Logo Przewdonik Katolicki

Zadaniowy czas pracy

Justyna Koper
Fot.

Jakie przepisy regulują zadaniowy czas pracy? Czy obowiązuje ewidencja czasu pracy? Czy można wprowadzić zadaniowy czas pracy dla każdego pracownika? Paweł W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca po porozumieniu z pracownikiem ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych...

Jakie przepisy regulują zadaniowy czas pracy? Czy obowiązuje ewidencja czasu pracy? Czy można wprowadzić zadaniowy czas pracy dla każdego pracownika?
Paweł


W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca po porozumieniu z pracownikiem ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 (art. 140).

„§ 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem § 2 (w rolnictwie)” (art. 129).

Pracodawca może wprowadzić zadaniowy czas pracy w zakładzie wyłącznie poprzez dokonanie zmian w regulaminie pracy. Zmiany w regulaminie pracy obowiązują po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracownikom. Wprowadzając zadaniowy czas pracy pracodawca rezygnuje z rozkładu czasu pracy i w zamian za to rozlicza pracowników z realizacji wyznaczonych mu zadań. Nie ma więc ewidencji czasu pracy. Konieczne jest jednak określenie zadań pracownika nie doraźnie, każdego dnia pracy, lecz w akcie kreującym treść jego stosunku pracy (w zakresie obowiązków, w umowie o pracę) oraz po porozumieniu z pracownikiem. Jednak zadaniowy czas pracy nie został wprowadzony tak, aby obchodzić przepisy o nadgodzinach, gdyż ustawodawca odwołując się do art.129 kp wyraźnie stwierdza, iż czas pracy w zadaniowym systemie pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

O wprowadzeniu zadaniowego czasu pracy decydują: zmienność zapotrzebowania na pracę danego pracownika – powodująca konieczność pozostawienia pracownikowi swobody w dostosowaniu rytmu pracy, rodzaj pracy – sprawiający, iż nie może być ona wykonywana poza normalnym rytmem zakładu pracy, utrudniona bądź wręcz niemożliwa kontrola rzeczywistego czasu pracy pracownika przez pracodawcę, organizacja pracy – nie wymagająca, aby praca była wykonywana i kończona w godzinach z góry ustalonych.

Reasumując,w tym stanie prawnym pracodawca może zastosować zadaniowy czas pracy tylko co do określonej grupy pracowników np. pracujących w terenie. Natomiast nie ma wystarczającego uzasadnienia dla wprowadzenia zadaniowego czasu pracy dla pracowników kadr, księgowości, administracji.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki