Logo Przewdonik Katolicki

Odszedł nestor biblistyki

Ksawery Śliwiński
Fot.

Arcybiskupi i biskupi, kilkuset kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, reprezentanci świata nauki i kultury, a także bardzo wielu wiernych świeckich pożegnało zmarłego w dniu 14 lipca br. szlachetnego kapłana, wybitnego naukowca, niestrudzonego głosiciela Słowa Bożego - księdza profesora Mariana Wolniewicza. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 19 lipca w poznańskiej bazylice...

Arcybiskupi i biskupi, kilkuset kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, reprezentanci świata nauki i kultury, a także bardzo wielu wiernych świeckich pożegnało zmarłego w dniu 14 lipca br. szlachetnego kapłana, wybitnego naukowca, niestrudzonego głosiciela Słowa Bożego - księdza profesora Mariana Wolniewicza. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 19 lipca w poznańskiej bazylice archikatedralnej, przy której zmarły kapłan mieszkał przez ostatnie lata swego życia.Obrzędy pogrzebowe w katedrze i tu, na miłostowskim cmentarzu, gromadzące tylu i takich ludzi, podkreślają, kim był dla nas wszystkich śp. ks. prof. Marian Wolniewicz - powiedział na zakończenie bp Zdzisław Fortuniak. Rzeczywiście, w ostatniej drodze zmarłego uczestniczyło bardzo wielu ludzi, wśród nich całe pokolenia kapłanów i świeckich, którzy jako studenci teologii mieli kontakt z księdzem profesorem na kilku polskich uczelniach.
Ks. prałat Wolniewicz rozpoczął swą pracę naukowo-dydaktyczną w 1953 r. jako doktor teologii w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W 1974 r. po utworzeniu w w tym mieście z inicjatywy abp. Baraniaka Papieskiego Wydziału Teologicznego rozpoczął wykłady z zakresu Nowego Testamentu. Gdy papieski fakultet przekształcony został w 1997 r. w Wydział Teologiczny i włączony do struktur Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, ks. Wolniewicz nadal przyciągał studentów swoimi wykładami. Równolegle przez wiele lat prowadził zajęcia w wyższych seminariach duchownych chrystusowców i karmelitów w Poznaniu, u dominikanów w Krakowie, w jezuickim "Bobolanum" w Warszawie. Szczególnym uznaniem cieszyły się wygłaszane ze swadą wykłady w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. - Przyjmowane były oklaskami na stojąco, co nie jest - jak wiadomo - rzeczą częstą - wspomina bp Zdzisław Fortuniak, który studiował na warszawskiej uczelni, znanej dziś jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Nasza uczelnia nigdy nie zapomni zasług księdza profesora Wolniewicza dla polskiej biblistyki, a szczególnie jego wkładu w powstanie tzw. Biblii Poznańskiej - powiedział podczas uroczystości pogrzebowych ks. prof. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego.
Ogrom zasług ks. prof. Wolniewicza wspominał podczas pogrzebu przewodniczący żałobnej Mszy św. metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Hierarcha podziękował Panu Bogu za dar, jakim dla Kościoła poznańskiego i całego Kościoła w Polsce było życie i kapłańska posługa zmarłego. Profesor Wolniewicz pozostawił po sobie ponad 250 publikacji: przekłady i komentarze Biblii, liczne książki z zakresu egzegezy i biblijnej translatoryki, artykuły badawcze, podręczniki akademickie i katechetyczne. Koroną jego dzieł są przekłady Nowego Testamentu z języków oryginalnych oraz redakcja Nowego Testamentu w trzytomowej Biblii Poznańskiej. W 1998 r. w rankingu Katolickiej Agencji Informacyjnej przekład ten uznany został za najlepsze w Polsce tłumaczenie Pisma Świętego.
Wielu wspominało zmarłego kapłana jako człowieka pełnego niewymuszonej godności i dostojeństwa. - Wśród mężów poznańskiej Kapituły Metropolitalnej jaśniał swymi zaletami i cnotami, szlachetnością, oddaniem Bogu, Pismu Świętemu, Kościołowi i każdemu człowiekowi - mówił podczas ceremonii pogrzebowej w poznańskiej katedrze prepozyt Kapituły Metropolitalnej bp Grzegorz Balcerek. Podczas homilii z wielkim wzruszeniem wspominał zmarłego emerytowany arcybiskup Szczecina Marian Przykucki, w przeszłości m.in. bp pomocniczy poznański, zaprzyjaźniony z księdzem Wolniewiczem. - Na co dzień był człowiekiem otwartym, serdecznym; człowiekiem dialogu, który umiał cierpliwie wysłuchać drugiego. Był uroczym towarzyszem rozmów, gawędziarzem, nade wszystko jednak człowiekiem głębokiej wiary - wspominał zmarłego biblista z poznańskiego Wydziału Teologicznego ks. prof. Jan Kanty Pytel.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki