Logo Przewdonik Katolicki

Zaraziliście mnie radością wiary!

Błażej Tobolski
Fot.

Pod hasłem Patrzeć na Chrystusa odbyła się w dniach 7-9 września pielgrzymka Benedykta XVI do Austrii. Jej głównym celem był udział Papieża, pielgrzyma wśród pielgrzymów, w obchodach 850-lecia istnienia maryjnego sanktuarium w Mariazell. Była to jedyna w tym roku podróż Papieża do kraju europejskiego i siódma pielgrzymka zagraniczna w czasie jego pontyfikatu....

Pod hasłem „Patrzeć na Chrystusa” odbyła się w dniach 7-9 września pielgrzymka Benedykta XVI do Austrii. Jej głównym celem był udział Papieża, „pielgrzyma wśród pielgrzymów”, w obchodach 850-lecia istnienia maryjnego sanktuarium w Mariazell.

Była to jedyna w tym roku podróż Papieża do kraju europejskiego i siódma pielgrzymka zagraniczna w czasie jego pontyfikatu. Mimo padającego prawie nieustannie deszczu na spotkania z Benedyktem XVI przybyło więcej pielgrzymów niż się spodziewano: w Mariazell było ich 33 tys., a Msza św. w wiedeńskiej katedrze św. Szczepana zgromadziła 20 tys. osób.

– Wiecie, jak bardzo czuję się związany z waszą ojczyzną, z wieloma ludźmi i miejscami w waszym kraju – mówił Papież po wylądowaniu na lotnisku Schwechat w Wiedniu. – Ta przestrzeń kulturalna w centrum Europy przekracza wszelkie granice i łączy różnorodne wysiłki ze wszystkich części naszego kontynentu. A kultura tego kraju jest w znacznym stopniu nacechowana przez orędzie Jezusa Chrystusa i działalność Kościoła w jego imieniu – przekonywał.

Przesłanie do Europy
W przemówieniu do przedstawicieli życia publicznego i korpusu dyplomatycznego w wiedeńskim Hofburgu Papież zaapelował o pielęgnowanie wartości chrześcijańskich. Podkreślił on, że „wspólny dom europejski będzie miejscem dobrym do zamieszkania tylko wówczas, gdy zostanie zbudowany na solidnym kulturalnym i moralnym fundamencie wspólnych wartości, jaki przekazały mu jego dzieje i tradycja”. Na zakończenie swojego przemówienia dodał też, że „wiele z tego, czym Austria jest i co posiada, zawdzięcza wierze chrześcijańskiej i jej wielkiemu wpływowi na ludzi”. – Austria bez żywego chrześcijaństwa nie byłaby Austrią! – przekonywał.

Benedykt XVI uczcił także pamięć zamordowanych Żydów austriackich. Wraz z naczelnym rabinem Wiednia, Paulem Eisenbergiem zatrzymał się przed pomnikiem austriackich ofiar Holokaustu na Judenplatz, placu Żydowskim. W strugach padającego nieustannie deszczu Ojciec Święty przez chwilę modlił się w ciszy. W tym czasie naczelny rabin Wiednia odmówił kadisz, żydowską modlitwę za zmarłych.

Wieczorem, pomimo zmęczenia i przeziębienia Benedykt XVI wyszedł na chwilę do wiernych na „papieski balkon” nuncjatury apostolskiej. – Mimo tej niepogody widzę waszą radość wiary, którą mnie też zaraziliście – żartował Papież.

850 lat „sanktuarium narodów”
8 września Benedykt XVI udał się na uroczystości jubileuszowe do odległego o 150 km od Wiednia sanktuarium w Mariazell. Tam w strugach deszczu został radośnie powitany przez tysiące pielgrzymów, czekających na niego na ulicach miasteczka. Przed Mszą św. Papież spędził kilka minut na cichej modlitwie w bazylice przed cudowną figurą Matki Bożej Łaskawej. Podczas homilii, nawiązując do hasła tej pielgrzymki: „Patrzeć na Chrystusa”, Ojciec Święty podkreślił, że „chrześcijaństwo jest czymś o wiele więcej i czymś innym niż tylko systemem moralnym, niż serią żądań i praw”. Zwrócił także uwagę, że rezygnacja z prawdy jest istotą kryzysu Europy Zachodniej. – Jeśli nie ma prawdy, wtedy człowiek nie potrafi rozróżniać między dobrem a złem – przekonywał Benedykt XVI. Zgodnie z tradycją tego „sanktuarium narodów”, jakim jest Mariazell, liturgia papieska miała charakter międzynarodowy. Liturgię Słowa sprawowano po chorwacku i węgiersku, a Ewangelię odczytano po łacinie. Również modlitwa wiernych była wielojęzyczna. Po polsku modlono się za Benedykta XVI, po niemiecku – za zjednoczoną Europę i o solidarność między jej narodami.

O odnowę wiary i życia
Podczas Nieszporów maryjnych przed cudowną figurką Magna Mater Austriae w Mariazell Papież modlił się z kolei o głęboką odnowę wiary i życia. W nabożeństwie wzięli udział duchowni, zakonnice i zakonnicy z wszystkich austriackich diecezji. W modlitwie wziął udział także brat Papieża ks. Georg Ratzinger. Podczas śpiewu „Hymnu światła” na znak łączności z uczestnikami obrad III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które obradowało w tym czasie w rumuńskim Sibiu, Ojciec Święty zapalił świecę. Od niej ministranci przejęli ogień i dzielili się nim z uczestnikami nabożeństwa. Ten symboliczny akt nawiązywał do hasła tego ekumenicznego spotkania, którym są słowa: „Światło Chrystusa oświeca wszystkich. Nadzieja na odnowę i jedność Europy”.

Katecheza miłości
Tysiące wiernych przyjęło oklaskami katechezę o miłości, jaką przedstawił Benedykt XVI, podczas Mszy św. w wiedeńskiej katedrze św. Szczepana. Mówił o miłości, która domaga się ofiary i wymaga „wyjścia z siebie samego”. Apelował też o świętowanie niedzieli jako podstawowego warunku harmonii życia duchowego. Benedykt XVI przypomniał chrześcijańskie znaczenie niedzieli, która jest spotkaniem, „w Słowie i Sakramencie ze zmartwychwstałym Chrystusem”. Uznał on, iż czas wolny, szczególnie w pośpiechu współczesnego świata, jest z pewnością czymś dobrym i koniecznym, zauważył jednak, że jeśli nie ma on „wewnętrznego centrum, z którego wypływa jakieś ukierunkowanie całości, wówczas staje się czasem próżnym, który nie przywraca nam sił i nie służy wypoczynkowi”.

Modlitwa – centrum życia
Podczas wizyty w austriackim opactwie cystersów w Heiligenkreuz, najstarszym, bo liczącym niemal 875 lat, klasztorze cysterskim na świecie, Papież przestrzegł, aby nie traktować klasztorów tylko jako miejsca kultury i tradycji. – Klasztor jest przede wszystkim miejscem siły duchowej! – mówił. Ojciec Święty podkreślił też wagę modlitwy w życiu nie tylko zakonnym, ale i nas wszystkich, niezależnie od wieku i stanu: „Modlą się wszyscy chrześcijanie! A przynajmniej powinni się modlić! (...) W życiu mnichów modlitwa ma szczególne znaczenie: stanowi centrum ich powołania. Wykonują oni bowiem zawód modlących się”.

Wolontariat – miłość Boga
Z kolei podczas spotkania z wolontariuszami pracującymi w instytucjach świeckich i kościelnych Austrii, które odbyło się w sali Wiedeńskiego Domu Koncertowego, Benedykt XVI wyraził radość, że mógł spotkać ludzi którzy „w społeczeństwie starają się nadawać orędziu Ewangelii wyraźne oblicze; widzieć osoby starsze i ludzi młodych, dzięki którym miłość w Kościele i społeczeństwie nabiera konkretnego kształtu i ogarnia nas jako chrześcijan”. – Jest to miłość Boga, która każe nam patrzeć na innych ludzi jako na bliźnich, braci i siostry! – powiedział i zaznaczył, iż podziw budzi ogromne i dobrowolne zaangażowanie tak wielu ludzi. Jego zdaniem bowiem praca wolontariuszy „w swojej ludzkiej prostocie wskazuje na Boga”, a „działalność honorowa wpisuje się w kluczowe wymiary chrześcijańskiego obrazu Boga i człowieka, miłości Boga i człowieka”.

Na zakończenie pielgrzymki Benedykt XVI zawierzył teraźniejszość i przyszłość Austrii wstawiennictwu Matki Łaskawej z Mariazell, Magna Mater Austriae, oraz wszystkim świętym i błogosławionym Austrii.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki