Logo Przewdonik Katolicki

Jubileusz w Liceum Ziemi Kujawskiej

Tomasz Sawic
Fot.

18 czerwca br. o godz. 10.30 Mszą św. koncelebrowaną w katedrze włocławskiej w intencji nauczycieli i wychowanków rozpoczęły się uroczystości z okazji X Jubileuszowego Zjazdu Wychowanków Gimnazjum Ziemi Kujawskiej - Liceum Ziemi Kujawskiej oraz setnej rocznicy Strajku Szkolnego 1905 r. Mszy św. przewodniczył ks. prał. Teodor Lenkiewicz, absolwent LZK. Koncelebransami byli: ks. prał....

18 czerwca br. o godz. 10.30 Mszą św. koncelebrowaną w katedrze włocławskiej w intencji nauczycieli i wychowanków rozpoczęły się uroczystości z okazji X Jubileuszowego Zjazdu Wychowanków Gimnazjum Ziemi Kujawskiej - Liceum Ziemi Kujawskiej oraz setnej rocznicy Strajku Szkolnego 1905 r. Mszy św. przewodniczył ks. prał. Teodor Lenkiewicz, absolwent LZK. Koncelebransami byli: ks. prał. Stanisław Waszczyński, ks. Krzysztof Graczyk - katecheta w LZK i ks. Witold Dorsz - absolwent szkoły, który wygłosił homilię. Na Mszy św., poza wychowankami, obecni byli uczniowie, pracownicy, grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły oraz prezydent Włocławka Władysław Skrzypek z towarzyszącymi mu osobami.Na wstępie Mszy św. ks. prał. Stanisław Waszczyński przedstawił zarys historii szkoły i podkreślił, że w gronie jej absolwentów są wybitne postaci, wśród nich bł. ks. Edward Grzymała, zasłużeni dla Włocławka bracia: Józef i Zdzisław Arentowiczowie, Paweł Czarnecki i wiele innych.
Homilię wygłosił ks. Witold Dorsz - duszpasterz akademicki Włocławka. Zwrócił uwagę, że spotkanie po latach jest okazją do ponownego odkrywania młodości, a jednocześnie sposobnością do refleksji nad upływem czasu, do podsumowań i ocen własnego życia. Kaznodzieja mówił o nauczycielach, mobilizujących uczniów do działania, motywujących do podejmowania trudu rozeznawania przyszłości, wskazujących drogę, którą trzeba było wybrać, aby poznając tajniki wiedzy, właściwie przygotować się do tego, co przyniesie życie. - A nikt nie jest w życiu tak potrzebny człowiekowi, jak Bóg. Eucharystia, w której uczestniczymy, nie jest "dodatkiem" do zjazdu absolwentów, lecz źródłem odkrywania na nowo przynależności do Chrystusa, Pana życia i śmierci, darem dla duszy i sakramentem uzdrowienia człowieka - przekonywał ks. Witold Dorsz.
Eucharystię uświetnił śpiew chóru LZK, natomiast na organach grał katecheta, ks. Janusz Drewniak.
Druga część spotkania rozpoczęła się o godz. 12 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Uczestniczył w niej bp Wiesław Mering, który podkreślił, że po rozmowach z uczniami, gronem pedagogicznym i dyrekcją LZK, jakie przeprowadzał podczas wielokrotnych wizyt w szkole, ma ugruntowany już pogląd na temat tej placówki. Zdaniem biskupa, LZK to nie tylko chlubna tradycja, ale i wielki potencjał intelektualny. Uczniowie liceum wspaniale ukazują wartości, według których powinno się żyć. Zwracając się do obecnej w auli młodzieży, bp Mering życzył, aby była wierna duchowemu dziedzictwu, przejmowanemu po starszych rocznikach.
W dalszej części uroczystości wręczono odznaczenia państwowe. Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: dyr. Elżbieta Lewińska, Jadwiga Puzicka, Wanda Wilczura, Krzysztof Wróblewski, Marek Sławiński. Srebrny Krzyż Zasługi przyjęli: ks. Stanisław Waszczyński, Kazimierz Jasman, Elżbieta Grabińska-Gólcz; natomiast Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała Joanna Kozicka. Społeczności LZK przyznano medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi na polu naukowym oraz puchar Przewodniczącego Rady Miasta. Nagrody pieniężne, przyznane przez Prezydenta Włocławka, otrzymali: dyr. Irena Podłucka, dyr. Elżbieta Lewińska i Mariusz Sobczak. Oficjalną część spotkania zakończył spektakl w wykonaniu uczniów.
W niedzielę, 19 czerwca, uczestnicy zjazdu udali się na cmentarz komunalny i złożyli kwiaty na grobach zmarłych nauczycieli i wychowanków LZK. W godzinach późniejszych w hali OSiR rozegrany został mecz piłki koszykowej - wychowankowie kontra uczniowie.
Zjazdowi towarzyszyły: seminarium popularnonaukowe, wystawa upamiętniająca setną rocznicę strajku młodzieży szkolnej, domagającej się prowadzenia nauczania w języku polskim, odsłonięcie obelisku upamiętniającego strajk oraz spotkania koleżeńskie w klasach. Jubileusz upamiętniła Poczta Polska, wydając okolicznościowy datownik.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki