Logo Przewdonik Katolicki

Co może przynieść nowy rok?

Marek Dłużniewski
fot. unsplash, fotolia

Zmiany, które czekają nas w nowym roku, dla przeciętnego Kowalskiego są dużo bardziej przyziemne niż reforma sądownictwa. Oto kilka z tych, które wejdą w życie lub są planowane w 2018 roku.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
kwota wolna od podatku zwiększy się z 6,6 tys. do 8 tys. zł
podniesienie rocznego limitu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców do 85 528 zł.
ograniczenie ryczałtowej 8,5 proc. stawki dochodów od najmu do przychodów nieprzekraczających 100 tys. zł rocznie i wprowadzenie 12,5 proc. stawki od nadwyżki przychodów powyżej tego progu
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
od 1 stycznia przedsiębiorcy będą wpłacać składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych nie na oddzielne rachunki, a na jedno konto składkowe
ZUS podzieli taką wpłatę proporcjonalnie, rozliczy też najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu
ponadto ma zostać zniesiony limit, powyżej którego najlepiej zarabiający nie odprowadzali składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotychczas kwota, od której odprowadzano te składki, nie mogła być wyższa niż trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
 
Ochrona danych osobowych
zmiana będzie dotyczyła pracodawców i pracowników – wynika z unijnego rozporządzenia i wejdzie w życie w maju 2018 r.
dotychczas pracodawca mógł żądać od kandydata do pracy czy pracownika takich danych jak np. imię, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie – po zmianach nie będzie już wymagane podawanie imion rodziców, ale za to trzeba będzie podać adres e-mail lub numer telefonu
część danych będzie mogła być przetwarzana za zgodą pracownika – dane te będą musiały dotyczyć stosunku pracy
dane dotyczące np. stanu zdrowia nie będą mogły być przetwarzane nawet jeśli pracownik wyraziłby zgodę
 
Urlopy
zmiany mają być gotowe w marcu 2018 r. i wynikać z nowego kodeksu pracy
jeden wymiar urlopu dla wszystkich pracowników – 26 dni
utrzymanie zasady minimalnego 14-dniowego odpoczynku
pracodawca miałby doprowadzić do wykorzystania urlopu w roku kalendarzowym, nawet bez inicjatywy pracownika – przy braku porozumienia stron, pracodawca udzielałby urlopu jednostronnie, o terminie informowałby dwa miesiące wcześniej
urlop udzielany nie tylko w dniach, ale i w godzinach – w sytuacji gdy przysługuje niepełny dzień urlopu
urlop na żądanie miałby nadal obowiązywać w wymiarze 4 dni, byłby jednak urlopem bezpłatnym
 
Karta Dużej Rodziny
dotychczas mogli z niej korzystać rodzice, którzy w chwili składania wniosku mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (w przypadku dzieci uczących się)
od 2018 r. mają korzystać z niej wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
 
Żłobki i kluby malucha
zakładać żłobki i kluby malucha oraz zatrudniać opiekunów dziecięcych będą mogły nie tylko gminy, ale też inne jednostki samorządu terytorialnego
kluby dziecięce będą mniejsze i bardziej kameralne – będzie mogło w nich przebywać do 30 dzieci – dzienny limit pobytu to 10 godzin
żłobki i kluby dziecięce będą zwolnione z opłat od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości
możliwość powoływania rady rodziców mającej wgląd do pomieszczeń i dokumentacji dotyczącej posiłków; będzie mogła też przedstawiać i konsultować propozycje zajęć
 
Prawo jazdy
zmiany wejdą w życie 4 czerwca 2018 r. i będą dotyczyć świeżo upieczonych kierowców
24-miesięczny okres próbny – w tym czasie kierowca może popełnić tylko dwa wykroczenia, a większa ilość oznaczać będzie cofnięcie uprawnień
między czwartym a ósmym miesiącem od wydania prawa jazdy trzeba będzie odbyć dwa obowiązkowe i płatne szkolenia: teoretyczne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz praktyczne w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy
przez 8 miesięcy od wydania prawa jazdy nie będzie można jeździć szybciej niż 50 km/h w terenie zabudowanym i nie więcej niż 80 km/h poza terenem zabudowanym
konieczność oznakowania auta zielonym listkiem
młody kierowca nie będzie mógł pracować jako zawodowy kierowca przez 8 miesięcy od uzyskania uprawnień
 
Handel w niedzielę
zakaz handlu w niedzielę ma być wprowadzany stopniowo;
dotyczy przede wszystkim galerii handlowych oraz marketów i uwzględnia pewne wyjątki m.in. piekarnie, cukiernie, lodziarnie, stacje benzynowe, dworce (handel związany z bezpośrednią obsługą podróżnych)
od 1 marca 2018 r. co do zasady handlować będzie można tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę w miesiącu, od 2019 r. tylko w ostatnią niedzielę miesiąca, a od 2020 r. zakaz będzie dotyczył wszystkich niedziel, z wyjątkiem dwóch przed Bożym Narodzeniem oraz jednej przed Wielkanocą
 
Sprzedaż alkoholu
od 1 stycznia może być trudniej kupić alkohol – nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości daje samorządom prawo do ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a także możliwość ograniczonej prohibicji nocnej (gminy mogą wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6)
wprowadza też ograniczenia terytorialne – dotychczas, przynajmniej teoretycznie, alkohol wolno było pić publicznie, z wyjątkiem określonych miejsc: placów, ulic i parków. Po zmianach spożywanie w miejscu publicznym będzie zakazane z wyjątkiem wyznaczonych do tego miejsc;
ponadto Ministerstwo Zdrowia postuluje całkowity zakaz reklamy alkoholu w telewizji, radiu, kinie i teatrze w godzinach 6.00–23.00 (ta zmiana miałaby wejść w życie od 30 czerwca 2018 r.)
 
Opracowano na podstawie: www.infor.pl, www.money.pl, www.mpips.gov.pl, www.zus.pl, www.pit.pl
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki