Logo Przewdonik Katolicki

Laudate Dominum

Bernadeta Kruszyk
Fot.

Tak brzmi tytuł księgi jubileuszowej wydanej z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 40. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. prof. dr. hab. Jerzego Stefańskiego - wybitnego liturgisty, cenionego dydaktyka oraz uznanego pracownika naukowego kilku teologicznych ośrodków naukowych w Polsce. Prezentacja jubileuszowej publikacji odbyła się 20 czerwca br. w Prymasowskim Wyższym...

Tak brzmi tytuł księgi jubileuszowej wydanej z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 40. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. prof. dr. hab. Jerzego Stefańskiego - wybitnego liturgisty, cenionego dydaktyka oraz uznanego pracownika naukowego kilku teologicznych ośrodków naukowych w Polsce.Prezentacja jubileuszowej publikacji odbyła się 20 czerwca br. w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Na uroczystość przybyli przyjaciele i bliscy dostojnego Jubilata oraz wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: ks. abp Henryk Muszyński, ks. bp Bogdan Wojtuś, ks. bp Andrzej Suski - ordynariusz diecezji toruńskiej, ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR - dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - dziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski - dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki - kierownik Zakładu Teologii Liturgii Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu oraz wykładowcy gnieźnieńskiego PWSD i innych uczelni wyższych. Jak podkreślił w swym wystąpieniu redaktor książki, ks. prof. Krzysztof Konecki, jest ona wyrazem szacunku, wdzięczności i hołdu dla kapłana, naukowca, a nade wszystko człowieka, który z niezmiennym zapałem i charyzmą dzieli się swą wiedzą z kolejnymi pokoleniami studentów.
Jubileuszowa księga wydana przez Prymasowskie Wydawnictwo ,,Gaudentinum" zawiera ponad czterdzieści artykułów dotyczących głównie problematyki posoborowej odnowy liturgicznej, autorstwa wykładowców najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Znaleźć w niej można publikacje nt. Eucharystii i pozostałych sakramentów, kwestie związane z generalnym spojrzeniem na posoborową reformę liturgiczną, studia z zakresu historii liturgii, roku liturgicznego oraz roli homilii i muzyki w celebracji liturgicznej. Dziękując wszystkim za życzenia i gratulacje, ks. prof. Jerzy Stefański przyznał skromnie, iż wiele od życia otrzymał i za to wszystko: opiekę i wsparcie przełożonych, życzliwość współpracowników, bezinteresowność i oddanie przyjaciół, miłość najbliższych oraz pamięć tak wielu osób jest niezwykle wdzięczny.

Ks. prof. dr hab. Jerzy Stefański urodził się 21 czerwca 1940 roku w Inowrocławiu. Po maturze zdanej w tamtejszym Liceum im. Jana Kasprowicza rozpoczął studia w gnieźnieńskim PWSD, które przerwała dwuletnia, przymusowa służba wojskowa. Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 5 czerwca 1965 roku z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, został skierowany na studia specjalistyczne z liturgiki na KUL-u. Od 1969 roku kontynuował je na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, pracując jednocześnie (od 1970 roku) w watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego. Po powrocie do Polski w 1974 roku wykładał w gnieźnieńskim PWSD oraz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1999 roku został etatowym pracownikiem Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, a rok później kierownikiem Zakładu Teologii Praktycznej tejże uczelni. Jako pierwszy polski liturgista pełnił przez dziesięć lat funkcję konsultora watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego. Brał udział w przygotowaniu wszystkich papieskich pielgrzymek do Ojczyzny. Był prelegentem na wielu sympozjach, konferencjach, zjazdach i spotkaniach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie im. Gutenberga w Moguncji, gdzie w ciągu jednego semestru pełnił rolę Gastprofessor'a. Jest autorem ponad 200 publikacji. Za zasługi na polu naukowym oraz służbę Kościołowi otrzymał godność Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki