Logo Przewdonik Katolicki

Sługa prawdy Bożej o rodzinie

Ks. Waldemar Karasiński
Fot.

W poniedziałek 15 października, w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach zainaugurowano rok akademicki 2007/2008. Podczas Mszy św. studenci pierwszego roku otrzymali indeksy. Po południu w auli odbyła się sesja naukowa pt. Arcybiskup Kazimierz Majdański sługa Prawdy Bożej o rodzinie. Uczestnikami sesji byli pracownicy naukowi, studenci oraz goście. Obrady...

W poniedziałek 15 października, w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach zainaugurowano rok akademicki 2007/2008. Podczas Mszy św. studenci pierwszego roku otrzymali indeksy. Po południu w auli odbyła się sesja naukowa pt. „Arcybiskup Kazimierz Majdański – sługa Prawdy Bożej o rodzinie”.

Uczestnikami sesji byli pracownicy naukowi, studenci oraz goście. Obrady poprowadził ks. dr Wiesław Jankowski, adiunkt Katedry Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny ISnR. W słowie wprowadzającym dyrektor Instytutu ks. bp dr Stanisław Stefanek podkreślił potrzebę refleksji nad życiem i dziełem abp. Majdańskiego. Podjęcie problematyki nie może kończyć się na akademickich rozważaniach; równie ważne jest praktyczne kształtowanie w społeczeństwie postaw przychylnych rodzinie.

Po ilustrowanej archiwalnymi fotografiami prezentacji multimedialnej, w której odtworzone zostało wystąpienie abp. Majdańskiego nt. działalności i zadań ISnR, referaty wygłosiło troje prelegentów; miałem zaszczyt znaleźć się w ich gronie.

Udział abp. Majdańskiego w zmaganiach Kościoła o cywilizację życia przedstawiła dr nauk medycznych Monika Wójcik, współzałożycielka ISnR. Przypomniała ona ideę założenia Instytutu, starania ks. bp. Majdańskiego, działającego w tej mierze na polecenie Episkopatu Polski u władz państwowych. Zostały one urzeczywistnione 29 kwietnia 1975 r., w 30. rocznicę wyzwolenia obozu zagłady w Dachau. – Ojciec założyciel w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju kultury rodziny; powtarzał, że pierwszym zwiastunem cywilizacji śmierci jest kłamstwo – mówiła dr Wójcik. Dodała też, że ks. arcybiskup do końca życia pracował i modlił się, także o to, by w Konstytucji RP znalazł się zapis o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zaproszony do udziału w sesji jako redaktor naczelny „Ateneum Kapłańskiego”, wygłosiłem referat pt. „Kształt «Ateneum Kapłańskiego» za sprawą ks. prof. K. Majdańskiego, redaktora naczelnego w latach 1957-1975, pod kątem spraw rodziny i obrony życia”. Ufam, że udało mi się przekonać słuchaczy, że poruszana przez księdza, a później biskupa Majdańskiego na łamach „Ateneum” problematyka, kompleksowo ogarnia najważniejsze zagadnienia z dziedziny życia rodzinnego i małżeńskiego. Wyjaśniał on podstawy miłości małżeńskiej i rodzinnej, wskazywał zagrożenia, dostrzegał konieczność odnowy moralnej małżeństwa i rodziny, wskazując kierunek koniecznych przemian w duchu postanowień II Soboru Watykańskiego.

Trzecim prelegentem był ks. prał. prof. dr hab. Andrzej Offmański, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który omówił ukierunkowanie posługi ks. bp. Kazimierza Majdańskiego w diecezji szczecińsko-kamieńskiej wokół Bożej Prawdy o rodzinie. Mówca powoływał się w głównej mierze na treści zawarte w listach pasterskich i przykłady przedsięwzięć pastoralnych biskupa; celem działań pasterza programowo była rodzina. Zawierzył diecezję szczecińsko-kamieńską Matce Bożej Jasnogórskiej: Kapłance Ogniska Domowego, Służebnicy Miłości i Życia. Zawsze dawał głęboko teologiczną odpowiedź na dziejące się w Polsce wydarzenia społeczne, wspierał prześladowanych, sprowadził do diecezji zgromadzenia zakonne, otwierał ogniska św. Brata Alberta, domy dla samotnych matek. Niezwykłą troskę bp. Majdańskiego o rodzinę wielokrotnie podkreślał w listach Ojciec Święty Jan Paweł II.

Na zakończenie sesji referat „Słuchać Boga, by żyć. Duchowy testament ks. abp. Kazimierza Majdańskiego” wygłosił bp Stefanek. Zdaniem mówcy, jedną z metod rządzenia jest władza oparta na pogardzie dla życia. Doktryna ta jest uważana za skuteczną, bowiem towarzyszą jej chwytliwe i nęcące propagandowo hasła. Abp Majdański zaangażował swój talent profesorski, pracę akademicką, publicystykę, kapłaństwo i posługę biskupią w głoszenie Ewangelii, w obronę życia i rodziny. Przesłanie, zawarte w jego testamencie duchowym, jest wezwaniem każdego z nas do szerzenia cywilizacji życia, do pójścia drogą prawdy i Ewangelii. W niej jest sens życia i znak nadziei.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki