Logo Przewdonik Katolicki

Festiwal Katharsis, czyli dziesięć dni poza czasem

Jan Kiernicki
fot. Festiwal Katharsis

Muzyka dawna powróci do Poznania podczas festiwalu Katharsis, który rozpocznie się już w czwartek 6 października koncertem słoweńskiego lutnisty Bora Zuljana.

Po co nam muzyka? W średniowieczu i starożytności chyba dużo więcej zastanawiano się nad tym pytaniem, a wielu spędzało ono sen z powiek. Dzisiejsze traktowanie sztuki dźwięku przede wszystkim jako rozrywki raczej nie byłoby przekonujące dla Boecjusza, Josquina czy Jana Sebastiana Bacha. Dzięki muzyce możemy dotknąć sacrum, możemy zanurzyć się w opowieści, możemy kontemplować Boga. Według antycznych muzyków i myślicieli sztuka ma też moc oczyszczenia i uszlachetnienia: takie działanie nazywali katharsis.

Lutnia, fantazja i improwizacja
Podczas festiwalu Katharsis do stolicy Wielkopolski przyjadą muzycy z Polski, Francji, Włoch, Litwy, Słowenii, Ukrainy i USA. Usłyszymy najróżniejsze składy, repertuary i instrumenty, takie jak citola, dudy, szałamaje, fidel, lira da braccio, regał, nyckelharpa, teorba, arcylutnia, gitterna, cymbały, baraban, tamburello, panderetta, douçaine, harfa gotycka, lira korbowa i wiele innych… To może być zaskoczeniem, ale muzyka średniowiecza i renesansu zawiera w sobie ogromne spektrum muzycznych i dźwiękowych kolorów, które nie tylko nie ustępuje, lecz raczej przekracza różnorodnością współczesny krajobraz dźwiękowy.
I tak na rozpoczęcie festiwalu 6 października o 20.00 w kościele św. Wojciecha wystąpi Bor Zuljan – wybitny słoweński lutnista i improwizator, który zagra koncert na trzech zupełnie różnych lutniach, zaprezentuje ich zaskakujące brzmienia, a połowę koncertu… zaimprowizuje, grając kompozycje, które będą powstawać w czasie rzeczywistym! Tak właśnie kiedyś muzykowano: lutniści mieli więcej wspólnego z dzisiejszymi jazzmanami niż filharmonikami.

Moc tradycyjnego śpiewu liturgicznego
Znakiem rozpoznawczym festiwalu jest sięganie do skarbca muzyki liturgicznej. Tak będzie i tym razem: włoski zespół Micrologus wykona muzykę mszalną kompozytorów z czternastowiecznej Florencji, litewska grupa GŠ Ansamblis zaśpiewa mszę z XVIII-wiecznego manuskryptu franciszkanów z Wilna, natomiast polski zespół Jerycho przedstawi pieśni i hymny maryjne Rzeczypospolitej Obojga Narodów z towarzyszeniem arcylutni, teorby, regału i nyckelharpy.
Z kolei Marcel Pérès wraz z grupą uczestników warsztatów śpiewaczych przygotuje fragmenty polifonicznej mszy żałobnej (Requiem), które to utwory zostaną zaśpiewane w formie czuwania/medytacji nad grobami pierwszych piastowskich władców Polski w poznańskiej katedrze na Ostrowie Tumskim. Dawna katolicka muzyka liturgiczna ma w sobie ogromną głębię i ukrytą iskrę, która tylko czeka na to, by ją rozdmuchać, by znów zapłonął ogień chwalby Bożej. Wartością festiwalu jest też to, że nie zamyka repertuaru muzycznego w formule koncertów, ale równolegle wprowadza go do liturgii.

Dziesięć dni, które… zniknęły
Festiwal to nie tylko wydarzenie artystyczne; to również próba lepszego zrozumienia kultury jako ciągłości i kontynuacji, ale też paradoksalnie jako narzędzia pozwalającego wypełniać faktyczną nieciągłość i nie-kontynuację. Muzyka dawna to bowiem nie tylko powtarzanie tego, co się kiedyś wydarzyło, ale też – czemu by nie – przeżywanie tego, czego wtedy nie można było przeżyć. Przecież wtedy nie było tam nas. A może jakaś luka czeka na dopełnienie, dośpiewanie?
Dokładnie 440 lat temu. Październik 1582 roku. Wtedy to, na skutek zmiany kalendarza z juliańskiego na gregoriański, w Rzeczypospolitej (ale też np. we Francji i we Włoszech) dni od 6 do 15 października po prostu nigdy się nie odbyły. Na mocy bulli papieża Grzegorza po piątym nastąpił szesnasty. Czas festiwalu Katharsis jest po trosze wejściem też w te „dni niebyłe”, by symbolicznie ostatnim dniem znów odnaleźć się w kalendarzu. Wrócić odmienionym, jak z narnijskiej Starej Szafy.
Jeżeli w muzyce dawnej realizuje się pragnienie sięgnięcia do początków, bycia obecnym przy muzycznym „stwarzaniu świata” tempore illo, to festiwal jest właśnie okazją do tego, żeby odczuć tę ponadczasową teraźniejszość. W koncertach objawia się to poprzez obecność improwizacji, autorskie opracowania i tłumaczenia, zgodne współistnienie historycznej ortodoksji i niepowtarzalności chwili. „Zobaczyć świat w ziarenku piasku, / Niebiosa w jednym kwiecie z lasu. / W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, / W godzinie — nieskończoność czasu” (William Blake, Wróżby Niewinności, tłum. Zygmunt Kubiak).

Piąta edycja festiwalu Katharsis odbędzie się 6–15 października w kościołach i historycznych przestrzeniach Poznania. Pełny program: www.katharsis.fundacjaswietegobenedykta.pl.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}