Logo Przewdonik Katolicki

Uciekajmy się do Niej!

Bp Grzegorz Balcerek
Fot.

Trzeciego lipca radość i dziękczynienie przepełni całą archidiecezję poznańską. Tego dnia przeżywać będziemy wielki odpust w sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim. Najważniejszym wydarzeniem dziesięciodniowych uroczystości odpustowych będzie akt koronacji papieskimi koronami słynącej łaskami figury Matki Bożej Ucieczki Grzeszników. Błagając...

Trzeciego lipca radość i dziękczynienie przepełni całą archidiecezję poznańską. Tego dnia przeżywać będziemy wielki odpust w sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim. Najważniejszym wydarzeniem dziesięciodniowych uroczystości odpustowych będzie akt koronacji papieskimi koronami słynącej łaskami figury Matki Bożej Ucieczki Grzeszników.Błagając Matkę Bożą o miłosierdzie i nieustanne wstawianie się za nami u Boga Ojca, będziemy też w Wieleniu składać podziękowanie za niewypowiedziany dar, jakim była dla nas osoba i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, który w ostatnich miesiącach swego wielkiego życia wydał zgodę na koronację cudownej figury i osobiście pobłogosławił nowe korony. Jest to jedyna w naszej archidiecezji koronacja wizerunku Matki Bożej przeprowadzona za zgodą Ojca Świętego Jana Pawła II.
Od drugiej połowy XIII wieku pokolenia wiernych nieustannie pielgrzymują do wieleńskiego sanktuarium, aby tu, przed łaskami słynącą figurą, wyznawać ze skruchą swe grzechy, wypraszać dobrodziejstwa oraz składać hołd i wyrazy miłości Matce Bożej i Jej miłosiernemu Synowi. Także my, ludzie XXI wieku, ufni w dobroć spojrzenia Maryi oraz w Boże Miłosierdzie, podążajmy pątniczymi szlakami do starożytnego wieleńskiego sanktuarium, by poświadczać swoje oddanie Chrystusowi, Kościołowi świętemu i dziękować za każdy dzień przeżyty w zgodzie z Bożym prawem. Wypraszajmy u Wieleńskiej Pani łaskę pomyślności dla naszej archidiecezji, jej arcypasterza i biskupów, całego duchowieństwa i wszystkich wiernych świeckich. Szczególnie módlmy się też w intencji trwającego cały czas Synodu Archidiecezji Poznańskiej.

Niechaj wszystkim, którzy przybywają do Wielenia, Matka Boża udziela opieki pod płaszczem swej doskonałej miłości, uzdalniając nas do życia bez grzechu na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa.

+ Grzegorz Balcerek
biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Uroczystości
Koronacji Figury Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}