Logo Przewdonik Katolicki

Zmiany przepisów prawa w 2007 r. dotyczące przedsiębiorców

Justyna Koper
Fot.

Czy w 2007 r. numer NIP musi być umieszczany na dokumentach w obrocie gospodarczym? Od 1 stycznia 2007 r. przedsiębiorcy, którzy są wpisani do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji, muszą umieszczać swój numer NIP w oświadczeniach pisemnych, kierowanych w związku z prowadzoną działalnością do określonych osób i organów. Numerem tym muszą posługiwać się również...

Czy w 2007 r. numer NIP musi być umieszczany na dokumentach w obrocie gospodarczym?
– Od 1 stycznia 2007 r. przedsiębiorcy, którzy są wpisani do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji, muszą umieszczać swój numer NIP w oświadczeniach pisemnych, kierowanych w związku z prowadzoną działalnością do określonych osób i organów. Numerem tym muszą posługiwać się również w obrocie prawnym i gospodarczym. Identyfikacja w urzędach – tylko na podstawie NIP. (Zmiana z art. 16 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2.07.2004 r.)

Czy w 2007 r. zmieni się Krajowy Rejestr Sądowy?
– KRS od 2007 r. prowadzi w formie elektronicznej elektroniczny katalog dokumentów spółek. Spółki mogą od 1 stycznia br. składać do sądów rejestrowych oraz do Centralnej Informacji wnioski i dokumenty drogą elektroniczną. Drogą elektroniczną spółki otrzymają także orzeczenia, odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje i kopie dokumentów. Adres internetowy podają sądy i odsyłają dokumenty na adres, z którego pochodzi wniosek. Jednak wnioski muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. (Ustawa o zmianie ustawy o KRS z 18.10.2006 r.)

Jakie zmiany należy wprowadzić na papierach firmowych, pieczątkach, stronach internetowych firmy?
– Od 1 stycznia wszystkie pisma i zamówienia handlowe składane przez spółki w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje udostępnione na stronach internetowych spółki powinny zawierać dodatkowo informacje dotyczące wysokości jej kapitału zakładowego i numeru NIP. Przedsiębiorcy mają obowiązek podawania nie tylko informacji o wysokości kapitału zakładowego, ale także wysokości wpłaconych udziałów. (Ustawa o zmianie ustawy o KRS z 18.10.2006 r.) W tej sytuacji spółki będą musiały zmieniać informacje zawarte np. na papierze firmowym w miarę stopniowego pokrywania wkładów. Ustawa przewiduje także kary dla członków zarządów za uchylanie się od ujawniania wymaganych danych. Jeżeli oferty lub inne oświadczenia będą niepełne, podlegają grzywnie do 10 tys. złotych.

Czy zmieni się opłata skarbowa?
– Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują wyższe stawki opłaty skarbowej. Np. za pełnomocnictwo obecnie płacimy 17 zł (w 2006 r. – 15 zł). Zniesiono opłatę od weksli i poręczeń. Nie ma już znaczków opłaty skarbowej. Wpłaty opłaty skarbowej należy uiszczać na konto danego urzędu lub instytucji, w której są składane dokumenty. (Ustawa o opłacie skarbowej z 16.11.2006 r.)

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki