Logo Przewdonik Katolicki

Prawie jednogłośnie

Hubert Kubica
Fot.

Wszystkie dokumenty poddane pod głosowanie podczas I Sesji Plenarnej 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej zostały przyjęte sporą większością głosów. W ten sposób dziesięć spośród trzydziestu dwóch projektów dokumentów komisji synodalnych zostało zaaprobowanych. Pierwsza Sesja Plenarna Synodu odbyła się 29 kwietnia w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu. Uczestniczyło w...

Wszystkie dokumenty poddane pod głosowanie podczas I Sesji Plenarnej 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej zostały przyjęte sporą większością głosów. W ten sposób dziesięć spośród trzydziestu dwóch projektów dokumentów komisji synodalnych zostało zaaprobowanych.

Pierwsza Sesja Plenarna Synodu odbyła się 29 kwietnia w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu. Uczestniczyło w niej około 260 członków Synodu, duchownych i świeckich. Dwie kolejne sesje plenarne odbędą się 30 września i 9 grudnia. Wtedy odbędą się głosowania nad pozostałymi dokumentami.

Sesja rozpoczęła się modlitwą do Ducha Świętego i apostolskim wyznaniem wiary. Następnie ks. arcybiskup wygłosił krótkie przemówienie, w którym m.in. podkreślił, że 10 tys. osób świeckich, które w 2005 roku angażowały się w prace parafialnych zespołów synodalnych, to „najbardziej świadoma tkanka Kościoła poznańskiego”. Tego zaangażowania nie wolno „zmarnować”, ale należy je wykorzystać w dalszej pracy wspólnot parafialnych.

Każdy z dziesięciu projektów dokumentów synodalnych był krótko prezentowany przez członków Sekretariatu Synodu. Ponieważ uczestnicy sesji mieli obowiązek wcześniejszego zapoznania się z ich treścią, zaraz po prezentacji odbywało się głosowanie. Głosowano nad dokumentami odnoszącymi się do „Ludu Bożego”. Były to dokumenty Komisji: ds. Duszpasterstwa Ogólnego, ds. Duchowieństwa, ds. Powołań, ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ds. Wiernych Świeckich, ds. Duszpasterstwa Rodzin, ds. Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, ds. Duszpasterstwa Specjalistycznego, ds. Duszpasterstwa Akademickiego i ds. Ruchów Stowarzyszeń i Organizacji Katolickich.

Głosujący otrzymali dziesięć kart do głosowania; każda dotyczyła innej komisji. Mogli wybrać jedną z trzech opcji: „przyjmuję”, „nie przyjmuję”, „przyjmuję z poprawkami”. Wybór tej ostatniej opcji oznaczał aprobatę dokumentu z niewielkimi poprawkami. Takie poprawki w formie elektronicznej i pisemnej zgłosiło przed rozpoczęciem sesji kilkanaście osób.

Wszystkie dokumenty zostały przyjęte niemalże jednogłośnie. Np. za przyjęciem projektu Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego spośród 259 głosujących 243 osoby były za, 3 były przeciw, 6 przyjęło projekt z poprawkami, a 7 wstrzymało się od głosu. Podobnie było z innymi dokumentami.

Po przegłosowaniu pozostałych dokumentów (we wrześniu i w grudniu) oraz po wprowadzeniu ewentualnych poprawek Komisja Redakcyjna przygotuje ostateczny tekst dokumentów Synodu. Złożą się nań dwie części: opisowa, która przedstawi sytuację w archidiecezji poznańskiej i zadania przed nią stojące, oraz prawna, która zawierać będzie zbiór aktów prawa kościelnego obowiązującego na terenie naszej archidiecezji. Przyjęcie całości przez księdza arcybiskupa przewidziane jest w 2007 roku.

Ks. dr Paweł Deskur, przewodniczący Sekretariatu
69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej

– Dokumenty przedstawione do głosowania na Sesji Plenarnej Synodu nie były zaskoczeniem dla osób, które w niej uczestniczyły. Dlatego większość propozycji zmian w tych dokumentach zostało przekazanych już wcześniej. Poprawki zgłoszone przez kilkunastu uczestników Sesji Plenarnej zostaną uwzględnione przy ostatniej redakcji dokumentów synodalnych. Na tym etapie zmierzamy już do zamknięcia prac. Wyniki głosowania wyrażają akceptację dla pracy wykonanej w ciągu minionych dwóch lat przez parafialne zespoły synodalne, komisje synodalne i Komisję Główną Synodu, która czuwała nad całością.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki