Logo Przewdonik Katolicki

Z myślą o potrzebujących

Monika Białkowska
Fot.

Tradycyjna dystrybucja świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zbiórki odzieży i żywności, Wigilie dla ubogich i bezdomnych, przeglądy twórczości osób niepełnosprawnych, współpraca z programem Skrzydła z Carrefour i wiele, wiele innych. To tylko niektóre pola działalności Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.


 

Tradycyjna dystrybucja świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zbiórki odzieży i żywności, Wigilie dla ubogich i bezdomnych, przeglądy twórczości osób niepełnosprawnych, współpraca z programem „Skrzydła z Carrefour” i wiele, wiele innych. To tylko niektóre pola działalności Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

Poza tymi okolicznościowymi wydarzeniami nieustannie trwa mozolna praca w wielu ośrodkach na terenie całej archidiecezji.

 

Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu przy Caritas AG działa od czerwca 2003 r. Jego zadaniem jest rekrutacja kandydatów na wolontariuszy oraz kierowanie ich do poszczególnych placówek. Wolontariusze znajdują zajęcie w domach dziecka, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, pomagają również osobom starszym, samotnie mieszkającym. Do swoich zadań wolontariusze kierowani są zgodnie ze swoim stażem i doświadczeniem, po sześciomiesięcznym przygotowaniu i uroczystej immatrykulacji. Obecnie przy gnieźnieńskiej Caritas skupiona jest grupa ponad 70 wolontariuszy, pracujących na co dzień w różnych ośrodkach na terenie archidiecezji.

 

Dom Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołodrąbiu

W Domu Dziecka  prowadzonym przez Caritas AG w Kołodrąbiu przebywa na stałe ponad 40 wychowanków. Dom położony jest nad jeziorem i wyposażony w sprzęt sportowo- rekreacyjny: żaglówki, kajaki, motorówki, rowery. Dla wychowanków urządzane są tu często różnorodne zajęcia sportowe, wycieczki, mecze itp. Wychowankowie biorą również udział w turniejach sportowych organizowanych poza ośrodkiem. W minione wakacje zagrali w turnieju piłki siatkowej w Gorzycach, na którym zdobyli 2. miejsce oraz w turnieju piłki nożnej w Murczynie; wyjeżdżali również na zawody motorowodne do Żnina.

 

Dom Matki i Dziecka w Gnieźnie

Dom Matki i Dziecka w Gnieźnie powstał z inicjatywy Barbary Piaseckiej-Johnson. Pierwotnie prowadziły go siostry nazaretanki, później jego prowadzenie przejęła Caritas. Dziś Dom Matki i Dziecka to cały zespół placówek obejmujący Dom Samotnej Matki, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą. W POW jest miejsce dla 14 dziewcząt i chłopców do 15. roku życia. Przyjmowana jest tu młodzież pozbawiona opieki rodziców, na podstawie decyzji sądowej, do osiągnięcia pełnoletniości lub ukończenia nauki. Dom Samotnej Matki służyć ma kobietom z dziećmi lub oczekującym dziecka, przede wszystkim tym, które doświadczają przemocy domowej. Podczas pobytu w Domu kobiety otrzymują również pomoc terapeutyczną, umożliwiającą im samodzielne funkcjonowanie poza placówką. W listopadzie 2009 r. podopieczni ośrodków spotkali się z panią Kingą Szeszycką, liderem Klubu Pracy OHP w Gnieźnie – było to pierwsze z planowanego cyklu spotkań warsztatowych, które mają być pomocą w odnalezieniu się na rynku pracy.

 

Integracyjne Centrum Aktywności w Inowrocławiu „Nadzieja Życie”

ICA to warsztaty terapii zajęciowej oraz świetlica socjoterapeutyczna. Warsztaty plastyczne kierowane są do dorosłych osób niepełnosprawnych, bierze w nich udział ok. 20 osób. Uczestnicy poza zwyczajnymi zajęciami wyjeżdżają na plenery, warsztaty plastyczne, teatralne i muzyczne oraz na olimpiady sportowe dla osób niepełnosprawnych. Świetlica środowiskowa skupia wokół siebie grono wolontariuszy – nauczycieli, gotowych codziennie pomagać podopiecznym w nauce. Młodzież może tu również otrzymać pomoc psychologa oraz pracowników socjalnych. Ostatnio ICA „Nadzieja Życia” włączyło się w IV edycję Targów Młodych, których ideą było przybliżenie młodym inowrocławianom różnych form spędzania wolnego czasu.

 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Caritas AG prowadzi kilka Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie całej archidiecezji. Ich uczestnicy poza standardowymi zajęciami biorą również udział w ciekawych inicjatywach na zewnątrz. Uczestnicy WTZ w Kłecku wyjechali ostatnio do Poznania na Targi Modelarskie HOBBY 2009: makiety domów, samochody, pociągi czy modele zdalnie sterowane nie pozwalały nikomu z nich przejść obok obojętnie. Natomiast podopieczni WTZ z Bielic, gdzie szczególnie rozwinięte są pracownie ceramiki, rzeźby, plastyczna, ogrodnicza i stolarska, wyjechali do Biskupina na festyn archeologiczny. Poznali tam techniki produkcji monet, tajniki wikliniarstwa, lepienia naczyń z gliny, wykonywania ozdób itp. Uczestnicy WTZ z Bielic brali również udział w VIII Integracyjnym Spotkaniu Plenerowym pt. „Biżuteria Plastyczna”, zorganizowanym w Przyjezierzu. Tam techniką origami robili motyle, malowali witraże, wykonywali broszki.

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki