Logo Przewdonik Katolicki

Prawda i dobro

Barbara Sawic
Fot.

W 1923 r. papież Pius XI ogłosił św. Franciszka Salezego (1567-1622) patronem dziennikarzy i katolickiej prasy. W diecezji włocławskiej tradycyjnie w dniu patrona przedstawiciele mediów, także elektronicznych, zapraszani są do udziału w spotkaniu z biskupem diecezjalnym i jego współpracownikami. W domu biskupów włocławskich goście przyjmowani są bardzo serdecznie. Otrzymują...

W 1923 r. papież Pius XI ogłosił św. Franciszka Salezego (1567-1622) patronem dziennikarzy i katolickiej prasy. W diecezji włocławskiej tradycyjnie w dniu patrona przedstawiciele mediów, także elektronicznych, zapraszani są do udziału w spotkaniu z biskupem diecezjalnym i jego współpracownikami.

W domu biskupów włocławskich goście przyjmowani są bardzo serdecznie. Otrzymują gratulacje i życzenia, uzyskują rzetelne informacje o życiu Kościoła włocławskiego, pracy duszpasterskiej, stanie realizacji projektów i zamierzeniach na przyszłość.

W tegorocznym spotkaniu z ks. bp. Wiesławem Meringiem, które odbyło się 24 stycznia, poza dziennikarzami z terenu diecezji włocławskiej uczestniczyli goście z Poznania: redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego” ks. Dariusz Madejczyk i jego zastępca Piotr Dogondke. Obecny był kanclerz Kurii Diecezjalnej Włocławskiej ks. Artur Niemira, rektor WSD ks. Jacek Szymański, ks. Lesław Witczak – dyrektor Wydziału Ekonomicznego Kurii Diecezjalnej, ks. Waldemar Karasiński, rzecznik prasowy sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej ks. Zbigniew Krochmal MIC i ks. Krzysztof Kamiński, wikariusz katedralny, redaktor ukazującego się w par. katedralnej miesięcznika „Ex Cathedra”. Spotkanie rozpoczęło się wspólnie odśpiewaną kolędą; akompaniował sekretarz księdza biskupa ks. Sławomir Deręgowski.

Zwracając się do zebranych pasterz diecezji omówił cele, zadania i przebieg trwającego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, po czym przybliżył postać św. Franciszka Salezego. Patron dziennikarzy ewangelizował korzystając z dostępnych środków przekazu. Wyjaśniał prawdy wiary, pisząc zwięzłe, proste teksty; później w formie ulotek pojawiały się one na murach domów w wielu miejscowościach Sabaudii. Miał też dar bezpośredniego nawiązywania kontaktu z ludźmi i zdolność przekonywania. Ksiądz biskup apelował, by dziennikarze hołdowali prawdzie, ale takiej, która daje prymat wartościom wyższym: jedności, porozumieniu, budowaniu wspólnoty, dobru. Warto sobie uświadomić, że słowa pasterza diecezji są zgodne z kodeksem zawodowym dziennikarzy, tj. Deklaracją Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, przyjętą przez II Światowy Kongres tej federacji w 1954 r., z poprawkami przyjętymi podczas XVIII Kongresu w 1989 r. Zmarły w wigilię uroczystości św. Franciszka Salezego Ryszard Kapuściński wielokrotnie zwracał uwagę, że dziennikarz powinien być przede wszystkim dobrym człowiekiem.

Miniony rok był dla diecezji czasem owocnej pracy duchowej i materialnej. Przeprowadzono remonty i modernizacje wielu kościołów i obiektów sakralnych, w większości zabytkowych, funkcjonuje Muzeum Diecezjalne. Prawdziwą radością są nowe powołania misyjne: jedno już realizowane w Brazylii, jak również na Wschodzie, gdzie wkrótce udadzą się dwaj kapłani. We wrześniu w Licheniu odbędą się uroczystości, związane z beatyfikacją ks. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Planowane jest wybudowanie gmachu dla potrzeb archiwum diecezjalnego i biblioteki seminaryjnej. Po modernizacji byłego aresztu śledczego nowe pomieszczenia, m.in. magazynowe, zyska muzeum.

Niezbędnych informacji udzielali przedstawicielom mediów współpracownicy księdza biskupa, po czym głos zabrał ks. Dariusz Madejczyk. Redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego” przytoczył m.in. dane statystyczne, z których wynika, że pismo to ma obecnie w Wielkopolsce i na Kujawach (tj. głównie na terenie diecezji włocławskiej) najwyższy wskaźnik sprzedaży wśród tygodników ogólnopolskich. Ksiądz redaktor wyraził serdeczne podziękowanie Czytelnikom i wszystkim osobom, które propagują „Przewodnik Katolicki”, m.in. księżom proboszczom, rozprowadzającym pismo w parafiach.

Po udzieleniu wyjaśnień dziennikarzom nt. przebiegu i zakresu prac remontowych katedry oraz omówieniu problemu wpisania bazyliki włocławskiej na listę najważniejszych zabytków w Polsce, wszyscy stanęli do pamiątkowej fotografii. Ostatnia część spotkania odbyła się przy pięknie nakrytych stołach. Poczęstunek przygotowały siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki