Logo Przewdonik Katolicki

Na słowo Twoje zarzucę sieci

Aneta Gabryelczyk
Fot.

Kolejny rocznik licealistów zakończył edukację w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza po raz drugi w jego powojennej historii. W centrum uroczystości, której towarzyszyła wyjątkowo podniosła atmosfera i piękna oprawa, była Najświętsza Ofiara, sprawowana w auli szkolnej przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa. Koncelebransami byli ks. dr Jacek Kędzierski ...

Kolejny rocznik licealistów zakończył edukację w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza – po raz drugi w jego powojennej historii. W centrum uroczystości, której towarzyszyła wyjątkowo podniosła atmosfera i piękna oprawa, była Najświętsza Ofiara, sprawowana w auli szkolnej przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa. Koncelebransami byli ks. dr Jacek Kędzierski – dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza i ks. dr Ryszard Różycki – dyrektor Katolickiego LO im. Jana Pawła II w Kartuzach.

Wśród uczestników obecni byli zaproszeni goście, m.in. przewodnicząca Komisji Edukacji UM Wanda Muszalik, wicestarosta Ryszard Machnowski i przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Wasielewski. Bogata liturgia, przygotowana przez szkolnych katechetów: ks. Jacka Budę i ks. Krzysztofa Kamińskiego, nawiązała do symboliki światła, modlitwy jako rozmowy z Bogiem, prawdy – świadectwa życia oraz wdzięczności. Na te aspekty zwracał również uwagę bp Mering, podkreślając w homilii rangę bycia autentycznym w życiu, wyznawania odważnie wartości i świadczenia o prawdzie.

Podczas modlitwy wiernych proszono Boga o błogosławieństwo dla uczniów klas trzecich, by pomyślnie zdali egzaminy maturalne, a w dalszym, dorosłym życiu dokonywali trafnych wyborów. Modlono się także za ich rodziców. Jako dar ołtarza złożone zostały: biały obrus – symbol czystości ofiary eucharystycznej i niewinności serc, gotowych przyjąć Jezusa, symbolizujące ofiarę życia dla Boga kwiaty oraz płonące świece – symbol prawdy i żarliwości wyznawanej wiary. Wychowawczynie klas trzecich złożyły na ołtarzu dzienniki lekcyjne, przedstawiciel uczniów – zeszyty i plecak uczniowski. Jako ostatnie złożone zostały dary lednickie: krzyż, tablica z Dekalogiem, cegła lednicka i egzemplarz Ewangelii św. Łukasza z wpisem Jana Pawła II. Szczególne znaczenie miały chleb, wino i woda, przyniesione przez młodzież i wicedyrektor Joannę Wędołowską. Stały się symbolem trudu, jaki towarzyszył nauczycielom i uczniom podczas całorocznej pracy.

Ksiądz biskup wręczył delegacji maturzystów chleb, sól i paschał: to przesłanie, by być dobrym jak chleb, wyrazistym jak sól, a szczerym i uczciwym jak światło paschału. Tradycją szkoły jest wręczanie medali: dla najlepszego absolwenta i za wyróżniającą się postawę chrześcijańską. W tym roku otrzymały je z rąk bp. Meringa Eliza Organiściak i Paulina Brzuszczak.
W imieniu absolwentów, w sposób bardzo dojrzały, choć spontaniczny, podziękowanie pasterzowi diecezji złożył Jakub Kośka; zapewniając o wdzięczności i pamięci modlitewnej, podkreślił jednocześnie ojcowski związek łączący bp. Meringa ze szkołą im. ks. Długosza.

Po Eucharystii, która – jak podkreślał w skierowanym do młodzieży słowie ksiądz biskup – ze swej istoty jest najdoskonalszym aktem wdzięczności, odbył się program literacko-muzyczny w wykonaniu grupy absolwentów przygotowanych przez niżej podpisaną nauczycielkę języka polskiego. Jego myślą przewodnią były słowa Apostoła Piotra, wypowiedziane podczas ewangelicznej sceny połowu. Kiedy Jezus poleca Piotrowi wypłynąć na głębię, ten odpowiada: „Na słowo Twoje zarzucę sieci”. Przypomniano przesłanie Jana Pawła II do młodzieży zebranej na Polach Lednickich w 2000 r., w którym Ojciec Święty wzywał młodych do wypłynięcia na głębię z Chrystusem i inne teksty Papieża do młodych, zachęcające do wierności Jezusowi.

Niezwykle budujące były słowa wieńczące program, wypowiedziane przez Elizę Organiściak: – Dziś wypływamy już razem z... Chrystusem Niestraszne nam burze i wiatry. Z Nim możemy wszystko. Chcemy kształtować świat, budować nowe oblicze naszej Ojczyzny.

Dodatkowego splendoru uroczystości dodawał piękny śpiew chóru szkolnego pod batutą Izabeli Chełminiak.

Wychowawcy wręczyli uczniom świadectwa ukończenia szkoły. Po raz ostatni skierował do nich słowa dyrektor, ks. dr Jacek Kędzierski. Powodzenia życzył – także w imieniu rodziców – przewodniczący Andrzej Wasielewski. Teraz przed maturzystami pracowity czas egzaminów. Szczęść Boże!

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki