Logo Przewdonik Katolicki

Paszport

Justyna Koper
Fot.

Sezon turystyczny w pełni, dlatego warto przypomnieć kilka podstawowych zasad dotyczących posiadania i wydawania paszportu oraz sprawdzić jego ważność. Paszport jest dokumentem urzędowym, uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera. Każdy...

Sezon turystyczny w pełni, dlatego warto przypomnieć kilka podstawowych zasad dotyczących posiadania i wydawania paszportu oraz sprawdzić jego ważność.
Paszport jest dokumentem urzędowym, uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.
Każdy obywatel ma prawo do otrzymania paszportu. Do paszportu rodziców mogą być wpisane dzieci do lat 16, odbywające podróż pod opieką posiadacza tego paszportu. Małoletnie dzieci mogą mieć także własny paszport, jednak na jego wydanie wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Paszporty wydaje oraz dokonuje w nich zmian w kraju wojewoda, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport. Za granicą natomiast takie uprawnienia ma konsul.
Paszporty wydawane są na 10 lat po przedstawieniu odpowiednich dokumentów oraz po dokonaniu opłaty. Należy zatem starannie wypełnić kwestionariusz, dołączyć dwa aktualne zdjęcia o odpowiednich wymiarach, dołączyć opłatę skarbową w kwocie 5 złotych oraz kopię dowodu osobistego lub odpis skrócony aktu urodzenia.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, opłata za paszport wielokrotny wynosi 100 złotych. Natomiast opłata ulgowa przysługuje emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, kombatantom, studentom (także wieczorowym i zaocznym) oraz uczniom powyżej 16 lat. Osoby mające powyżej 70 lat, wyjeżdżające na długotrwałe leczenie lub operację, nie płacą nic.
Wydanie nowego paszportu z powodu utraty poprzedniego z winy jego posiadacza kosztuje 300 złotych, a w razie kolejnej utraty - 400 złotych. O zaginięciu paszportu należy niezwłocznie powiadomić policję, a za granicą konsulat. Paszporty tymczasowe, które wydaje konsul w celu umożliwienia powrotu do kraju obywatelom polskim, są wielokrotne, ale ważne tylko rok.
Urzędy skarbowe i ZUS mogą wystąpić o pozbawienie paszportu lub niewydanie go w razie niepłacenia podatków, składek ubezpieczeniowych albo alimentów. Natomiast na wniosek sądu lub prokuratury może nastąpić odmowa wydania paszportu lub jego unieważnienie. Na paszport oczekuje się zwykle 30 dni, jednak w sezonie turystycznym okres ten znacznie się wydłuża, dlatego warto wcześniej pomyśleć o złożeniu wniosku.
Pamiętajmy, że jako obywatele Unii Europejskiej, możemy posługiwać się także dowodem osobistym jako dokumentem uprawniającym nas do przekroczenia granicy. Jednak dotyczy to tylko i wyłącznie krajów należących do Unii. W pozostałych krajach paszport jest niezbędny.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki