Logo Przewdonik Katolicki

Dziecko pod opieką

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy pytają o uprawnienia pracujących rodziców.Czy w celu opieki nad dzieckiem pracownikowi przysługują dni wolne od pracy?
Zgodnie z art.188 kodeksu pracy pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Na jakiej podstawie pracodawca udziela zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem?
Pracownica musi złożyć oświadczenie, że wychowuje dziecko w wieku do 14 lat i nie wykorzystywała jeszcze w danym roku kalendarzowym dwóch dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.
Czy niewykorzystane dni zwolnienia przechodzą na kolejny rok?
W danym roku kalendarzowym pracodawca udziela na wniosek pracownicy tylko dwóch dni. Nie przechodzą one na kolejny rok.
Czy liczba dni zwolnienia zależy od liczby dzieci?
Zgodnie z intencją ustawodawcy liczba dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem nie wzrasta wraz z liczbą posiadanych dzieci. Dlatego też pracownicy należą się tylko dwa dni, nawet jeżeli liczba dzieci będzie większa.
Czy pracownik - ojciec dziecka ma również prawo do dwóch dni w celu opieki nad dzieckiem?
Zarówno ojciec, jak i matka mogą skorzystać z dwóch dni opieki nad dzieckiem. Jednak oboje rodzice muszą pracować. Jeżeli z uprawnienia tego skorzystała już w danym roku matka, to wówczas ojciec nie może skorzystać z tych dwóch dni opieki. Natomiast możliwe jest skorzystanie przez każdego z rodziców dziecka po jednym dniu opieki.
Czy pracodawca może żądać oświadczenia, który z rodziców będzie korzystał z opieki?
Przed udzieleniem zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem, pracodawca powinien odebrać od pracownicy lub pracownika oświadczenie co do tego, który z rodziców bądź opiekunów będzie korzystał z tego uprawnienia.

 

 

 

 


Czytelnicy pytają o uprawnienia pracujących rodziców.

Czy w celu opieki nad dzieckiem pracownikowi przysługują dni wolne od pracy?

Zgodnie z art.188 kodeksu pracy pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Na jakiej podstawie pracodawca udziela zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem?

Pracownica musi złożyć oświadczenie, że wychowuje dziecko w wieku do 14 lat i nie wykorzystywała jeszcze w danym roku kalendarzowym dwóch dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

Czy niewykorzystane dni zwolnienia przechodzą na kolejny rok?

W danym roku kalendarzowym pracodawca udziela na wniosek pracownicy tylko dwóch dni. Nie przechodzą one na kolejny rok. 

Czy liczba dni zwolnienia zależy od liczby dzieci?

Zgodnie z intencją ustawodawcy liczba dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem nie wzrasta wraz z liczbą posiadanych dzieci. Dlatego też pracownicy należą się tylko dwa dni, nawet jeżeli liczba dzieci będzie większa.

Czy pracownik - ojciec dziecka ma również prawo do dwóch dni w celu opieki nad dzieckiem?

Zarówno ojciec, jak i matka mogą skorzystać z dwóch dni opieki nad dzieckiem. Jednak oboje rodzice muszą pracować. Jeżeli z uprawnienia tego skorzystała już w danym roku matka, to wówczas ojciec nie może skorzystać z tych dwóch dni opieki. Natomiast możliwe jest skorzystanie przez każdego z rodziców dziecka po jednym dniu opieki.

Czy pracodawca może żądać oświadczenia, który z rodziców będzie korzystał z opieki?

Przed udzieleniem zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem, pracodawca powinien odebrać od pracownicy lub pracownika oświadczenie co do tego, który z rodziców bądź opiekunów będzie korzystał z tego uprawnienia.

 

                                                                                            

 

 

 

                                    

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki