Logo Przewdonik Katolicki

XXXII niedziela zwykła

Dziewice mądre i głupie, obraz Charlesa Haslewooda Shannona. Uczta weselna jest w tej historii metaforą nieba | fot. Wikimedia

12 listopada 2023

   Słowa Ewangelii według św. Mateusza      Mt 25, 1–13  

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

---

   Czytanie z Księgi Mądrości      Mdr 6, 12–16   

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.
Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

---

   Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan      1 Tes 4, 13–18   

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

---

KALENDARZ LITURGICZNY

PONIEDZIAŁEK 13 listopada  św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna, pierwszych męczenników Polski  Mdr 1, 1–7 | Łk 17, 1–6   
WTOREK 14 listopada  Mdr 2, 23 – 3, 9 | Łk 17, 7–10   
ŚRODA 15 listopada  Mdr 6, 1–11 | Łk 17, 11–19   
CZWARTEK 16 listopada  Mdr 7, 22 – 8, 1 | Łk 17, 20–25   
PIĄTEK 17 listopada  św. Elżbiety Węgierskiej, zak.  Mdr 13, 1–9 | Łk 17, 26–37   
SOBOTA 18 listopada  bł. Karoliny Kózkówny, dz. i m. Mdr 18, 14–16; 19, 6–9 | Łk 18, 1–8  
pk-43-baner-liturgia.jpg

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki