Logo Przewdonik Katolicki

Opieka i władza rodzicielska

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy pytają o przepisy prawne z zakresu wychowania dzieci i sprawowania opieki rodzicielskiej.


Czytelnicy pytają o przepisy prawne z zakresu wychowania dzieci i sprawowania opieki rodzicielskiej.

 

W myśl przepisów kodeksu rodzinnego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą obojga rodziców. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. W sytuacji, gdy sąd ustala ojcostwo może przyznać ojcu władzę rodzicielską, ale nie musi. Jeżeli ojciec dziecka nie posiada władzy rodzicielskiej, przysługuje ona wyłącznie matce. Może też zdarzyć się, że żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska. Sąd ustanawia wówczas dla dziecka opiekę. Według kodeksu rodzinnego, władza rodzicielska powinna być przede wszystkim wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice powinni wychowywać dziecko i kierować nim oraz troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Należy też pamiętać, że rodzice są ustawowymi przedstawicielami dziecka. Oznacza to, że mają obowiązek reprezentowania dziecka w istotnych sprawach, również przed sądem oraz obowiązek sprawowania z należytą starannością zarządu majątkiem dziecka. Zarząd majątkiem dziecka nie obejmuje jednak czynności przekraczających zwykły zarząd oraz zarobków dziecka i przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Rodzice bez zezwolenia sądu opiekuńczego nie mogą dokonywać, więc żadnych wymienionych wyżej czynności, gdyż mogliby narazić się na zarzut złego gospodarowania majątkiem dziecka.

Władza rodzicielska może być jednak ograniczona przez sąd, a nawet odebrana rodzicom.

Sąd może też ustanowić kuratora, który będzie sprawował kontrolę nad rodzicami.

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej.

Orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej może również dotyczyć tylko jednego z rodziców. Jeżeli ustanie przyczyna, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, wówczas sąd opiekuńczy władzę tę przywróci.

Wynika, więc z przepisów, że sprawowanie władzy rodzicielskiej może ulegać pewnym ograniczeniom, w szczególności, gdy narażone jest dobro dziecka.

 

 

                                                                                            

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki