Logo Przewdonik Katolicki

Czym jest KSM?

Patryk A. Nachaczewski
Fot.

KSM to skrót Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Istotne w tej nazwie jest słowo stowarzyszenie, które wskazuje, że jest to wspólnota posiadająca prawną osobowość kościelną i cywilną. Zrzesza ono młodych w wieku od 16 do 30 lat. Gromadzą się oni w oddziałach parafialnych. To tam odbywa się zasadnicza praca formacyjna i organizacyjna....


– KSM to skrót Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Istotne w tej nazwie jest słowo „stowarzyszenie”, które wskazuje, że jest to wspólnota posiadająca prawną osobowość kościelną i cywilną. Zrzesza ono młodych w wieku od 16 do 30 lat. Gromadzą się oni w oddziałach parafialnych. To tam odbywa się zasadnicza praca formacyjna i organizacyjna. Jak każde stowarzyszenie, również i to posiada swoje struktury, które ułatwiają koordynację działania na szczeblu diecezjalnym i ogólnopolskim.

W parafii mamy więc oddział parafialny, na czele którego stoi kierownictwo z prezesem, jego zastępcą i skarbnikiem. Na szczeblu diecezjalnym najważniejsze decyzje podejmują wspólnie wszyscy prezesi oddziałów parafialnych, a pracą kieruje wybierany co 2 lata zarząd diecezjalny. Jego przedstawiciele wchodzą w skład Krajowej Rady KSM, która ze swego grona wybiera pięcioosobowe Prezydium.

W oddziałach pracuje także ksiądz asystent odpowiedzialny za formację duchową. Asystentem stowarzyszenia na szczeblu ogólnopolskim jest ks. prałat Antoni Sołtysik z Krakowa. Wszystkie funkcje, prócz asystenta, wybierane są przez młodzież w demokratycznych wyborach.


Co daje młodemu człowiekowi bycie członkiem KSM?


– Młody człowiek przede wszystkim głębiej wrasta w Kościół. Stowarzyszenie daje mu możliwość większego zaangażowania się. Sprawując różne funkcje, uczy się również odpowiedzialności, a to dziś bardzo ważne. KSM staje się dzięki temu nie tylko propagatorem duchowych idei, ale również wychowawcą młodzieży. Znam wielu ludzi, którzy po jakimś czasie bycia w KSM przyznają, że to w nim zdobywali metody działania, które później przydają im się nie tylko w sferze duchowej, ale również w pracy zawodowej.

Duchowość KSM wywodzi się z adhortacji apostolskiej „Christifideles laici”, opartej o przypowieść o robotnikach w winnicy, w której to gospodarz zaprasza robotników do swojej winnicy. Również każdy młody może czuć się zaproszony przez KSM do Kościoła, aby tam, zgodnie ze swoimi umiejętnościami, dać siebie Chrystusowi.
Z Piotrem Chudzińskim, byłym członkiem Prezydium Krajowej Rady KSM,

rozmawiał Patryk A. Nachaczewski


Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki