Logo Przewdonik Katolicki

W Bogu znalazł wieczny pokój

Jadwiga Knie-Górna
Fot.

10 sierpnia odszedł po wieczną nagrodę do Pana franciszkanin, o. Gaudenty Alfons Kustusz, doktor teologii i opiekun Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego. Zakończył swoje doczesne życie, pracowite, aktywne i naznaczone stygmatem cierpienia. Alfons Kustusz urodził się w roku 1934 r. w Wejherowie (woj. pomorskie). Wzrastał w środowisku przenikniętym duchem franciszkańskim, związany od...

10 sierpnia odszedł po wieczną nagrodę do Pana franciszkanin, o. Gaudenty Alfons Kustusz, doktor teologii i opiekun Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego. Zakończył swoje doczesne życie, pracowite, aktywne i naznaczone stygmatem cierpienia.

Alfons Kustusz urodził się w roku 1934 r. w Wejherowie (woj. pomorskie). Wzrastał w środowisku przenikniętym duchem franciszkańskim, związany od samego początku z tamtejszym klasztorem Ojców Franciszkanów. Szybko obudziło się w nim powołanie do życia zakonnego. Najpierw wstąpił do franciszkańskiego niższego seminarium w Jarocinie, a potem do ich nowicjatu, gdzie przyjął imię zakonne Gaudenty. Śluby złożył 15 grudnia 1956 r. w Katowicach Panewnikach. Po ukończeniu wyższego seminarium duchownego otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Herberta Bednorza 11 maja 1959 r.

Wykładowca i duszpasterz
Po święceniach o. Gaudenty odbył studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu teologii. W 1987 r. obronił pracę z zakresu mariologii i uzyskał tytuł doktora. Był wykładowcą dogmatyki i ekumenizmu na wielu katolickich uczelniach, m.in.: w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach Panewnikach, którego był także rektorem w latach 1988-1991, WSD Karmelitów Bosych w Poznaniu i PWT w Poznaniu.

Ponadto o. Gaudenty był członkiem Diecezjalnej Komisji Ekumenicznej w Katowicach, prowincjalnym referentem ds. duszpasterstwa i nabożeństw franciszkańskich w sanktuariach prowincji. Był również koordynatorem zakonnej Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia. Jako oddany duszpasterz akademicki oraz absolwentów w Katowicach Panewnikach (1966-1989), o. Kustusz pełnił funkcję opiekuna Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego w Katowicach, a od października 1991 r. podobnego klubu w Poznaniu.

Jest też autorem kilku książek i około 30 artykułów o różnej tematyce, przeważnie historycznej, związanej z Wejherowem i Kaszubami. O. Gaudenty jako Kaszub odznaczał się silnym patriotyzmem lokalnym i wniósł duże zasługi dla tego regionu Polski.

Czciciel Maryi
Ostatnie 15 lat życia o. Kustusza były związane z Poznaniem, gdzie za jego wstawiennictwem powstała nowa prowincja braci mniejszych. Choroba, na którą zapadł w 1993 r., zmusiła go do wycofania się z niektórych obszarów działalności. Mimo to był aktywny i publikował artykuły, wydawał „Zeszyty Ekologiczne”. Przez ostatnie 13 lat poważnej choroby dawał budujące i godne podziwu świadectwo cierpliwości i pokornego poddawania się woli Bożej. Zachowywał pogodę ducha i franciszkańską radość. Pokładał całą ufność w Matce Bożej, którą szczerze kochał i zabiegał o szerzenie Jej czci.

O. Gaudenty pochowany został na swoich ukochanych Kaszubach w Wejherowie. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył abp Tadeusz Gocłowski. Homilię wygłosił o. Adam Sikora pochodzący z rodzinnych stron zmarłego. Na jej zakończenie powiedział: – Ojcze Gaudenty, Twoja ziemska wędrówka już dosięgła kresu, dla Twoich oczu światło słońca zgasło. W Bogu znalazłeś już wieczny pokój, niech odtąd Jezus będzie dla Ciebie niegasnącym światłem.

o. Grzegorz B. Błoch OFM

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}