Logo Przewdonik Katolicki

Lednickie dziękczynienie

Weronika Stachura
Fot.

Jeśli chcesz przekonać się, że to, co nierealne jest jak najbardziej możliwe, a to, co niewyobrażalne staje się rzeczywistością, jedź na Lednicę.

Jeśli chcesz się przekonać, że to, co nierealne, jest jak najbardziej możliwe, a to, co niewyobrażalne, staje się rzeczywistością, jedź na Lednicę.

 


 

80 tys. młodych

Tam naprawdę człowiek przekonuje się, że nie ma przypadków, rzeczy niemożliwych i że wciąż tysiące ludzi, wbrew medialnym doniesieniom, wybiera Chrystusa jako Pana swojego życia.  

Tegoroczne spotkanie młodych odbywające się 4 czerwca na Polach Lednickich było wyjątkowe z kilku powodów. Po pierwsze, Lednica obchodziła swój jubileusz. Już po raz 15. młodzi z całej Polski, a także delegacje m.in.: z Portugalii, Czech, Stanów Zjednoczonych, Białorusi przyjechały nad lednickie jezioro, by wspólnie modlić się, śpiewać, tańczyć, dzielić entuzjazmem i radością. Ponadto, po raz pierwszy, młodzi ludzie przybyli na czuwanie w wigilię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, a nie jak to było dotychczas – w wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Trzeba przyznać, że bł. Jan Paweł II niemal namacalnie był obecny wśród rozentuzjazmowanych 80 tys. młodych ludzi. Przypominały o tym nie tylko słowa zawarte w haśle spotkania: „JPII – liczy się świętość”, ale i cały jego program. Zwrócił na to uwagę prymas Polski abp Józef Kowalczyk, zwracając się do młodych: – Przyprowadził was tutaj bł. Jan Paweł II, przyprowadził, abyście podziękowali Bogu za życie, posługę i świadectwo papieża Polaka.

 

 

Klucz i skała

Zgromadzeni na Polach Lednickich wysłuchali ośmiu przesłań „pereł” Ojca Świętego z lat 1997–2004. Podczas nich młodzi m.in. odnowili przyrzeczenia chrzcielne, na znak bierzmowania zostali namaszczeni wonnym olejkiem, miało miejsce rozesłanie misjonarzy, błogosławieństwo narzeczonych i rozdanie lednickich talentów.

W tym roku spotkaniu towarzyszył szczególny charakter także dlatego, że dziękowano za dar pontyfikatu i beatyfikacji tego, który od początku jej patronował. Papież Jan Paweł II – dziś już błogosławiony – co roku kierował do młodych swoje przesłanie. A w 1997 r., z pokładu śmigłowca MI 8 P, pozdrowił zgromadzonych pod Bramą-Rybą. Dźwięk lednickiego dzwonu, a także pojawienie się tego samego śmigłowca nad Polami Lednickimi zainaugurowały tegoroczne czuwanie.

Nie zabrakło też ważnych symboli. W tym roku organizatorzy przygotowali 100 tys. srebrnych kluczy z zamieszczonym na nich napisem: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” i fragmentem Ewangelii św. Mateusza. Był to także symboliczny znak zaufania, jakim Kościół darzy młodych ludzi. Każdy z uczestników otrzymał też fragment skały z wymalowaną na niej rybą. Ma ona przypominać, że prawdziwe życie budować można tylko Chrystusie.

Drogą III Tysiąclecia, w kierunku Bramy-Ryby, przeszły delegacje z symbolicznymi kluczami do kilkudziesięciu polskich miast. Klucze przekazały m.in. Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Tarnów, Przemyśl, Łódź, Suwałki, Nowy Targ.

W procesji niesiono też pamiątki po bł. Janie Pawle II, zgromadzone przez o. Jana Górę OP, które przechowywane są w muzeum  na Lednicy. Wśród nich były: odlew prawej ręki papieża, klęcznik, piuska, kajak, namiot z czasów krakowskich.

 

Dwa namioty

Ważnymi punktami na mapie lednickich pól były, oprócz miejsca, w którym odbywała się spowiedź, dwa namioty. Namiot adoracji, przy którym trwała modlitwa wstawiennicza. Każdy mógł podejść do stojących nieopodal niego młodych osób i poprosić o modlitwę nad sobą w ważnej dla siebie intencji. W tym roku można też było porozmawiać z siostrą zakonną lub zakonnikiem w namiocie powołań. Przedstawiciele kilkunastu męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych opowiadali o codziennym życiu w klasztorze oraz o charyzmatach swoich zgromadzeń.

Na telebimie odtworzono też przesłanie papieża Benedykta XVI. Ojciec Święty zachęcał młodych, by hasło tegorocznego spotkania było dla nich inspiracją i pobudziło w nich pragnienie dążenia do świętości.

Kulminacyjnym punktem spotkania, jak zawsze, była uroczysta Eucharystia sprawowana o zachodzie słońca pod przewodnictwem prymasa Polski. – Ostatecznie liczy się świętość, liczy się to, abyśmy byli święci, abyśmy byli tam, gdzie Syn Boży – podkreślił w homilii o. Jacek Salij OP.

O północy rozpoczęła się „Godzina Ojca”, a następnie zgromadzeni wysłuchali koncertu ku czci bł. Jana Pawła II.

Imponująca była też scenografia wokół Bramy-Ryby. Rozwieszono nad nią ogromną sieć przywiezioną przez rybaków z Jastarni, a na niej zawisł portret bł. Jana Pawła II.

– Na Lednicy byłam pierwszy raz. Jechałam tam z nadzieją spotkana z Bogiem i drugim człowiekiem. Dla mnie był to czas radości, modlitwy i zadumy, czas, kiedy codzienność się na chwilę zatrzymała – zauważyła Sylwia Chojnacka, tegoroczna maturzystka.

Oby młodzi uczestniczący w tegorocznym czuwaniu nieśli jego przesłanie do środowisk, w których uczą się i pracują, i żyli nim przez cały rok.

 

 

 

 


Przesłanie Jana Pawła II skierowane do młodych zgromadzonych na Polach Lednickich 2 czerwca 1997 r. 

 

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Wszystkich Was obejmuję sercem i pozdrawiam.

Stoicie na Polach Lednickich, jakby u źródeł chrzcielnych Polski. Pragniecie wziąć w swe ręce całą spuściznę chrześcijańskiej tradycji Ojców, aby nieść ją dalej w Trzecie Tysiąclecie!

W symbolicznym geście przejdziecie przez bramę w kształcie ryby, pamiętając o słowach Chrystusa: „Ja jestem bramą, jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”.

Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę, którą jest Chrystus. Wierzcie Jego słowom, wierzcie Jego miłości. W Nim jest nasze zbawienie. Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości.

Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb. Chrystus jest Bramą, ale jest też Drogą. Drogą, Prawdą i Życiem. Idźcie wiernie drogą Chrystusa w nowe czasy. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki.

Z serca Wam błogosławię. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}