Logo Przewdonik Katolicki

Etyka informacji

PK
Fot.

Staliśmy się olbrzymami w technice, a równocześnie karłami w etyce w ogólności, w etyce informacji w szczególności. Kościół mówi w jednej ze swych modlitw, że trzeba związać Bożą wiarę z ziemską wiedzą. Wtedy dopiero poznanie będzie prowadziło do prawdy, wiedza zaś do wykształcenia, do formacji i informacji człowieka. Nie ma czysto obiektywnych wiadomości. Sądzę, że...

Staliśmy się olbrzymami w technice, a równocześnie karłami w etyce w ogólności, w etyce informacji w szczególności. Kościół mówi w jednej ze swych modlitw, że trzeba związać Bożą wiarę z ziemską wiedzą. Wtedy dopiero poznanie będzie prowadziło do prawdy, wiedza zaś do wykształcenia, do formacji i informacji człowieka.

Nie ma czysto obiektywnych wiadomości. Sądzę, że każda informacja opiera się na trzech zasadach. Po pierwsze: każda informacja jest wyborem, a każdy wybór jest oceną. Ocena zaś wtedy jest odpowiedzialna, gdy opiera się na słusznie uznanych wartościach. Po drugie: sama liczba podanych faktów jeszcze nie formuje, może nawet ogłupiać, odwracając uwagę od sedna sprawy. Tak będzie, gdy informacja nie będzie odpowiednio wyważona, gdy poza ukazaniem wielości szczegółów nie podejmie próby ukazania całości sprawy, bo to dopiero prowadzi do rzeczywistego poznania. Po trzecie: trzeba pamiętać, że do prawdziwej informacji należy dyskrecja. Informacja bez dyskrecji może nie tylko uwłaczać ludziom, ale i zniekształcać prawdę. Z jednej strony istnieje przemilczenie, które pomija prawdę. Z drugiej strony istnieje jednak milczenie, które służy prawdzie. Co do pierwszego: jest wielkim zadaniem każdej informacji przeciwstawić się milczeniu fałszywemu.

Józef kardynał Ratzinger, „Służyć prawdzie.
Myśli na każdy dzień”. Przekład ks. Albert Warkotsch
Poznań-Warszawa-Lublin 1983, s. 249

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki