Logo Przewdonik Katolicki

To jest mój SYN

Błażej Tobolski
Fot.

Góra Tabor, wysoka na niecałe 600?m n.p.m., wznosi się samotnie w dolinie rzeki Ezdrelon w południowej Galilei. Z jej szczytu rozciąga się podobno piękny widok na jezioro Genezaret i dolinę Jordanu. To święte, znane z biblijnego opisu miejsce było świadkiem chwalebnej przemiany Mesjasza, której pamiątkę obchodzimy 6 sierpnia. W czasach wypraw krzyżowych na tej górze osiedli benedyktyni....

Góra Tabor, wysoka na niecałe 600?m n.p.m., wznosi się samotnie w dolinie rzeki Ezdrelon w południowej Galilei. Z jej szczytu rozciąga się podobno piękny widok na jezioro Genezaret i dolinę Jordanu. To święte, znane z biblijnego opisu miejsce było świadkiem chwalebnej przemiany Mesjasza, której pamiątkę obchodzimy 6 sierpnia.W czasach wypraw krzyżowych na tej górze osiedli benedyktyni. Oni wybudowali tu klasztor i rozbudowali istniejącą już Bazylikę Przemienienia Pańskiego. Nadal, jak przed wiekami, przybywali na to miejsce pielgrzymi, aż do najazdu Turków, którzy wyparli z tych terenów chrześcijan w drugiej połowie XIII wieku. Dziś na szczycie góry Tabor wznosi się bazylika odbudowana przez franciszkanów przybyłych tu w 1924 roku.

Starodawna tradycja


Uroczystość Przemienienia Pańskiego znana była na Wschodzie już w VI wieku. Podkreślano bardzo mocno jej trynitarny charakter i boskość Chrystusa, który ukazał się apostołom jako Syn Boży i Pan nieba i ziemi. Prawdy te zostały także ukazane w symbolice ikon.
Na Zachodzie jako uroczystość obowiązującą cały Kościół wprowadził ją papież Kalikst III w 1456 roku. Było to dziękczynienie za zwycięstwo, jakie chrześcijanie odnieśli pod Belgradem nad Turkami najeżdżającymi Europę. Cud Przemienienia na górze Tabor świętowano jednak w Europie, w Kościołach lokalnych, dużo wcześniej, bo już w VII, a w Polsce w XI wieku.

Mesjasz powróci w chwale


Przemienienie Jezusa na górze Tabor opisuje Ewangelista Marek (por. Mk 6, 2-13). Jego opowiadanie powtarzają również Mateusz i Łukasz (por. Mt 17, 1-8; Łk 9, 28-36).
"Ukazanie się Mojżesza i Eliasza wskazywało - jak zauważa ksiądz prof. dr hab. Marian Wolniewicz w komentarzu do Biblii Poznańskiej - że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, o którym mówiły księgi Starego Testamentu, a mianowicie Prawo, którego reprezentantem jest w widzeniu Mojżesz, i Prorocy, których reprezentuje Eliasz. Możliwe jednak, że Marek mówi coś więcej wskazując, że Jezus jest tym samym Jahwe, który niegdyś rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem na górze Horeb. Apostołowie, którzy wiedzieli o teofaniach na Horeb, domyślili się łatwo, że Jezus jest nie tylko Mesjaszem, ale i Bogiem".
Ta teofania (objawienie Boga) ma również, co dostrzega chrześcijańska tradycja, trynitarny charakter. Na górze Tabor obecny jest bowiem Bóg w Trójcy Świętej, którego bliskości doświadczyli apostołowie: Ojciec w głosie objawiającym boskość Syna, Syn w ludzkiej postaci i Duch jako obłok.
"Przemienienie daje nam przedsmak chwalebnego przyjścia Chrystusa, "który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała" (Flp 3, 21). Przypomina nam również, że "przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego" (Dz 14, 22)", jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego nr 556. Przypomina także o tym św. Piotr, kiedy wyznaje wiarę w Chrystusa-Boga, odwołując się do tego, czego doświadczył na górze Tabor (por. 2 P 1, 16-19).
Pamiętajmy i my, studiując Pismo i kontemplując Chrystusa w Postaciach eucharystycznych, o potrzebie ciągłej przemiany naszych serc, bo Pan ponownie przyjdzie w chwale; już wkrótce.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki