Logo Przewdonik Katolicki

Stypendia czekają

Monika Białkowska
Fot.

Młodzi i zdolni mają szansę na uzyskanie stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Mamy możliwość przyznania kolejnych stypendiów mówi ks. Artur Sreberski, diecezjalny koordynator Fundacji ale wciąż czekamy na wnioski. Program Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia polega na przyznawaniu stypendiów uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży gimnazjalnej...

– Młodzi i zdolni mają szansę na uzyskanie stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Mamy możliwość przyznania kolejnych stypendiów – mówi ks. Artur Sreberski, diecezjalny koordynator Fundacji – ale wciąż czekamy na wnioski.

Program Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia polega na przyznawaniu stypendiów uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży gimnazjalnej z małych miast i terenów wiejskich. Co roku podczas Dnia Papieskiego we wszystkich parafiach organizowana jest zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Zebrane środki przeznaczane są na pomoc dla zdolnych uczniów. Obecnie programem stypendialnym objętych jest około 1600 stypendystów, w tym 37 z naszej archidiecezji.

Dlaczego warto starać się o to stypendium?
– Przede wszystkim warto wiedzieć, że każda diecezja otrzymuje oddzielną pulę stypendiów, więc młodzi z naszej archidiecezji nie mają wcale mniejszej szansy na ich otrzymanie niż na przykład ich rówieśnicy z bieszczadzkich wsi.

Po drugie: raty stypendium wypłacane są miesięcznie, co ułatwia planowanie wydatków. Każde stypendium składa się z trzech pakietów, które muszą być wykorzystane na konkretne cele. Pierwszy pakiet, do 100 zł miesięcznie, jest pakietem socjalnym, przeznaczonym na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania, dojazdów do szkoły, wycieczek szkolnych itp. Drugi: naukowy, do 150 zł miesięcznie, ma na celu umożliwienie zakupu pomocy naukowych, opłacenie uczestnictwa w kołach naukowych czy kursach językowych. Trzeci pakiet: rzeczowy, przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu odzieży i wynosi w sezonie zimowym do 320 zł a w sezonie letnim do 250 zł.

Ponadto nieodłączną częścią programu stypendialnego jest udział w obozie wakacyjnym, zatem każdy stypendysta oprócz finansowej pomocy w ciągu roku, ma również możliwość wakacyjnego wypoczynku.

Kto może ubiegać się o stypendium?
– Z założenia do programu włączani są gimnazjaliści, którzy dzięki wieloletniej pomocy i formacji mogą ukończyć studia. Dotychczasowi stypendyści nie tylko doskonale radzą sobie z nauką szkolną, ale osiągają sukcesy i na innych polach. Są wśród nich talenty muzyczne, plastyczne, sportowe, aktorskie. Wszyscy angażują się w pracę dla swoich środowisk: parafii, szkoły, miejscowości. Podejmują wolontariat w szeregu organizacji, opiekują się ludźmi starszymi i chorymi, pomagają w nauce mniej zdolnym kolegom, udzielają się jako harcerze, animatorzy wspólnot kościelnych, współpracownicy lokalnych mediów, nawet drużyn ochotniczej straży pożarnej.

W archidiecezji gnieźnieńskiej dla stypendystów Fundacji organizowane są spotkania opłatkowe z księdzem arcybiskupem oraz weekendowe dni skupienia. W planach jest także włączenie młodych do współpracy przy organizowaniu Dnia Papieskiego.

Stypendyści mogą również wziąć udział w programie nauki języków obcych, wyjeżdżając na wakacyjne obozy językowe.

Co trzeba zrobić, by otrzymać stypendium?
– Aby uzyskać stypendium, należy spełnić kilka wymogów formalnych:
– miejscem zamieszkania jest wieś lub miasto liczące do 20 tys. mieszkańców,
– potwierdzony dochód na osobę w rodzinie jest niższy od 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto (czyli w tej chwili mniejszy niż 655 zł brutto),
– średnia ocen przynajmniej 4,5 i udokumentowane inne zdolności ucznia (na przykład udział w olimpiadach, konkursach, wybitne uzdolnienia,
– pozytywna opinia rekomendującego proboszcza lub katechety i nauczyciela wychowawcy lub dyrektora szkoły.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendium można uzyskać na stronie www.dzielo.pl. Natomiast z diecezjalnej strony Fundacji www.wkg.gniezno.pl pobrać można wszelkie dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki