Logo Przewdonik Katolicki

Sługa prawdy Bożej o rodzinie

Ks. Waldemar Karasiński
Fot.

W poniedziałek 15 października, w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach zainaugurowano rok akademicki 2007/2008. Podczas Mszy św. studenci pierwszego roku otrzymali indeksy. Po południu w auli odbyła się sesja naukowa pt. Arcybiskup Kazimierz Majdański sługa Prawdy Bożej o rodzinie. Uczestnikami sesji byli pracownicy naukowi, studenci oraz goście. Obrady...

W poniedziałek 15 października, w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach zainaugurowano rok akademicki 2007/2008. Podczas Mszy św. studenci pierwszego roku otrzymali indeksy. Po południu w auli odbyła się sesja naukowa pt. „Arcybiskup Kazimierz Majdański – sługa Prawdy Bożej o rodzinie”.

Uczestnikami sesji byli pracownicy naukowi, studenci oraz goście. Obrady poprowadził ks. dr Wiesław Jankowski, adiunkt Katedry Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny ISnR. W słowie wprowadzającym dyrektor Instytutu ks. bp dr Stanisław Stefanek podkreślił potrzebę refleksji nad życiem i dziełem abp. Majdańskiego. Podjęcie problematyki nie może kończyć się na akademickich rozważaniach; równie ważne jest praktyczne kształtowanie w społeczeństwie postaw przychylnych rodzinie.

Po ilustrowanej archiwalnymi fotografiami prezentacji multimedialnej, w której odtworzone zostało wystąpienie abp. Majdańskiego nt. działalności i zadań ISnR, referaty wygłosiło troje prelegentów; miałem zaszczyt znaleźć się w ich gronie.

Udział abp. Majdańskiego w zmaganiach Kościoła o cywilizację życia przedstawiła dr nauk medycznych Monika Wójcik, współzałożycielka ISnR. Przypomniała ona ideę założenia Instytutu, starania ks. bp. Majdańskiego, działającego w tej mierze na polecenie Episkopatu Polski u władz państwowych. Zostały one urzeczywistnione 29 kwietnia 1975 r., w 30. rocznicę wyzwolenia obozu zagłady w Dachau. – Ojciec założyciel w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju kultury rodziny; powtarzał, że pierwszym zwiastunem cywilizacji śmierci jest kłamstwo – mówiła dr Wójcik. Dodała też, że ks. arcybiskup do końca życia pracował i modlił się, także o to, by w Konstytucji RP znalazł się zapis o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zaproszony do udziału w sesji jako redaktor naczelny „Ateneum Kapłańskiego”, wygłosiłem referat pt. „Kształt «Ateneum Kapłańskiego» za sprawą ks. prof. K. Majdańskiego, redaktora naczelnego w latach 1957-1975, pod kątem spraw rodziny i obrony życia”. Ufam, że udało mi się przekonać słuchaczy, że poruszana przez księdza, a później biskupa Majdańskiego na łamach „Ateneum” problematyka, kompleksowo ogarnia najważniejsze zagadnienia z dziedziny życia rodzinnego i małżeńskiego. Wyjaśniał on podstawy miłości małżeńskiej i rodzinnej, wskazywał zagrożenia, dostrzegał konieczność odnowy moralnej małżeństwa i rodziny, wskazując kierunek koniecznych przemian w duchu postanowień II Soboru Watykańskiego.

Trzecim prelegentem był ks. prał. prof. dr hab. Andrzej Offmański, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który omówił ukierunkowanie posługi ks. bp. Kazimierza Majdańskiego w diecezji szczecińsko-kamieńskiej wokół Bożej Prawdy o rodzinie. Mówca powoływał się w głównej mierze na treści zawarte w listach pasterskich i przykłady przedsięwzięć pastoralnych biskupa; celem działań pasterza programowo była rodzina. Zawierzył diecezję szczecińsko-kamieńską Matce Bożej Jasnogórskiej: Kapłance Ogniska Domowego, Służebnicy Miłości i Życia. Zawsze dawał głęboko teologiczną odpowiedź na dziejące się w Polsce wydarzenia społeczne, wspierał prześladowanych, sprowadził do diecezji zgromadzenia zakonne, otwierał ogniska św. Brata Alberta, domy dla samotnych matek. Niezwykłą troskę bp. Majdańskiego o rodzinę wielokrotnie podkreślał w listach Ojciec Święty Jan Paweł II.

Na zakończenie sesji referat „Słuchać Boga, by żyć. Duchowy testament ks. abp. Kazimierza Majdańskiego” wygłosił bp Stefanek. Zdaniem mówcy, jedną z metod rządzenia jest władza oparta na pogardzie dla życia. Doktryna ta jest uważana za skuteczną, bowiem towarzyszą jej chwytliwe i nęcące propagandowo hasła. Abp Majdański zaangażował swój talent profesorski, pracę akademicką, publicystykę, kapłaństwo i posługę biskupią w głoszenie Ewangelii, w obronę życia i rodziny. Przesłanie, zawarte w jego testamencie duchowym, jest wezwaniem każdego z nas do szerzenia cywilizacji życia, do pójścia drogą prawdy i Ewangelii. W niej jest sens życia i znak nadziei.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}