Logo Przewdonik Katolicki

Laudate Dominum

Bernadeta Kruszyk
Fot.

Tak brzmi tytuł księgi jubileuszowej wydanej z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 40. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. prof. dr. hab. Jerzego Stefańskiego - wybitnego liturgisty, cenionego dydaktyka oraz uznanego pracownika naukowego kilku teologicznych ośrodków naukowych w Polsce. Prezentacja jubileuszowej publikacji odbyła się 20 czerwca br. w Prymasowskim Wyższym...

Tak brzmi tytuł księgi jubileuszowej wydanej z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 40. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. prof. dr. hab. Jerzego Stefańskiego - wybitnego liturgisty, cenionego dydaktyka oraz uznanego pracownika naukowego kilku teologicznych ośrodków naukowych w Polsce.Prezentacja jubileuszowej publikacji odbyła się 20 czerwca br. w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Na uroczystość przybyli przyjaciele i bliscy dostojnego Jubilata oraz wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: ks. abp Henryk Muszyński, ks. bp Bogdan Wojtuś, ks. bp Andrzej Suski - ordynariusz diecezji toruńskiej, ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR - dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - dziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski - dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki - kierownik Zakładu Teologii Liturgii Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu oraz wykładowcy gnieźnieńskiego PWSD i innych uczelni wyższych. Jak podkreślił w swym wystąpieniu redaktor książki, ks. prof. Krzysztof Konecki, jest ona wyrazem szacunku, wdzięczności i hołdu dla kapłana, naukowca, a nade wszystko człowieka, który z niezmiennym zapałem i charyzmą dzieli się swą wiedzą z kolejnymi pokoleniami studentów.
Jubileuszowa księga wydana przez Prymasowskie Wydawnictwo ,,Gaudentinum" zawiera ponad czterdzieści artykułów dotyczących głównie problematyki posoborowej odnowy liturgicznej, autorstwa wykładowców najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Znaleźć w niej można publikacje nt. Eucharystii i pozostałych sakramentów, kwestie związane z generalnym spojrzeniem na posoborową reformę liturgiczną, studia z zakresu historii liturgii, roku liturgicznego oraz roli homilii i muzyki w celebracji liturgicznej. Dziękując wszystkim za życzenia i gratulacje, ks. prof. Jerzy Stefański przyznał skromnie, iż wiele od życia otrzymał i za to wszystko: opiekę i wsparcie przełożonych, życzliwość współpracowników, bezinteresowność i oddanie przyjaciół, miłość najbliższych oraz pamięć tak wielu osób jest niezwykle wdzięczny.

Ks. prof. dr hab. Jerzy Stefański urodził się 21 czerwca 1940 roku w Inowrocławiu. Po maturze zdanej w tamtejszym Liceum im. Jana Kasprowicza rozpoczął studia w gnieźnieńskim PWSD, które przerwała dwuletnia, przymusowa służba wojskowa. Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 5 czerwca 1965 roku z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, został skierowany na studia specjalistyczne z liturgiki na KUL-u. Od 1969 roku kontynuował je na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, pracując jednocześnie (od 1970 roku) w watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego. Po powrocie do Polski w 1974 roku wykładał w gnieźnieńskim PWSD oraz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1999 roku został etatowym pracownikiem Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, a rok później kierownikiem Zakładu Teologii Praktycznej tejże uczelni. Jako pierwszy polski liturgista pełnił przez dziesięć lat funkcję konsultora watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego. Brał udział w przygotowaniu wszystkich papieskich pielgrzymek do Ojczyzny. Był prelegentem na wielu sympozjach, konferencjach, zjazdach i spotkaniach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie im. Gutenberga w Moguncji, gdzie w ciągu jednego semestru pełnił rolę Gastprofessor'a. Jest autorem ponad 200 publikacji. Za zasługi na polu naukowym oraz służbę Kościołowi otrzymał godność Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki