Logo Przewdonik Katolicki

Świadczenia rodzinne

Justyna Koper
Fot.

Wielu czytelników zainteresowanych jest świadczeniami rodzinnymi, które przysługują rodzicom. Komu przysługują zasiłki? Zasiłek rodzinny przysługuje wówczas, gdy maksymalny dochód na osobę w rodzinie wynosi 504 zł, a w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym 583 zł. Obecnie zasiłek rodzinny wynosi 48 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia. Natomiast na dziecko powyżej...

Wielu czytelników zainteresowanych jest świadczeniami rodzinnymi, które przysługują rodzicom.

Komu przysługują zasiłki?

– Zasiłek rodzinny przysługuje wówczas, gdy maksymalny dochód na osobę w rodzinie wynosi 504 zł, a w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym 583 zł. Obecnie zasiłek rodzinny wynosi 48 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia. Natomiast na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia zasiłek rodzinny wynosi 64 zł. Ponadto na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia przysługuje kwota 68 zł.

Czy obowiązują jakieś ograniczenia przy wypłacaniu zasiłku rodzinnego?
– Zasiłek należy się zasadniczo na dziecko do 18. roku życia. Jednak jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole, wówczas zasiłek należy się do ukończenia przez nie 21 lat.

Poza tym, jeżeli dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę w szkole, wtedy zasiłek rodzinny wypłacany jest do 24. roku życia. Zasiłek nie przysługuje na dziecko, które ożeni się lub wyjdzie za mąż. Ponadto zasiłek nie przysługuje na dziecko, jeżeli przebywa w schronisku dla nieletnich.

Czy istnieje zasiłek dla rodzin wielodzietnych?
– Taki zasiłek istnieje i przysługuje na trzecie i każde następne dziecko, uprawnione do zasiłku rodzinnego. Obecnie kwota dodatkowo przysługująca miesięcznie rodzinom wielodzietnym wynosi 80 zł.

Kiedy i gdzie można załatwić sprawy związane z zasiłkiem rodzinnym?
– Świadczenia rodzinne przyznawane są na 1 rok. Okres zasiłkowy na rok 2007/2008 zaczyna się we wrześniu. Dokumenty niezbędne do otrzymania świadczenia należy więc składać jak najszybciej. Instytucje zajmujące się zasiłkami rodzinnymi to najczęściej ośrodki pomocy społecznej lub referaty świadczeń w urzędach miasta lub gminy. Należy wypełnić specjalny wniosek oraz dostarczyć podstawowe dokumenty, takie jak np. akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o dochodach rodziców, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka itd.

Czy i kiedy rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko przysługuje zasiłek?
– Taki zasiłek przysługuje rodzicowi wówczas, gdy drugi rodzic nie żyje lub ojciec jest nieznany oraz wtedy, gdy powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone przez sąd. Obecnie zasiłek ten wynosi 170 złotych miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie. Na dziecko niepełnosprawne zasiłek ten wynosi 250 zł, ale nie więcej niż 500 zł, gdy dwoje lub więcej dzieci jest niepełnosprawnych.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki