Logo Przewdonik Katolicki

Wyjazd dziecka za zgodą rodziców

Justyna Koper
Fot.

Przed wakacjami czytelnicy interesują się problematyką wyrażania zgody rodziców na wyjazd dziecka za granicę.

 

 

Wymagane jest, aby obydwoje rodzice podjęli decyzję w tym zakresie, chyba że jedno z rodziców nie żyje, jest pozbawione władzy rodzicielskiej, ma ograniczoną władzę rodzicielską (a zakres jej wykonywania nie obejmuje podejmowania

decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę), ojcostwo ojca niebędącego mężem matki nie zostało ustalone. Na przykład ojciec i matka dziecka nie są małżeństwem, mieszkają osobno, ale ojciec uznał w urzędzie stanu cywilnego dziecko. Przysługuje im więc obojgu władza rodzicielska. Dziecko mieszka u swojej matki i zamierza ona wyjechać z dzieckiem za granicę, ponieważ dostała tam pracę. W tej sytuacji musi uzyskać zgodę ojca dziecka. W przypadku, gdy rodzice dziecka są małżeństwem, jednak ojcu władza rodzicielska została ograniczona przez sąd rodzinny jedynie do prawa kontaktów z dzieckiem, wówczas matka może samodzielnie decydować o wyjeździe z dzieckiem za granicę. Ponadto, jeżeli ojciec dziecka nie żyje, wychowuje się ono z matką i jej mężem. Gdy mąż matki (ojczym dziecka) nie zgadza się na wyjazd dziecka za granicę, a nie przysposobił on dziecka, wówczas decyduje matka dziecka, ponieważ ojczym nie jest podmiotem uprawnionym do wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Poza tym, zgody rodziców wymaga zarówno wyjazd na stałe, np. z jednym z rodziców,  jak i wyrobienie paszportu czy też jednorazowego wyjazdu (np. na wycieczkę). Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 97 Kodeksu rodzinnego i

Opiekuńczego. Jednak o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Zgoda nie musi być wyrażona w jakiejś szczególnej formie, choć dla celów

dowodowych warto, aby była wyrażona np. w zwykłej formie pisemnej lub w

formie aktu notarialnego. Zgoda na wyrobienie dziecku paszportu wymaga

podpisów obojga rodziców w urzędzie paszportowym, ewentualnie dokumentu

notarialnego, zaświadczającego o zgodzie rodzica na paszport dla dziecka. Wiele zależy także od kraju, do jakiego udaje się rodzic z dzieckiem – jeśli do kraju tego potrzebna jest wiza, wówczas urząd konsularny kraju docelowego będzie żądać, aby oboje rodzice wyrazili

zgodę na wydanie wizy. Istotne jest, aby rodzic wyjeżdżający z dzieckiem za granicę posiadał

dowód na wyrażenie zgody przez drugiego rodzica, najlepiej w formie aktu notarialnego, ponieważ  w razie konfliktu między rodzicami lub braku zgody na wyjazd dziecka, drugi rodzic może złożyć zawiadomienie o przestępstwie uprowadzenia dziecka za granicę.

W sytuacji gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w każdej istotnej sprawie dotyczącej dziecka, np. wyjazdu za granicę, czy wyrobienia paszportu, każde z nich może zwrócić się do sądu rodzinnego o rozstrzygnięcie. Sąd orzeka, mając na uwadze dobro dziecka. Sądem

właściwym jest wydział rodzinny sądu rejonowego miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka.

 

                                                                                                             

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki