Logo Przewdonik Katolicki

Mistrz, nauczyciel, kapłan

Ks. Waldemar Karasiński
Fot.

16 listopada w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu doktorat honoris causa (z łac. dla zaszczytu) tej uczelni otrzymał ks. prof. dr hab. Stanisław Olejnik, profesor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uroczystość odbyła się w ramach programu Święta Nauki Wrocławskiej,...

16 listopada w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu doktorat honoris causa (z łac. dla zaszczytu) tej uczelni otrzymał ks. prof. dr hab. Stanisław Olejnik, profesor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uroczystość odbyła się w ramach programu Święta Nauki Wrocławskiej, obchodzonego rokrocznie na pamiątkę pierwszego po II wojnie światowej wykładu w języku polskim. Wygłosił go 15 listopada 1945 r. na Politechnice Wrocławskiej prof. Kazimierz Idaszewski.

Czym jest doktorat honoris causa? Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego definiuje go jako honorowy stopień naukowy, nadawany przez wyższe uczelnie osobom szczególnie zasłużonym na polu nauki albo kultury. Decyzję o nadaniu doktoratu ks. prof. Stanisławowi Olejnikowi podjął 29 maja 2007 r. Senat Akademicki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Władze PWT uznały, że Ksiądz Profesor zasługuje na najwyższe uznanie naukowe, jakie może dać uczelnia wyższa, jest bowiem uczonym wielkiego formatu, który podjął odnowę teologii moralnej przez ściślejsze związanie jej ze źródłami biblijnymi i wskazaniami II Soboru Watykańskiego; jest też autorem siedmiotomowego podręcznika pt. „Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna” i licznych publikacji z dziedziny teologii moralnej (na dorobek składa się 25 książek, około 150 artykułów, recenzji i sprawozdań). Nadto – jest „mężem modlitwy i sumiennej pracy”, kapłanem wrażliwym na potrzeby współczesnego świata i bliźnich, wiernie i z oddaniem służącym Bogu, Kościołowi i Polsce.

Niezmienna wiara i nadzieja, mądrość pełna pokory i umiłowanie prawdy sprawiły, że na przestrzeni lat różne osoby i środowiska wyrażały ks. prof. Stanisławowi Olejnikowi atencję, podziw i wdzięczność. Do ich grona dołączył Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Redakcja „Ładu Bożego” wyraża radość z tego faktu i serdecznie gratuluje Księdzu Profesorowi nadanej godności. Cieszymy się, że wydarzenie to odnotowały wszystkie środowiska akademickie i agencje prasowe.

*


Stanisław Olejnik urodził się 28 kwietnia 1920 r. w Tyńcu (dziś dzielnica Kalisza). Po maturze w 1938 r. wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. W grudniu 1944 r. otrzymał święcenia kapłańskie na Jasnej Górze. Po wojnie powrócił do macierzystej diecezji włocławskiej. Był duszpasterzem w Kaliszu, Włocławku, Lubieniu Kujawskim, a jednocześnie studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego; w 1947 r. otrzymał magisterium, a rok później uzyskał stopień doktora. W 1950 r. objął etat adiunkta najpierw na Wydziale Teologicznym UW, a od 1954 do 1959 r. w Akademii Teologii Katolickiej. W 1954 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Eudajmonizm. Studium nad podstawami etyki”. W 1959 r. powierzono mu stanowisko docenta etatowego w ATK. W 1961 r. został mianowany kierownikiem Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej na Wydziale Teologicznym ATK i na tym stanowisku pracował do czasu przejścia na emeryturę. Przez dwie kadencje był prodziekanem Wydziału Teologicznego ATK, a w l. 1966-1969 jego dziekanem. Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim związany od 1958 r., najpierw jako wykładowca, w l. 1960-1963 docent etatowy i kierownik Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej. Prowadził tam również seminarium naukowe dla doktorantów. Z pracy na KUL ks. prof. Olejnik zrezygnował z końcem roku akademickiego 1966/1967. Od 1953 r. był wykładowcą teologii moralnej we włocławskim WSD.

W 1973 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 – profesora zwyczajnego. Pod jego kierunkiem napisano ponad 120 prac magisterskich i licencjackich, wypromował 22 doktoraty.

W latach 1950-1958 był sekretarzem redakcji „Collectanea Theologica”, w l. 1957-1960 współredaktorem „Ateneum Kapłańskiego”, w l. 1963-1968 współredaktorem „Roczników Teologiczno-Kanonicznych”. Wieloletni przewodniczący Sekcji Teologów Moralistów w Polsce i członek Komisji ds. Nauki Katolickiej Episkopatu Polski, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego KUL, założyciel i prezes Klubu Naukowo-Dyskusyjnego „Krąg” we Włocławku, przekształconego (1984 r.) w Teologiczne Towarzystwo Naukowe WSD we Włocławku. Czynny uczestnik międzynarodowych zjazdów teologicznych; w l. 1968-1973 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie.

Ks. prof. Stanisław Olejnik mieszka na stałe w Izabelinie k.Warszawy. Jako ciekawostkę dodajmy, że jest twórcą i duchowym przewodnikiem Klubu Miłośników Izabelina i Puszczy Kampinoskiej. W 2004 r. miejscowa społeczność przyznała 84-letniemu wówczas kapłanowi tytuł Izabelińczyka Roku za „twórczy ferment i mobilizację mieszkańców do większej aktywności”.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki