Logo Przewdonik Katolicki

Odmówić Komunii św.?

ks. Tomasz Ślesik
Fot.

Czy ksiądz podczas Eucharystii może komuś odmówić udzielenia Komunii św.? (...) Jan W Kodeksie prawa kanoniczego czytamy: święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich udzielania (KPK kan. 843 par.1). Zatem kapłan, bądź inna prawem przewidziana osoba, nie jest bezwzględnie...

Czy ksiądz podczas Eucharystii może komuś odmówić udzielenia Komunii św.? (...)
Jan


W Kodeksie prawa kanoniczego czytamy: „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich udzielania” (KPK kan. 843 par.1). Zatem kapłan, bądź inna prawem przewidziana osoba, nie jest bezwzględnie zobowiązany do udzielenia Komunii św. każdemu, kto o nią prosi.

Kodeks uściśla, że „do Komunii nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim”(KPK kan. 915). Jeżeli więc ktoś sieje publiczne zgorszenie swoim grzechem i z uporem trwa w grzechu ciężkim, tak że nie ma zamiaru z nim zupełnie zerwać, szafarz może odmówić udzielenia Komunii. Jeśli kapłan udzielający Komunii św. posiada wiedzę o uporze pozostawania w grzechu z poziomu sakramentu pojednania, który sam wobec danego penitenta szafował, nie może tej wiedzy wykorzystać, odmawiając udzielenia Komunii, by nie doszło do zdrady tajemnicy spowiedzi.

Ponadto, jeżeli ktoś jest np. pod wpływem środków odurzających czy alkoholu, jest do tego nieprzygotowany lub w jawny sposób okazuje swój lekceważący stosunek wobec sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii, wtedy również kapłan, bądź inna prawem przewidziana osoba, nie musi udzielić sakramentu. Brak obowiązku przeradza się nawet w nakaz moralny, jeżeli trzeba chronić godność, powagę i świętość Eucharystii, tym bardziej jeżeli zachodzi możliwość profanacji Najświętszego Sakramentu.

Instrukcja „Redemptoris Sacramentum” o zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w numerze 91. dodaje: „zatem każdego ochrzczonego katolika, któremu prawo tego nie wzbrania, należy dopuszczać do Komunii Świętej. Nie należy odmawiać Komunii wiernemu dlatego, że pragnie przyjąć Eucharystię w postawie klęczącej czy stojącej”.

Troska o udzielenie Komunii św. wyłącznie osobom, które mogą ją przyjąć, wynika z szacunku wobec samej Eucharystii, jak również z szacunku wobec osoby, która przyjmując Komunię w sposób świętokradzki, ponosi m.in. duchowe konsekwencje takiego nadużycia.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki