Logo Przewdonik Katolicki

Miłość odradzająca

s. Janina Sabat USJK
Fot.

Ojciec Święty Jan Paweł II ustanawiając Rok Eucharystii wskazał, gdzie współczesny człowiek może odnaleźć siłę i pokój, gdzie znajdzie lekarstwo odradzającej miłości: "W Eucharystii jest najgłębszy zapis życia każdego człowieka: ojca i matki, dziecka i starca, młodzieńca i dziewczyny. [...] Oto życie ludzkie zostaje przez Eucharystię wpisane w tajemnicę Boga żywego. W tej...

Ojciec Święty Jan Paweł II ustanawiając Rok Eucharystii wskazał, gdzie współczesny człowiek może odnaleźć siłę i pokój, gdzie znajdzie lekarstwo odradzającej miłości: "W Eucharystii jest najgłębszy zapis życia każdego człowieka: ojca i matki, dziecka i starca, młodzieńca i dziewczyny. [...] Oto życie ludzkie zostaje przez Eucharystię wpisane w tajemnicę Boga żywego. W tej tajemnicy - jakby w odwiecznej księdze żywota - przekracza granice doczesności i wiedzie ku nadziei życia wiecznego".
Pielgrzymi z parafii św. Urszuli i Zespołu Szkół Katolickich (ZSK) w Sieradzu dziękowali Janowi Pawłowi II za ustanowienie Roku Eucharystii, modląc się przy jego grobie. Czas pielgrzymki zbliżył serca ku Jezusowi Eucharystycznemu poprzez codzienną Komunię św. Inną formą wdzięczności za Rok Eucharystii jest w parafii cotygodniowa, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Przychodzą na nią w czwartki ci, którzy potrzebują szczególnego wsparcia i pociechy, którzy z zatroskaniem patrzą na swoich najbliższych: starsi i młodsi, dzieci i młodzież z ZSK, rodzice z dziećmi. Swoją godzinę adoracji mają siostry urszulanki i Koło Żywego Różańca. Wiele osób przychodzi wieczorem, po pracy, by zakończyć adorację uczestnictwem we Mszy św. Owocem zaangażowania parafian jest także modlitwa adoracyjna w pierwsze soboty miesiąca, połączona z Eucharystią, wystawieniem Najświętszego Sakramentu, modlitwą różańcową, Drogą krzyżową, osobistą refleksją i Apelem Jasnogórskim.
Święta Urszula powiedziała: "Jezus zostaje z nami w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza, by czuwać nad światem dniem i nocą. Jak dobry jest nasz Pan i Bóg, że tak nami się opiekuje".

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki