Logo Przewdonik Katolicki

W mocy Ducha Świętego

Lucyna Muniak
Fot.

W maju br. rozpoczął się II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zasadniczym celem kolejnego etapu pracy kongresowej jest bliższe zapoznanie się z działalnością ruchów i stowarzyszeń katolickich obecnych na terenie naszej archidiecezji oraz zainspirowanie duchownych i świeckich do rozwijania różnych form zorganizowanego apostolatu laikatu. Uczestnicy...

W maju br. rozpoczął się II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zasadniczym celem kolejnego etapu pracy kongresowej jest bliższe zapoznanie się z działalnością ruchów i stowarzyszeń katolickich obecnych na terenie naszej archidiecezji oraz zainspirowanie duchownych i świeckich do rozwijania różnych form zorganizowanego apostolatu laikatu.Uczestnicy spotkań rejonowych, które zaplanowane zostały na wrzesień i październik bieżącego roku, będą mieli okazję usłyszeć szereg cennych i praktycznych informacji na temat ruchów i stowarzyszeń katolickich, działających w ich regionie. Do grup, ruchów, wspólnot, organizacji i stowarzyszeń katolickich, które będą prezentować swoją działalność podczas wspomnianych spotkań, należy między innymi Ruch Odnowy w Duchu Świętym określany również często Odnową Charyzmatyczną.

Charyzmatycy


Ruch Odnowy w Duchu Świętym stawia sobie za cel głębsze odkrycie i osobiste doświadczenie Pana Boga, jako Kogoś bliskiego i obecnego w życiu każdego człowieka. W swojej działalności ruch ten nie koncentruje się na pracy formacyjnej związanej ze zdobywaniem określonej wiedzy, a skupia się głównie na pogłębianiu praktyki życia chrześcijańskiego. Stara się uwrażliwić ludzi wierzących na gotowość przyjęcia charyzmatów, których w indywidualny sposób Bóg udziela każdemu. Charyzmatycy tłumaczą, że wspólnie chcą kontynuować doświadczenie nawrócenia i odnowy życia, na wzór apostołów w Dzień Pięćdziesiątnicy. Nie ograniczają się jednak tylko do troski o własny wzrost duchowy, ale wychodzą na zewnątrz. Prowadzą wiele akcji ewangelizacyjnych, m.in.: na ulicach miast, w zakładach karnych, a ostatnio coraz częściej pomagają przygotowywać młodzież do bierzmowania.
Większość członków Ruchu Charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, często bardzo "formalne chrześcijaństwo", nie pozwala doświadczać radości i głębi wiary. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie - modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty stało się fascynującą przygodą, "motorem" napędzającym życie i doświadczeniem nowej, niezwykłej mocy.

Bez struktur


Odnowa nie ma konkretnego założyciela, który zainicjował ten ruch. Od początku był on bowiem "oddolny". - Wierni modlili się i doświadczali obecności Ducha Świętego, dzielili się tymi doświadczeniami i tak zachęcali do tego innych - tłumaczy ks. Sławomir Rachwalski, diecezjalny koordynator Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Ci, którzy są uczestnikami Odnowy zapraszają nowe osoby do udziału w ruchu najczęściej poprzez świadectwo, indywidualną ewangelizację, koncerty ewangelizacyjne (w Gnieźnie działa Grupa Ewangelizacyjna "Piąta Pieczęć"). - Osoby pragnące wejść w ruch odbywają Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, czyli cykl cotygodniowych spotkań, dodaje ks. Sławomir Rachwalski.
Seminarium ma kilka etapów. Rozpoczyna się od głoszenia prawdy o Jezusie, by następnie przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Akcenty mogą rozkładać się różnie w danych wspólnotach, ale podstawowym jego celem jest otwarcie się na moc Ducha Świętego otrzymaną na chrzcie świętym.
W większości polskich diecezji działa po dwóch koordynatorów Odnowy: jest to kapłan wyznaczony przez biskupa oraz osoba świecka, wybierana przez liderów wspólnot działających na terenie danej diecezji. W archidiecezji gnieźnieńskiej funkcje te sprawują: ks. Sławomir Rachwalski, wikariusz w parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie, oraz pani Izabela Duda, lider Grupy Ewangelizacyjnej "Piąta Pieczęć".
Obszar całej Polski obejmuje swym działaniem Krajowy Zespół Koordynatorów. W jego skład wchodzą koordynatorzy diecezjalni (duchowni i świeccy), przedstawiciele różnych dzieł apostolskich związanych z Odnową (np. wydawnictwa, czasopisma) oraz inne powołane do tego grona osoby. Zespół m.in. zbiera informacje dotyczące Odnowy oraz koordynuje ogólnopolskie inicjatywy (np. czuwanie w Częstochowie lub spotkania młodych charyzmatyków - w tym roku po raz drugi odbędą się one w Gnieźnie).

Obecnie na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej działa dwanaście wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Informacje na temat Odnowy Charyzmatycznej Archidiecezji Gnieźnieńskiej można odnaleźć w internecie na stronie www.gniezno.odnowa.opoka.org.pl.
Wszystkich, którzy są zainteresowani zainicjowaniem działalności wspólnoty na terenie swojej parafii, prosimy o kontakt ze swoim księdzem proboszczem lub koordynatorami: ks. Sławomirem Rachwalskim tel. 0691 95 01 27 lub Izabelą Dudą tel. 0691 026 305

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki