Logo Przewdonik Katolicki

Terapia (nie)skojarzona

Renata Krzyszkowska
Fot.

Epidemia HCV (wirusowego zapalenia wątroby typu C) zatacza w Polsce coraz większe kręgi. Specjaliści chorób zakaźnych mówią o pandemii i biją na alarm. Na świecie wirusem zakażonych jest od 170 do 300 mln ludzi, w Polsce ok. 730 tys., z czego blisko 700 tys. nie jest tego świadoma. Problemowi temu poświęcony jest Raport Specjalny Prometeuszy, Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV. Największym...

Epidemia HCV (wirusowego zapalenia wątroby typu C) zatacza w Polsce coraz większe kręgi. Specjaliści chorób zakaźnych mówią o pandemii i biją na alarm. Na świecie wirusem zakażonych jest od 170 do 300 mln ludzi, w Polsce – ok. 730 tys., z czego blisko 700 tys. nie jest tego świadoma. Problemowi temu poświęcony jest Raport Specjalny Prometeuszy, Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV.

Największym problemem epidemiologicznym w Polsce jest obecnie HCV, czytamy w raporcie. W ok. 80 proc. przypadków do zakażenia dochodzi w wyniku zabiegów medycznych – również tych najdrobniejszych jak zastrzyk, szczepionka czy pobieranie krwi, a także w wyniku wykonywania tatuaży, stosowania narkotyków, kolczykowania. HCV jest przyczyną marskości wątroby, raka pierwotnego tego narządu oraz najczęstszą przyczyną kwalifikacji do przeszczepów wątroby. Prawdopodobnie w najbliższych latach liczba zgonów z powodu przewlekłego zakażenia HCV podwoi się. Standardem leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C jest terapia skojarzona interferonem pegylowanym (zastrzyki podskórne) z rybawiryną (stosowana doustnie), która w zależności od genotypu wirusa HCV trwać może 24 lub 48 tygodni. Niestety, nie zawsze jest skuteczna. Szybkie rozpoczęcie leczenia, mierzone od momentu zakażenia, oraz genotyp wirusa inny niż 1. i 4. zwiększają szanse powodzenia terapii.

W 2005 roku wykryto i zgłoszono w naszym kraju o 58 proc. więcej „objawowych” zakażeń HCV niż w latach poprzednich. Jest to zapewne efektem coraz liczniejszych kampanii informacyjnych. Diagnostyką oraz leczeniem hepatitis C w Polsce zajmują się 54 ośrodki mające pod swą opieką łącznie 2237 chorych (dane z 2005 r.), nie licząc pacjentów w trakcie kuracji, którzy rozpoczęli leczenie w 2004 r. Liczba oczekujących na leczenie we wrześniu 2005 roku wynosiła w tych ośrodkach 5887 osób (3787 zakwalifikowanych do leczenia i 2091 oczekujących na kwalifikację). Osób oczekujących na leczenie przybywa zamiast ubywać. Pomimo zapewnień NFZ o zwiększeniu środków na diagnostykę, leczenie i hospitalizację (z ok. 50 mln zł w roku 2004 do ok. 69 mln zł w roku 2005), poprawy nie widać. Wielu ośrodkom zabrakło funduszy (limitów) na towarzyszącą leczeniu hospitalizację. W 2004 roku problemem był brak środków na niezbędną diagnostykę kwalifikacyjną, w 2005 na hospitalizację niezbędną do rozpoczęcia terapii. W wyniku owych błędów blisko połowa pieniędzy przeznaczonych na leczenie przewlekłych zapaleń wątroby nie została w ubiegłym roku wykorzystana. Szpitale nie mogły dopłacać do leczenia.

Nadal brakuje leków dla ok. 70 proc. pacjentów wymagających leczenia. Wśród kilku najważniejszych problemów, jakie niesie ze sobą zła sytuacja w związku z zakażeniami HCV, jest między innymi brak możliwości wydania skierowania na badanie antyHCV przez lekarza pierwszego kontaktu. Może on jedynie wystawić skierowanie do specjalisty chorób zakaźnych. W poradniach WZW i hepatologicznych czas oczekiwania na wizytę wynosi od 2 do nawet 6 miesięcy. Utrudnione jest też leczenie osób po 65. roku życia. Każdorazowo wymagana jest zgoda konsultanta wojewódzkiego oraz OW NFZ.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}