecna na podwórkach walczącej Warszawy, u której Warszawiacy szukali pomocy i wsparcia. Będąca nadzieją dla tych, których przedwczesna śmierć spotkała w gruzach bohaterskiego miasta.

Maryja, której w opiekę oddał się naród w odnowionych Ślubach, której Papież Polak mówił „Totus Tuus”.

Maryja na bramie stoczni! Z Jej wizerunkiem podpisywane były Porozumienia Sierpniowe zwiastujące jutrzenkę wolności dla naszej ojczyzny. Jakim zaskoczeniem czy wręcz sensacją były wtedy na Zachodzie obrazy robotników spowiadających się i przystępujących do Komunii św.

Sierpień to także czas pielgrzymek do Czarnej Madonny. Miesiąc pamięci o naszej przeszłości.

Na polskich drogach, wśród zakrętów historii, łaską dla narodu byli kapłani. Księża w tych wszystkich trudnych chwilach, na polach bitew i w czasie strajków, byli obecni. Ks. Ignacy Skorupka stał się symbolem męstwa podczas wojny z bolszewikami. Kapelani powstańczej Warszawy pozostający we wdzięcznej pamięci powstańców. Kapelani „Solidarności” z ks. Jerzym Popiełuszko, wzywającym do zwyciężania zła dobrem, na czele. To zaledwie ułamek tych, którzy wpisani w jego dzieje, z nim dzielili swoje życie i kapłańską posługę.

W tym wydaniu „Przewodnika” chcemy przypomnieć Państwu niektórych spośród kapłanów służących Bogu i ojczyźnie, wrażliwych na krzywdę ludzką. Kapłanów trochę mniej znanych i czasem błądzących, którzy jednak odnaleźli drogę do Kościoła.

Miejmy nadzieję, że droga, która wyznaczała cel dawnym pokoleniom jak Bóg, honor i ojczyzna nie zostanie zapomniana. Że z pomocą Maryi również nas doprowadzi przez śmierć do wniebowzięcia.

Mój cytat

Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo Królowo świata i Polski Królowo
Gdy upływa trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.

My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego, przychodzimy Maryjo znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.

Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud p o l e c a m y Twojej szczególnej opiece i obronie. […]

kard. Stefan Wyszyński
(fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego)

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki