Logo Przewdonik Katolicki

Wiemy, komu uwierzyliśmy

Patryk A. Nachaczewski
Fot.

Trzynaście miesięcy Roku Wiary będzie obfitować wróżnorakie wydarzenia ispotkania, których celem ma być jeszcze mocniejsze przylgnięcie wszystkich wierzących do Boga. Pośród nich nie zabraknie tych szczególnie przygotowanych przez młodzież idla młodzieży.

 Trzynaście miesięcy Roku Wiary będzie obfitować w różnorakie wydarzenia i spotkania, których celem ma być jeszcze mocniejsze przylgnięcie wszystkich wierzących do Boga. Pośród nich nie zabraknie tych szczególnie przygotowanych przez młodzież i dla młodzieży.

  

Rok Wiary, zgodnie z myślą Benedykta XVI, ma być w pierwszym rzędzie okazją do odkrycia na nowo pragnienia bycia z Bogiem, które jest silnie zakorzenione w każdym człowieku. Papieska zachęta skierowana do wszystkich chrześcijan (a nawet do ludzi niewierzących) wyrażona została jakże prostymi słowami, aby ten rok był czasem „autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata”. To jest fundament życia każdego chrześcijanina. W tym duchu przygotowano szereg propozycji skierowanych do ludzi młodych, zarówno na poziomie Kościoła powszechnego, jak i w przestrzeni wspólnot lokalnych. Począwszy od wielkich zgromadzeń międzynarodowych, a skończywszy na indywidualnej modlitwie – wszystkie one mają prowadzić do prawdziwego i osobistego wyznania wiary w Jezusa jako Boga i Pana.

 

Wiara odkrywana i umacniana

„Wiem, komu uwierzyłem”– pod tym hasłem zaczerpniętym z Drugiego Listu św. Pawła do Tymoteusza przygotowano program przeżywania Roku Wiary przez ludzi młodych w naszym kraju. Osoby działające w Krajowym Duszpasterstwie Młodzieży, jako autorzy, posłużyli się słowem „itinerarium”, wskazując na przejście drogą wiary. Proponują młodemu człowiekowi trzynastomiesięczną wędrówkę przez tajemnicę wiary, której kresem będzie utrwalenie relacji z Jezusem, właśnie poprzez głęboki akt wiary. W poszczególnych miesiącach odkrywane będą poszczególne wymiary chrześcijańskiej wiary na czterech płaszczyznach. W punkcie wyjścia jest poznanie i rozważanie treści wiary, a więc poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: w kogo wierzę? Pomocą ku temu są teksty zawarte w tzw. pigułce dogmatycznej, które na bazie Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz Katechizmu dla młodych YOUCAT omawiają zagadnienia wiary w Boga, Chrystusa, Ducha Świętego i Kościół.

Sama wiedza nie wystarczy, aby wystarczająco pogłębić swoją wiarę, dlatego kolejnym etapem jest spotkanie z Bogiem w słowie Bożym. Czytanie odpowiednio dobranych fragmentów Starego i Nowego Testamentu oraz medytacja tekstów biblijnych mają pozwolić wejść w przestrzeń dialogu z samym Bogiem. Medytacyjna cisza jest tą przestrzenią, w której przemawia Bóg do serca, a dzięki słuchaniu Bożego głosu rodzi się wiara.

Droga umacniania w wierze prowadzi od osobistego spotkania z Bogiem do wychwalania Go we wspólnocie. W związku z tym na każdy miesiąc przygotowano różnorodne formy nabożeństw, dzięki którym będzie można wzajemnie dzielić się swoimi doświadczeniami w wierze. Na koniec coś, co ma być dla każdego wsparciem w przełożeniu treści wiary na życie codzienne. Na każdy miesiąc przygotowano prezentacje postaci, które dają świadectwo swojej wiary. Są wśród nich wierzący z minionych wieków (m.in. bł. Matka Teresa z Kalkuty czy André Frossard), ale także osoby żyjące pośród nas. Wszyscy oni pokazują, dlaczego wiara była (lub wciąż jest) ważna w ich życiu wiary. Poprzez swoje postawy dają przykład, jak z odwagą wyznawać wiarę wobec innych.

Itinerarium Wiem, komu uwierzyłem dostępne jest na stronie internetowej www.kdm.org.pl.

 

Wiara wyznawana wspólnie

Powyższe propozycje dotyczą zasadniczo osobistego odkrywania wartości naszej wiary przede wszystkim we wspólnotach parafialnych i ruchach młodzieżowych. Niemniej jednak w Roku Wiary nie będzie brakowało spotkań ludzi młodych, których celem będzie wspólna celebracja wiary. Na przełomie roku ekumeniczna Wspólnota Braci z Taizé na zaproszenie diecezji rzymskiej przygotowuje doroczne Europejskie Spotkanie Młodych, tym razem właśnie w Rzymie. Od 28 grudnia 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. młodzi z całej Europy będą w stolicy chrześcijaństwa razem z Ojcem Świętym dawali świadectwo swojej więzi z Jezusem. Miejscem spotkań modlitewnych będą największe bazyliki rzymskie, dzięki czemu ucze­stnicy będą mieli okazję poznać miejsca, gdzie gromadzili się i głosili Ewangelię pierwsi chrześcijanie. Bracia z Taizé serdecznie zapraszają młodzież, zwłaszcza w wieku od 17 do 35 lat, aby razem uczyć się w tym szczególnym miejscu, jak budować zjednoczoną wspólnotę ludzi wierzących w tego samego Boga. W ramach Europejskiego Spotkania Młodych odbędzie się również narodowe wyznanie wiary polskiej młodzieży 1 stycznia o godz. 16.00 w bazylice św. Pawła za Murami.

Drugim ważnym wydarzeniem, tym razem gromadzącym ludzi z całego świata, będą 28. Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro (23–28 lipca 2013). Jak podkreślają organizatorzy, 28. ŚDM mają być konkretną odpowiedzią daną Panu, który wzywa swoich uczniów do nauczania wszystkich narodów. Dlatego też szczególnym wymiarem spotkania ma być ewangelizacja i działania misyjne. Pomimo znacznej odległości zaproszenie do współudziału zostało skierowane również do młodych Polaków. W dniach 16–20 lipca w Kurytybie odbędą się spotkania dla Polaków wraz z miejscową Polonią, którzy podobnie jak w Rzymie, wspólnie wyznają wiarę w Jezusa.

Warto też wspomnieć o 18. Spotkaniu Młodych na Lednicy, które odbędzie się 1 czerwca 2013 r. W miejscu, gdzie u zarania dziejów naszego narodu przyjmowano chrzest, wyznając przy tym wiarę, młodzi potwierdzą ją swoim własnym wyznaniem.

Powyższe  propozycje są środkami ku temu, aby Rok Wiary przyniósł owoce, wśród których najcenniejszym będzie odnowienie więzi z Jezusem i umocnienia swojej wiary. Poprzez poznawanie prawd wiary, czytanie słowa Bożego, wspólne dzielenie się przeżyciami i dawanie świadectwa wobec innych, wiara każdego z nas może stawać się coraz bardziej prawdziwa i żywa. To dzięki wierze Chrystus może przemieniać nasze życie. Z kolei przemiana życia chrześcijan sprawia, że odmładza się Kościół, stając się wspólnotą wierzących, w której naprawdę objawia się Bóg i Jego miłość.  

 


tematy itinerarium „Wiem, komu uwierzyłem” dla młodzieży

 

   Październik 2012 WIERZĘ W BOGA, KTÓRY JEST

   Listopad 2012 WIERZĘ W BOGA, KTÓRY MÓWI

  Grudzień 2012 WIERZĘ W BOGA, KTÓRY KOCHA

   Styczeń 2013 WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY STAŁ SIĘ JEDNYM Z NAS

   Luty 2013 WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY MI UFA I ZAPRASZA

   Marzec 2013 WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY UMARŁ ZA MNIE

   Kwiecień 2013 WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY ZMARTWYCHWSTAŁ I ŻYJE

   Maj 2013 WIERZĘ W DUCHA, KTÓRY DZIAŁA

   Czerwiec 2013 WIERZĘ W KOŚCIÓŁ, KTÓRY JEST MOJĄ WSPÓLNOTĄ

   Lipiec 2013 WIERZĘ W KOŚCIÓŁ, KTÓRY JEZUS POSYŁA DO ŚWIATA

   Sierpień 2013 WIERZĘ W KOŚCIÓŁ, KTÓREGO MATKĄ JEST MARYJA

   Wrzesień 2013 WIERZĘ W BOGA, KTÓRY DZIAŁA PRZEZ SAKRAMENTY

   Październik 2013 WIERZĘ W ŻYCIE, KTÓRE NIE KOŃCZY SIĘ TUTAJ

 

 

Spotkania młodzieży w Roku Wiary:

 
Europejskie Spotkanie Młodych w Rzymie (28 grudnia 2012–2 stycznia 2013)
– narodowe wyznanie wiary (bazylika św. Pawła za Murami, 1 stycznia, godz. 16.00);

  18. Spotkanie Młodych – Lednica 2000 (1 czerwca 2013);

  28. Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro (23–28 lipca 2013)
– narodowe wyznanie wiary w czasie Dnia Polskiego w Kurytybie wspólnie z miejscową Polonią oraz grupami polonijnymi z całego świata (16–20 lipca 2013).

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki