Logo Przewdonik Katolicki

Ku wielkiemu dziełu pojednania

Ks. Waldemar Karasiński
Fot.

Od 18 do 25 stycznia trwał w diecezji włocławskiej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Obchodom towarzyszyło hasło Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę (Mk 7, 37). Ich centrum stanowiła Msza św. pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku. Uroczystości Tygodnia Ekumenicznego...

Od 18 do 25 stycznia trwał w diecezji włocławskiej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Obchodom towarzyszyło hasło „Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę” (Mk 7, 37). Ich centrum stanowiła Msza św. pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku.

Uroczystości Tygodnia Ekumenicznego rozpoczęły się w Żychlinie k. Konina nabożeństwem w tamtejszej par. ewangelicko-reformowanej; homilię wygłosił bp senior Bronisław Dembowski. Następnego dnia Mszy św. w konińskim kościele NMP Królowej Polski przewodniczył bp sufragan Stanisław Gębicki, a Słowo Boże głosił ks. radca Andrzej Mendrok z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

W Ciechocinku z pasterzem diecezji Najświętszą Ofiarę sprawowali księża biskupi Stanisław Gębicki i Bronisław Dembowski oraz kapłani diecezjalni z ks. inf. Leonardem Urbańskim – wikariuszem generalnym diecezji włocławskiej i ks. kan. Jackiem Szymańskim – rektorem WSD we Włocławku na czele. Wśród duchowieństwa bratnich Kościołów był ks. Janusz Olszański ­– przewodniczący Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. płk kan. Mikołaj Hajduczenia z Kościoła prawosławnego, wspomniany już ks. Andrzej Mendrok oraz ks. Michał Walukiewicz i ks. Jerzy Molin z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Wokół ołtarza zebrali się liczni wierni chrześcijanie wszystkich wyznań. Słowo powitalne wygłosił diecezjalny referent ds. ekumenizmu ks. prał. Grzegorz Karolak, proboszcz ciechocińskiej parafii.

Eucharystię poprzedził koncert kolęd i pastorałek, zorganizowany przez Fundację „Pro Omnibus”, której misją jest wspieranie utalentowanej, niepełnosprawnej młodzieży. Wystąpili: Aleksandra Daukszewicz, Agata Zakrzewska, Agnieszka Rejtczak i Krzysztof Sałapa.

Podczas Mszy św. wysłuchano dwóch homilii. Ks. Jerzy Molin podkreślił, że w dziele budowy jedności Kościoła najważniejsza jest obecność Ducha Świętego, który „stwarza w nas wiarę i wzajemne poznanie, daje pokój Chrystusowy”. Ks. Mikołaj Hajduczenia stwierdził, że „tylko w Duchu Świętym zdołamy zrozumieć, czym jest jedność w różnorodności. Modlitwa o zjednoczenie chrześcijan jest jedyną przyszłością chrześcijaństwa. Tylko wspólnym wysiłkiem możemy ewangelizować świat, jak nauczał Jan Paweł II”.

W dalszej części uroczystości ks. Grzegorz Karolak podziękował wszystkim za wspólnotę modlitwy. Na jego prośbę ks. bp Mering poświęcił „chlebki ekumeniczne”, które po Mszy św. rozdano wiernym. Następnie ks. Janusz Olszański (uczestniczący w obchodach po raz pierwszy), nawiązując do słów Ewangelisty stanowiących hasło Tygodnia Ekumenicznego, stwierdził, że w diecezji włocławskiej ekumenia jest wciąż żywa, „realizujemy ją wzajemnie się poznając, niosąc pomoc potrzebującym, pochylając się nad chorymi, pełniąc dzieła miłości”.

Przed zakończeniem liturgii ks. bp Wiesław Mering wyraził radość z faktu coraz lepszego, wzajemnego poznania, a spotkania i kontakty bratnich Kościołów nazwał owocami wspólnych modlitw o jedność chrześcijan. – Kto twierdzi, że ruch ekumeniczny nie ma sensu, nie rozumie istoty Kościoła, a tym samym nie zna Chrystusa. Wspólna modlitwa już jest znakiem tej jedności, o pełnię której prosimy – powiedział pasterz diecezji.


Brygida Mrozek wśród biskupów, księży wszystkich bratnich Kościołów i gości podczas wernisażu wystawy „Bez początku i bez końca”


22 stycznia obchody odbywały się we Włocławku. Zainaugurowało je otwarcie wystawy akwarel na papierze i jedwabiu Brygidy Ingrid Mrozek z Gdańska pt. „Bez początku i bez końca”(artystka jest protestantką). W wernisażu uczestniczyli księża biskupi, przedstawiciele Kościołów, zaproszeni goście, lokalne media. Splendoru dodawała obecność Brygidy Mrozek oraz koncert impresji jazzowych w wykonaniu duetu Gabriel Jonas (fortepian) i Piotr Rodowicz (kontrabas). O godz. 14, z inicjatywy ks. prał. Grzegorza Karolaka i pod patronatem ks. bp. Meringa, w auli WSD odbyła się ekumeniczna sesja naukowa nt. „Przestrzeń sakralna w kościołach: rzymskokatolickich, prawosławnych i ewangelickich”. Obradom przewodniczył ks. dr Adam Bajorski MSF. Zebrani biskupi, duchowieństwo, alumni WSD, siostry zakonne i wierni świeccy bratnich Kościołów z Włocławka i okolic wysłuchali referatów, które wygłosili: ks. dr Dariusz Kaliński (Kościół rzymskokatolicki), ks. Mikołaj Hajduczenia i ks. Andrzej Mendrok. Podczas sesji wywiązała się dyskusja między ks. Bajorskim a ks. bp. Dembowskim. Obrady podsumował ks. bp Mering i udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Tego samego dnia o godz. 18, w kościele Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła, bp Bronisław Dembowski przewodniczył ekumenicznej Eucharystii z udziałem kapłanów diecezjalnych. Obecny był ks. Mikołaj Hajduczenia, ks. Janusz Olszański i ks. Michał Walukiewicz, który w homilii ukazał mądrość Słowa Bożego, realizującego się w miłości człowieka do człowieka i do Boga. Duchowny wezwał wiernych do jeszcze większej odpowiedzialności za Kościół i do angażowania się w uczynki miłości bliźniego: – Cokolwiek uczynimy drugiemu człowiekowi, uczynimy swojemu Zbawicielowi – przekonywał.

Następnie przemówił ks. Janusz Olszański; jego zdaniem w diecezji włocławskiej ekumenia jest żywa dzięki wspólnemu rozważaniu Słowa Bożego, działającego w ludziach mocą Ducha Świętego. Pastor wyraził życzenie, „abyśmy kiedyś jednym głosem wielbili naszego Boga”. Przed udzieleniem błogosławieństwa końcowego ks. bp Dembowski wspomniał o swoim pragnieniu przyjmowania Komunii św. przez wszystkich chrześcijan, wyrażając nadzieję, że trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa będzie pełną komunią.

We wtorek 23 stycznia diecezjalne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywały się (po raz pierwszy) w par. św. Barbary w Turku. Mszy św. przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, z którym liturgię sprawowali ks. bp Dembowski, ks. Grzegorz Karolak, ks. prał. Marek Sobociński – diecezjalny referent duszpasterstwa charytatywnego, proboszczowie parafii w Turku i należących do dekanatu turkowskiego oraz ks. Jacek Buda (rodak z Turku). Bratnie Kościoły reprezentowali ks. Tadeusz Jelinek z Kościoła ewangelicko-reformowanego, który wygłosił homilię, i ks. Andrzej Mendrok. Następnego dnia o powszechną jedność chrześcijan modlono się w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Kole. Również i tu liturgię eucharystyczną sprawował ks. bp Wiesław Mering, a Słowo Boże głosił ks. Tadeusz Jelinek. W chwili oddawania tekstu do druku nie mamy jeszcze informacji o przebiegu uroczystości ekumenicznej w par. Wszystkich Świętych w Sieradzu, która kończy obchody tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki