Logo Przewdonik Katolicki

Światełko Pokoju

Lucyna Muniak
Fot.

Już od szesnastu lat, w dniach poprzedzających bezpośrednio święta Bożego Narodzenia, harcerze przekazują najpierw sobie, a potem różnym instytucjom, parafiom oraz osobom indywidualnym Betlejemskie Światło Pokoju. Stara legenda głosi, że pierwszym, który przywiózł ogień betlejemski w rodzinne strony był rycerz powracający z wyprawy krzyżowej, pragnący przekazać najbliższym...

Już od szesnastu lat, w dniach poprzedzających bezpośrednio święta Bożego Narodzenia, harcerze przekazują najpierw sobie, a potem różnym instytucjom, parafiom oraz osobom indywidualnym Betlejemskie Światło Pokoju.

Stara legenda głosi, że pierwszym, który przywiózł ogień betlejemski w rodzinne strony był rycerz powracający z wyprawy krzyżowej, pragnący przekazać najbliższym tchnienie dobroci i pokoju.

Już od wielu lat ogień z Groty Narodzenia Pańskiego jest przywożony w grudniu przez skautów austriackich do Wiednia. Tam przekazywany jest druhom z sąsiednich krajów, a ci z kolei roznoszą ogień dalej, aby obiegł całą Europę. Ideą akcji jest niesienie pokoju, braterstwa, miłości i radości. Tegoroczne przesłanie brzmi „Betlejemskie Światło Pokoju – Jedno Światło – Jedno Przyrzeczenie” i nawiązuje do przypadającego w 2007 roku stulecia skautingu.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju polskim harcerzom przez skautów słowackich odbyło się w sobotę 16 grudnia na Łysej Polanie w Tatrach. Do Gniezna Światło Pokoju dotarło już następnego dnia, a jego uroczyste przekazanie odbyło się podczas Mszy św. sprawowanej w kościele pw. św. Jerzego. Odprawił ją ks. Radosław Orchowicz, diecezjalny duszpasterz harcerzy, a jednocześnie kapelan ZHP Komendy Hufca Gniezno. W wygłoszonym Słowie Bożym ks. Orchowicz przypomniał, że pierwsza część tegorocznego hasła – „Jedno Światło, Jedno Przyrzeczenie” odnosi się do słów zaczerpniętych z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12-13). Druga część hasła, zawarta w słowach: „Jedno Przyrzeczenie” oznacza, że harcerze muszą mieć szczerą wolę pełnić całym życiem służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu. – Rozpalajmy więc nasze serca od prawdziwego ognia, jakim jest Jezus Chrystus i nieśmy to światło do naszych domów, szkół i miejsc pracy, byśmy płonęli tą miłością i dawali przykład innym – powiedział ks. Orchowicz.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki