Logo Przewdonik Katolicki

Jaka rodzina w jakiej Polsce?

Lucyna Muniak
Fot.

Takie hasło przyświecało tegorocznym Gnieźnieńskim Dniom Rodziny (18-23. 09), które już po raz dwunasty zostały zorganizowane przez gnieźnieński oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Ciekawa formuła corocznych spotkań oraz bogactwo i aktualność podejmowanych zagadnień sprawiają, iż w kolejnych edycjach Gnieźnieńskich Dni Rodziny bierze udział...

Takie hasło przyświecało tegorocznym Gnieźnieńskim Dniom Rodziny (18-23. 09), które już po raz dwunasty zostały zorganizowane przez gnieźnieński oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Ciekawa formuła corocznych spotkań oraz bogactwo i aktualność podejmowanych zagadnień sprawiają, iż w kolejnych edycjach Gnieźnieńskich Dni Rodziny bierze udział coraz więcej osób, organizacji i instytucji. Również i w tym roku na wspólnej modlitwie w intencji rodzin, a także na sesjach, debatach i konferencjach poświęconych współczesnej polskiej rodzinie gromadzili się przedstawiciele różnych środowisk zawodowo-społecznych, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, reprezentanci samorządu lokalnego oraz osoby zainteresowane szeroko rozumianą tematyką rodzinną.

Konkurs i sesja
XII Gnieźnieńskie Dni Rodziny zostały poprzedzone intensywnymi przygotowaniami, które obejmowały różne środowiska. Już w maju bowiem wśród uczniów szkół podstawowych powiatu gnieźnieńskiego został rozpisany konkurs plastyczny, zatytułowany: „Ja i moja rodzina”. Przebiegał on w trzech etapach: klasowym, szkolnym i gminnym, a łącznie wpłynęło nań ponad 300 prac, spośród których jury wybrało i wyróżniło 18 najciekawszych. Najlepsze z nich wystawiono też w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Jak podkreślali organizatorzy, celem konkursu było nie tylko pobudzenie wrażliwości plastycznej dzieci, ale również zobrazowanie ich sytuacji rodzinnej.

Wyróżnienia dla autorów najciekawszych prac plastycznych wręczono 18 września podczas okolicznościowej sesji prorodzinnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która rozpoczęła obchody tegorocznych Dni Rodziny. – Rodzina, moralność i religia są podstawowymi tkankami życia społecznego – mówił podczas tej sesji Edward Frąckowiak, przewodniczący gnieźnieńskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. – Stąd też rodzina powinna być traktowana w polityce państwa, samorządu i innych organizacji podmiotowo, a nie przedmiotowo czy wręcz koniunkturalnie. Aby rodzina była znów najwyższym dobrem, nie wystarczą same programy prorodzinne. Konieczna jest również stała edukacja i nieustanna promocja rodziny – dodał.

Wspólna modlitwa i dyskusje
Istotnym walorem Gnieźnieńskich Dni Rodziny jest włączenie w ich program wspólnej modlitwy w intencji rodzin. Zwyczajem lat ubiegłych również i tegoroczne spotkanie modlitewne w intencji rodzin zorganizowane zostało w kościele OO. Franciszkanów. Prowadzili je we wtorek 19 września członkowie gnieźnieńskich wspólnot katolickich: Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu Szensztackiego, Gnieźnieńskich Wieczerników Rodzin, III Zakonu Franciszkańskiego oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Kolejne trzy dni (od 20 do 22 września) przeznaczone zostały w całości na debaty. Udział w nich wzięli między innymi nauczyciele, działacze społeczni i radni. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in.: przekaz wartości moralnych w rodzinie oraz wsparcie rodziny w sytuacjach kryzysowych. Podjęto także temat rodziny jako miejsca kształtowania się postaw moralnych, światopoglądowych i patriotycznych. W trzecim dniu dyskusji (22 września) zgromadzeni wysłuchali referatu zatytułowanego „Człowiek i Rodzina w świetle działań rządu”, wygłoszonego przez posła Zbigniewa Dolatę (PiS). Przedstawił on zakres prac legislacyjnych, którymi zajmuje się obecnie koalicja rządowa, a które mają w przyszłości promować i pomagać polskiej rodzinie. Należą do nich zmiany prawa pracy, prawa o zasiłkach, a także prawa karnego oraz zapisów prawnych dotyczących budownictwa socjalnego. – Polska rodzina – jak powiedział parlamentarzysta – żyje dziś bowiem nie tylko trudnościami materialnymi, ale targana jest również przez szereg innych problemów, których rozwiązanie mogą przynieść przede wszystkim systemowe zmiany prawne.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki