Logo Przewdonik Katolicki

Europejskie Spotkanie Młodych - ryzyko zaufania

Patryk A. Nachaczewski
Fot.

Kolejny raz młodzi katolicy, prawosławni i protestanci spotkają się wspólnie, aby przez modlitwę i dzielenie się osobistymi doświadczeniami wiary dać wyraz pragnieniu budowania świata przepełnionego pokojem i wzajemnym zaufaniem. Tym razem miejscem spotkania będzie Rzym.

 

„Ojciec Święty cieszy się, że będzie mógł Was gościć w przyszłym roku podczas 35. Europejskiego Spotkania Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię. Rzym przyjmie Was serdecznie!” – tymi słowami z listu przesłanego na ręce Wspólnoty Taizé przez Stolicę Apostolską brat Alois zaprosił wszystkich uczestników Europejskiego Spotkania Młodych w Berlinie na kolejne spotkanie.

Młodzi z całej Europy od 28 grudnia 2012 r. do 2 stycznia przyszłego roku wypełnią domy, ulice, place i kościoły Wiecznego Miasta, aby wraz z papieżem Benedyktem XVI i braćmi z Taizé przeżyć kolejny etap pielgrzymki zaufania. Spotkanie zostało wpisane w oficjalny program Roku Wiary. Zgodnie z zamysłem organizatorów ma to być wielkie wyznanie wiary młodych ludzi różnych wyznań w Jezusa Chrystusa, który łączy i jednoczy wszystkich chrześcijan.

 

Święto wszystkich narodów

O tym, czym są tak naprawdę zimowe spotkania młodzieży zainicjowane ponad 30 lat temu przez brata Rogera z Taizé, Polacy mogli się przekonać już niejeden raz, a ostatnio w 2009 r., kiedy to młodzi spotkali się w Poznaniu. Wówczas to na ulicach miasta widać było radosne twarze młodych z różnych krajów Europy. Przez kilka dni mieszkali oni u rodzin, które z tradycyjną polską gościnnością przyjęły młodych pielgrzymów. Tak dzieje się zresztą każdego roku, niezależnie od miasta, w którym odbywają się spotkania.

Zgodnie z planem dzień rozpoczynają modlitewne nabożeństwa przygotowane przez lokalne wspólnoty parafialne. Po nich wszyscy udają się na hale targowe, gdzie modlitwy popołudniowe i wieczorne prowadzą już bracia. Tam też wszyscy otrzymują posiłek. Kulminacyjnym momentem jest ostatni wieczór roku, który staje się prawdziwym „świętem narodów”. Podczas gdy większość mieszkańców wita nowy rok na różnego rodzaju zabawach i imprezach, uczestnicy ESM spotykają się na modlitwie, śpiewie, słuchaniu słowa Bożego. 

Jest klimat zadumy, wyciszenia – przestrzeń, w której można spotkać żywego Boga. Jest modlitwa o pokój, którego potrzeba w tak wielu miejscach na całym świecie. Jest również namacalnie odczuwana rzeczywistość prawdziwej wspólnoty. To właśnie poczucie bycia razem przyciąga tysiące młodych, aby w ten sposób przeżyć ostatni dzień roku. Modlitwa sylwestrowa ma jednak swoje przedłużenie w postaci radosnej zabawy. Gospodarze miejscowych wspólnot zapraszają pielgrzymów, aby razem z nimi świętować i dzielić się ewangeliczną radością.
 
Zaufanie to ryzyko
Dziś wielu młodych Europejskie Spotkanie Młodych wpisało na stałe do swojego życiorysu. –Byłam w Brukseli, w Poznaniu, w Berlinie i nie wyobrażam sobie, żebym nie była w tym roku w Rzymie – opowiada Ania, dziś nauczycielka w Nowym Tomyślu, a jeszcze przed kilkunastoma miesiącami studentka. – Kiedy nie mogłam pojechać w 2010 r. do Rotterdamu, czułam wewnątrz, że czegoś będzie mi brakowało. To, co najbardziej przyciąga tysiące młodych ludzi na spotkania, to bycie razem. Mimo różnic kulturowych czy podziałów religijnych można bez żadnych przeszkód wspólnie modlić się do Jezusa. Różnice są ważne, ponieważ pozwalają określić swoją tożsamość, ale nigdy nie powinny stanowić bariery, aby razem wielbić Boga – dodaje.
Kluczem do zrozumienia idei spotkań organizowanych przez Wspólnotę Taizé jest słowo „zaufanie”. W jednym z berlińskich rozważań brat Alois zauważył, że „zaufanie nie jest naiwne ani łatwe, jest ryzykiem”. Przyjeżdżając na spotkanie, trzeba podjąć swoiste ryzyko. Nieznajomość miasta, napotkanych ludzi, gospodarzy, którzy przyjmują na nocleg – to wszystko może sprawić, że w sercu pojawi się lęk, który z kolei będzie rodził obcość i zamknięcie na innych. Warto w tej sytuacji podjąć ryzyko zaufania, a więc zobaczenia w drugim człowieku kogoś, kto jest gotowy podać pomocną dłoń. To zaufanie sprawia, że tak wielu uczestników spotyka się z wielką otwartością i życzliwością, a przez to sami otwierają się na innych. W końcu wszystkich łączy wiara w Jezusa jako Boga, który prawdziwie działa w życiu każdego człowieka.
 
Młodzi u źródeł wiary
Pielgrzymka zaufania, która dotrze do Rzymu, ma na celu na nowo wskazać miejsca i przestrzenie, w których żyli i wyznawali swoją wiarę pierwsi chrześcijanie. Co to oznacza? Przede wszystkim fakt, że modlitwy w tym roku będą odbywały się nie w halach, ale w rzymskich bazylikach. Starożytne mury wypełni śpiew dziesiątek tysięcy młodych ludzi, którzy – co ważne – wywodzą się z różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Wspólna modlitwa nie uleczy ran podziału wśród ochrzczonych, ale poprzez spotkanie u źródeł Kościoła jeszcze mocniej ukaże się gorące pragnienie powrotu do pełnej jedności. Znakiem tego będzie niewątpliwie obecność Ojca Świętego Benedykta XVI, a także pasterzy innych wyznań. Spotkanie w Rzymie będzie oznaczać również możliwość doświadczenia wiary lokalnego Kościoła. To wszystko ma prowadzić do osobistego wyznania wiary, które może dokonać się wyłącznie w postawie zaufania. A źródłem zaufania jest sam Bóg – kochający i przebaczający.
Rzym czeka i przygotowuje się na młodych ze wszystkich zakątków kontynentu. Zaproszenie skierowane jest do każdego, kto szuka prawdziwego pokoju w sercu. Nikt nie daje stuprocentowej gwarancji, że Europejskie Spotkanie Młodych rozwieje wszelkie wątpliwości czy wskaże gotowe recepty na życie. Niemniej jednak przestrzeń wspólnej modlitwy, która niewątpliwie będzie obecna może zrodzić nadzieję, że wszystko, co komplikuje naszą wiarę stanie się, dzięki łasce Boga, o wiele prostsze. Dla tej nadziei, która dla chrześcijan jest swoistą pewnością, warto przyjechać.
 
 

Co warto wiedzieć
 • Europejskie Spotkanie Młodych w Rzymie będzie trwało od 28 grudnia 2012 r. do 2 stycznia 2013 r.
 • Bracia z Taizé zapraszają przede wszystkim młodzież w wieku od 17. do 35. roku życia.
 • Przed wyjazdem należy obowiązkowo zgłosić się do jednego z kilkudziesięciu punktów przygotowań w naszym kraju (szczegółowe adresy podane są na stronie internetowej www.taize.fr/pl).
 • Termin przyjmowania zgłoszeń mija 18 listopada 2012 r.
 • Każdy zgłoszony uczestnik zostanie na miejscu zakwaterowany w rodzinach lub wspólnotach zakonnych w Rzymie i okolicznych miejscowościach. Należy zabrać śpiwór i materac turystyczny.
 • Udział w kosztach wynosi 55 euro od osoby (nie obejmuje przejazdu do Rzymu).
 • Program każdego dnia obejmuje modlitwy poranne przygotowane przez wspólnoty parafialne, spotkania w małych grupach, obiad w Circo Massimo, modlitwy w rzymskich kościołach i bazylikach, spotkania tematyczne dotyczące spraw wiary, życia duchowego, spraw społecznych, sztuki itp.
 • Modlitwa z udziałem papieża Benedykta XVI odbędzie się 29 grudnia 2012 r. o godz. 18.00 w bazylice św. Piotra w Watykanie.
 • Wieczorem 31 grudnia 2012 r. uczestnicy biorą udział w modlitwie o pokój organizowanej przez wspólnoty parafialne, po której odbywa się „święto narodów”, czyli radosne witanie nowego roku.
 • W Nowy Rok odbędą się spotkania narodowe, dla Polaków takie spotkanie przewidziano w bazylice św. Pawła za Murami o godz. 16.00.
 • Jest możliwość włączenia się w posługę wolontariatu (pomoc w przyjmowaniu pielgrzymów, pomoc w grupach pracy, przygotowywanie śpiewów na wspólną modlitwę, animacja małych grup w parafiach). Wolontariusze przyjeżdżają 26 grudnia 2012 r.
 • Szczegółowe informacje dostępne są w punktach przygotowań oraz na stronie internetowej Wspólnoty Taizé.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki